banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG GẶP GỠ CANH TÂN

Đăng lúc: 16-01-2021 01:16:14 AM - Đã xem: 13 - Phản hồi: 0

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG GẶP GỠ CANH TÂN

Thông điệp Fratelli tutti: Chương VII - Những nẻo đường gặp gỡ canh tân

NHỮNG LỜI CỦA ƠN GỌI

Đăng lúc: 26-03-2020 03:20:12 PM - Đã xem: 196 - Phản hồi: 0

NHỮNG LỜI CỦA ƠN GỌI

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxico nhân ngày quốc tế cầu cho ơn gọi lần thứ 57

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Đăng lúc: 16-04-2019 02:30:18 AM - Đã xem: 294 - Phản hồi: 0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho chúng con được đồng hành cùng với Đấng Cứu Chuộc chúng con trên con đường của Ngài

DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU

Đăng lúc: 23-12-2019 01:54:10 AM - Đã xem: 322 - Phản hồi: 0

DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU

Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô về ý nghĩa và giá trị của máng cỏ

CẦU NGUYỆN KITÔ GIÁO

Đăng lúc: 14-05-2020 03:16:57 AM - Đã xem: 222 - Phản hồi: 0

CẦU NGUYỆN KITÔ GIÁO

Bài Giáo Lý về Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung ngày 13.05.2020