Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Xin cho chúng con được đồng hành cùng với Đấng Cứu Chuộc chúng con trên con đường của Ngài

Đăng lúc: 16-04-2019 07:30:18 AM | Đã xem: 285 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
"24 GIỜ CHO CHÚA"

"24 GIỜ CHO CHÚA"

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Phụng Vụ Thống Hối „24 Giờ Cho Chúa“, tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, 29.03.2019

Đăng lúc: 02-04-2019 07:41:34 AM | Đã xem: 307 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ thứ Tư Lễ Tro

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ thứ Tư Lễ Tro

Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ thứ Tư Lễ Tro, 06.03.2019

Đăng lúc: 10-03-2019 09:21:34 AM | Đã xem: 307 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Diễn văn khai mạc Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Diễn văn khai mạc Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Diễn văn khai mạc Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em của ĐTC Phan-xi-cô

Đăng lúc: 23-02-2019 08:04:58 AM | Đã xem: 302 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô nhân dịp Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến lần thứ XXIII, 02.02.2019

Đăng lúc: 14-02-2019 01:55:50 PM | Đã xem: 463 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
SỰ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU LÀ ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA

SỰ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU LÀ ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Chiều tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô ngoại thành, nhân dịp khai mạc Tuần Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất, 18.01.2019

Đăng lúc: 24-01-2019 07:54:45 AM | Đã xem: 353 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Đại Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Đại Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Đại Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, 13.01.2019

Đăng lúc: 23-01-2019 07:19:48 AM | Đã xem: 314 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Đại Lễ Hiển Linh

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Đại Lễ Hiển Linh

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Đại Lễ Hiển Linh, 06.01.2019

Đăng lúc: 10-01-2019 07:28:03 AM | Đã xem: 313 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong giờ đọc Kinh Chiều I Lễ Mẹ Thiên Chúa

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong giờ đọc Kinh Chiều I Lễ Mẹ Thiên Chúa

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong giờ đọc Kinh Chiều I Lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày 31.12.2018

Đăng lúc: 07-01-2019 07:57:01 AM | Đã xem: 318 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Thiên Chúa

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Thiên Chúa

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Thiên Chúa, 01.01.2019

Đăng lúc: 03-01-2019 10:22:22 AM | Đã xem: 325 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh, đêm 24.12.2018

Đăng lúc: 29-12-2018 07:26:23 AM | Đã xem: 333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời, Nghĩa Địa Laurentino

Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời, Nghĩa Địa Laurentino

Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời, Nghĩa Địa Laurentino, Rô-ma, ngày 02.11.2018

Đăng lúc: 21-11-2018 08:07:25 AM | Đã xem: 349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-ô trong Thánh Lễ nhân Ngày Quốc Tế vì Người Nghèo

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-ô trong Thánh Lễ nhân Ngày Quốc Tế vì Người Nghèo

Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-ô trong Thánh Lễ nhân Ngày Quốc Tế vì Người Nghèo, 18.11.2018

Đăng lúc: 20-11-2018 07:26:31 AM | Đã xem: 313 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ tưởng nhớ các vị Hồng Y đã qua đời

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ tưởng nhớ các vị Hồng Y đã qua đời

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ tưởng nhớ các vị Hồng Y đã qua đời, ngày 03.11.2018

Đăng lúc: 08-11-2018 01:46:54 PM | Đã xem: 333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ lần thứ XV, 28.10.2018

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ lần thứ XV, 28.10.2018

Hãy trở thành cộng đoàn của những người được cứu độ biết sống niềm vui của Thiên Chúa

Đăng lúc: 30-10-2018 07:17:33 AM | Đã xem: 339 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Đăng lúc: 16-10-2018 08:41:04 AM | Đã xem: 347 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục

Bài giảng trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XV về NGƯỜI TRẺ

Đăng lúc: 04-10-2018 07:22:13 AM | Đã xem: 398 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Đăng lúc: 07-08-2018 08:47:08 AM | Đã xem: 344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Đăng lúc: 06-07-2018 08:57:17 AM | Đã xem: 377 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC