Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn

Đăng lúc: 19-04-2019 09:48:54 PM - Đã xem: 36 - Phản hồi: 0

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn - của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhằm sửa đổi một số điều khoản Giáo Luật

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Đăng lúc: 15-04-2019 08:30:18 PM - Đã xem: 42 - Phản hồi: 0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho chúng con được đồng hành cùng với Đấng Cứu Chuộc chúng con trên con đường của Ngài

BÀI HUẤN DỤ CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIỀN

Đăng lúc: 13-08-2019 08:32:33 PM - Đã xem: 1 - Phản hồi: 0

BÀI HUẤN DỤ CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIỀN

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN XVIII TN, 04.08.2019

THA THỨ HUYNH ĐỆ

Đăng lúc: 25-07-2019 09:22:22 AM - Đã xem: 15 - Phản hồi: 0

THA THỨ HUYNH ĐỆ

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong biều triều yết chung, thứ tư ngày 24.04.2019

GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI

Đăng lúc: 09-08-2019 08:32:18 PM - Đã xem: 6 - Phản hồi: 0

GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2007