Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

Tông Sắc “APERUIT ILLIS - Ngài mở trí cho họ”

Đăng lúc: 13-10-2019 07:55:09 AM - Đã xem: 24 - Phản hồi: 0

Tông Sắc “APERUIT ILLIS - Ngài mở trí cho họ”

Tông Sắc “APERUIT ILLIS - Ngài mở trí cho họ” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô - nhằm thiết lập Ngày Chúa Nhật Lời Chúa

HÒA BÌNH NHƯ HÀNH TRÌNH CỦA HY VỌNG: ĐỐI THOẠI, HÒA GIẢI VÀ HOÁN CẢI SINH THÁI

Đăng lúc: 28-12-2019 02:45:02 PM - Đã xem: 2 - Phản hồi: 0

HÒA BÌNH NHƯ HÀNH TRÌNH CỦA HY VỌNG: ĐỐI THOẠI, HÒA GIẢI VÀ HOÁN CẢI SINH THÁI

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxico cho ngày hòa bình thế giới năm 2020

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Đăng lúc: 16-04-2019 07:30:18 AM - Đã xem: 89 - Phản hồi: 0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho chúng con được đồng hành cùng với Đấng Cứu Chuộc chúng con trên con đường của Ngài

DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU

Đăng lúc: 23-12-2019 07:54:10 AM - Đã xem: 11 - Phản hồi: 0

DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU

Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô về ý nghĩa và giá trị của máng cỏ

BẤT CỨ Ở ĐÂU, HÃY CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA CHA

Đăng lúc: 14-10-2019 09:02:49 PM - Đã xem: 45 - Phản hồi: 0

BẤT CỨ Ở ĐÂU, HÃY CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA CHA

Bài Giáo Lý về kinh Lạy Cha của Đức Thánh Cha Phanxico trong buối triều yết chung ngày 22.05.2019