Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho quý vị.
Ban Truyền thông Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.

Tiêu đề:

Họ và tên:

Địa chỉ email:

Điện thoại:

Gửi đến bộ phận:

Nội dung:

 Mã chống spam: Mã chống spam Thay mới    

 

SỐNG HIẾN CHƯƠNG

Khổ chế bản thân cần được áp dụng đặc biệt trong lãnh vực đức Khiết Tịnh. Chị em phải sử dụng cách hợp lý những phương thế tự nhiên để bảo vệ, phát triển sức khỏe và giữ quân bình tâm lý
(x. HC 18).

Ý CẦU NGUYỆN

Ý Giáo Hội:

Cầu cho mọi người biết sống quảng đại: Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực.

Ý Hội Dòng

Xin Chúa ban cho tất cả các chị em, quý thân nhân, ân nhân của chị em và của Hội Dòng luôn được tràn đầy Ân Lộc Chúa, được thấm nhuần tinh thần yêu thương phục vụ của Đức Kitô, để trở nên những người nhiệt tâm, quảng đại, kiên trì trong sứ vụ.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM