Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

Tông Sắc “APERUIT ILLIS - Ngài mở trí cho họ”

Đăng lúc: 12-10-2019 08:55:09 PM - Đã xem: 2 - Phản hồi: 0

Tông Sắc “APERUIT ILLIS - Ngài mở trí cho họ”

Tông Sắc “APERUIT ILLIS - Ngài mở trí cho họ” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô - nhằm thiết lập Ngày Chúa Nhật Lời Chúa

Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho việc Bảo Vệ Thiên Nhiên

Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho việc Bảo Vệ Thiên Nhiên, mồng 01.09.2019

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Đăng lúc: 15-04-2019 08:30:18 PM - Đã xem: 65 - Phản hồi: 0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho chúng con được đồng hành cùng với Đấng Cứu Chuộc chúng con trên con đường của Ngài

Huấn dụ trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên C

Đăng lúc: 21-08-2019 09:07:04 PM - Đã xem: 32 - Phản hồi: 0

Huấn dụ trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên C

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN XX TN, 18.08.2019

BẤT CỨ Ở ĐÂU, HÃY CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA CHA

Đăng lúc: 14-10-2019 10:02:49 AM - Đã xem: 2 - Phản hồi: 0

BẤT CỨ Ở ĐÂU, HÃY CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA CHA

Bài Giáo Lý về kinh Lạy Cha của Đức Thánh Cha Phanxico trong buối triều yết chung ngày 22.05.2019