Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

Tông Sắc “APERUIT ILLIS - Ngài mở trí cho họ”

Đăng lúc: 13-10-2019 07:55:09 AM - Đã xem: 50 - Phản hồi: 0

Tông Sắc “APERUIT ILLIS - Ngài mở trí cho họ”

Tông Sắc “APERUIT ILLIS - Ngài mở trí cho họ” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô - nhằm thiết lập Ngày Chúa Nhật Lời Chúa

NHỮNG LỜI CỦA ƠN GỌI

Đăng lúc: 26-03-2020 09:20:12 PM - Đã xem: 2 - Phản hồi: 0

NHỮNG LỜI CỦA ƠN GỌI

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxico nhân ngày quốc tế cầu cho ơn gọi lần thứ 57

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Đăng lúc: 16-04-2019 07:30:18 AM - Đã xem: 134 - Phản hồi: 0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho chúng con được đồng hành cùng với Đấng Cứu Chuộc chúng con trên con đường của Ngài

DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU

Đăng lúc: 23-12-2019 07:54:10 AM - Đã xem: 57 - Phản hồi: 0

DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU

Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô về ý nghĩa và giá trị của máng cỏ

PHÚC CHO AI KHAO KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH

Đăng lúc: 12-03-2020 02:36:52 PM - Đã xem: 11 - Phản hồi: 0

PHÚC CHO AI KHAO KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Các Mối Phúc trong buổi triều yết chung ngày 11.03.2020