Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn

Đăng lúc: 20-04-2019 04:48:54 AM - Đã xem: 51 - Phản hồi: 0

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn - của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhằm sửa đổi một số điều khoản Giáo Luật

Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho việc Bảo Vệ Thiên Nhiên

Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho việc Bảo Vệ Thiên Nhiên, mồng 01.09.2019

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Đăng lúc: 16-04-2019 03:30:18 AM - Đã xem: 54 - Phản hồi: 0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho chúng con được đồng hành cùng với Đấng Cứu Chuộc chúng con trên con đường của Ngài

Huấn dụ trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên C

Đăng lúc: 22-08-2019 04:07:04 AM - Đã xem: 19 - Phản hồi: 0

Huấn dụ trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên C

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN XX TN, 18.08.2019

NHƯNG CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ

Đăng lúc: 19-09-2019 11:14:00 AM - Đã xem: 2 - Phản hồi: 0

NHƯNG CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ

Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha, ngày 15.05.2019

GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI

Đăng lúc: 10-08-2019 03:32:18 AM - Đã xem: 20 - Phản hồi: 0

GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2007