Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 16-10-2018 08:41:04 AM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục

Bài giảng trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XV về NGƯỜI TRẺ

Đăng lúc: 04-10-2018 07:22:13 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Đăng lúc: 07-08-2018 08:47:08 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Đăng lúc: 06-07-2018 08:57:17 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM