Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn

Đăng lúc: 19-04-2019 09:48:54 PM - Đã xem: 33 - Phản hồi: 0

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn

Tông Sắc Communis Vita – Đời Sống Cộng Đoàn - của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhằm sửa đổi một số điều khoản Giáo Luật

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Đăng lúc: 15-04-2019 08:30:18 PM - Đã xem: 38 - Phản hồi: 0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho chúng con được đồng hành cùng với Đấng Cứu Chuộc chúng con trên con đường của Ngài

SỰ KHÔN NGOAN CỦA TRÁI TIM

Đăng lúc: 21-07-2019 10:50:16 PM - Đã xem: 2 - Phản hồi: 0

SỰ KHÔN NGOAN CỦA TRÁI TIM

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ kinh Truyền Tin, trưa Chúa Nhật XVI Thường Niên C, ngày 21.07.2019

Lời cầu nguyện với Thiên Chúa trong thử thách

Đăng lúc: 08-07-2019 10:12:44 AM - Đã xem: 22 - Phản hồi: 0

Lời cầu nguyện với Thiên Chúa trong thử thách

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung thứ Tư, ngày 17.04.2019

THƯ CHUNG 2001

Đăng lúc: 21-07-2019 03:35:11 AM - Đã xem: 3 - Phản hồi: 0

THƯ CHUNG 2001

Thu chung năm 2001, chủ để: Để họ được sống và sống dồi dào