Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời, Nghĩa Địa Laurentino

Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời, Nghĩa Địa Laurentino

Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời, Nghĩa Địa Laurentino, Rô-ma, ngày 02.11.2018

Đăng lúc: 20-11-2018 08:07:25 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-ô trong Thánh Lễ nhân Ngày Quốc Tế vì Người Nghèo

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-ô trong Thánh Lễ nhân Ngày Quốc Tế vì Người Nghèo

Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-ô trong Thánh Lễ nhân Ngày Quốc Tế vì Người Nghèo, 18.11.2018

Đăng lúc: 19-11-2018 07:26:31 PM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ tưởng nhớ các vị Hồng Y đã qua đời

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ tưởng nhớ các vị Hồng Y đã qua đời

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ tưởng nhớ các vị Hồng Y đã qua đời, ngày 03.11.2018

Đăng lúc: 08-11-2018 01:46:54 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ lần thứ XV, 28.10.2018

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ lần thứ XV, 28.10.2018

Hãy trở thành cộng đoàn của những người được cứu độ biết sống niềm vui của Thiên Chúa

Đăng lúc: 29-10-2018 08:17:33 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Đăng lúc: 15-10-2018 09:41:04 PM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục

Bài giảng trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XV về NGƯỜI TRẺ

Đăng lúc: 03-10-2018 08:22:13 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Đăng lúc: 06-08-2018 09:47:08 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
Đăng lúc: 05-07-2018 09:57:17 PM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: BÀI GIẢNG ĐTC
 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM