Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn

Đăng lúc: 19-04-2019 09:48:54 PM - Đã xem: 5 - Phản hồi: 0

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn - của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhằm sửa đổi một số điều khoản Giáo Luật

Can đảm để mạo hiểm cho lời hứa của Thiên Chúa

Đăng lúc: 16-03-2019 02:59:34 AM - Đã xem: 16 - Phản hồi: 0

Can đảm để mạo hiểm cho lời hứa của Thiên Chúa

Sứ Điệp của ĐTC Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu lần thứ 56: Can đảm để mạo hiểm cho lời hứa của Thiên Chúa

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Đăng lúc: 15-04-2019 08:30:18 PM - Đã xem: 5 - Phản hồi: 0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho chúng con được đồng hành cùng với Đấng Cứu Chuộc chúng con trên con đường của Ngài

XIN THA NỢ CHO CHÚNG CON

Đăng lúc: 03-05-2019 10:51:00 AM - Đã xem: 2 - Phản hồi: 0

XIN THA NỢ CHO CHÚNG CON

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung tại quãng trường Thánh Phêrô ngày 10.04.2019

THƯ CHUNG NĂM 1998

Đăng lúc: 10-02-2019 08:27:39 PM - Đã xem: 33 - Phản hồi: 0

THƯ CHUNG NĂM 1998

Năm Thánh 2000: Thiên Chúa Ba Ngôi, Bí tích Thánh Thể và sự hiệp nhất

 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM