Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 07-10-2018 09:43:06 PM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXV TNB

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXV TNB

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 23.09.2018

Đăng lúc: 24-09-2018 03:48:33 AM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXIII Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXIII Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 09.09.2018

Đăng lúc: 14-09-2018 10:54:31 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật XXII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật XXII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 02.09.2018

Đăng lúc: 08-09-2018 09:00:18 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài huấn dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXI TNB

Bài huấn dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XXI TNB

Bài huấn dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 26.08.2018

Đăng lúc: 07-09-2018 08:45:27 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XX Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XX Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 19.08.2018

Đăng lúc: 01-09-2018 10:48:32 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa thứ Tư, 15.08.2018

Đăng lúc: 30-08-2018 09:08:02 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIX TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIX TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 12.08.2018

Đăng lúc: 30-08-2018 04:43:36 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XVII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XVII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 29.07.2018

Đăng lúc: 19-08-2018 08:29:03 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Nội Dung cuộc gặp gỡ giữa ĐTC Phan-xi-cô và các Lễ Sinh quốc tế

Nội Dung cuộc gặp gỡ giữa ĐTC Phan-xi-cô và các Lễ Sinh quốc tế

Vào chiều ngày 31 tháng 07 năm 2018 vừa qua, một cuộc gặp gỡ giữa các Lễ Sinh quốc tế với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong buổi gặp gỡ đó, thay vì đọc một bài chia sẻ hay một bài diễn văn soạn sẵn, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đối thoại trực tiếp với các Lễ Sinh đó, và Ngài đã trả lời ứng khẩu trước các câu họi do họ đưa ra. Sau đây là nội dung của cuộc gặp gỡ và trao đổi nêu trên:

Đăng lúc: 19-08-2018 08:24:44 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XVIII TN B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XVIII TN B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 05.08.2018

Đăng lúc: 10-08-2018 08:31:10 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XVI TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XVI TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 22.07.2018

Đăng lúc: 27-07-2018 09:28:09 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIV TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIV TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 08.07.2018

Đăng lúc: 22-07-2018 08:14:08 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIII TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 01.07.2018

Đăng lúc: 22-07-2018 08:23:34 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolo

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolo

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa thứ Sáu, 29.06.2018

Đăng lúc: 19-07-2018 11:28:11 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 24.06.2018

Đăng lúc: 18-07-2018 08:18:37 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật XI TN B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật XI TN B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, trưa CN, 17.06.2018

Đăng lúc: 14-07-2018 11:16:10 PM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIV Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Chúa Nhật XIV Thường Niên B

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 10.06.2018

Đăng lúc: 12-07-2018 04:12:52 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn
Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa

Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 03.06.2018

Đăng lúc: 10-07-2018 03:44:23 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Chúa Ba Ngôi

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Lễ Chúa Ba Ngôi

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 27.05.2018

Đăng lúc: 09-07-2018 10:06:05 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM