Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Bài  Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxico Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxico Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật V Mùa Chay, 07.04.2019

Đăng lúc: 14-04-2019 08:31:21 AM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật III Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật III Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật III MC, 24.03.2019

Đăng lúc: 04-04-2019 07:33:30 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Cchúa Nhật, 17.03.2019

Đăng lúc: 27-03-2019 08:16:34 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 03.03.2019

Đăng lúc: 26-03-2019 03:15:50 PM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài  Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 10.03.2019

Đăng lúc: 20-03-2019 08:12:18 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 24.02.2019

Đăng lúc: 12-03-2019 08:26:15 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 17.02.2019

Đăng lúc: 11-03-2019 07:43:38 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 10.02.2019

Đăng lúc: 07-03-2019 08:16:50 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 03.02.2019

Đăng lúc: 06-03-2019 08:03:06 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
GIAO ƯỚC MỚI CỦA TÌNH YÊU

GIAO ƯỚC MỚI CỦA TÌNH YÊU

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 20.01.2019

Đăng lúc: 05-03-2019 07:56:28 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật 13.01.2019

Đăng lúc: 19-01-2019 08:27:15 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN II MV, 09.12.2018

Đăng lúc: 21-12-2018 08:08:56 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa thứ Bảy, Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 08.12.2018

Đăng lúc: 20-12-2018 03:42:38 PM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài  Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 25.11.2018

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 25.11.2018

Đại Lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ mà chúng ta cử hành hôm nay, đứng vào cuối năm Phụng Vụ và nhắc nhớ rằng, sự sống của các thụ tạo không diễn ra cách ngẫu nhiên, nhưng đi tới một đích điểm chung cuộc: sự mạc khải dứt khoát về Chúa Ki-tô, Thiên Chúa của lịch sử và của toàn thể vũ trụ.

Đăng lúc: 09-12-2018 08:24:53 AM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 18.11.2018

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 18.11.2018

Chủ đích trước tiên của Bài Tin Mừng này không có ý nói về ngày Tận Thế, nhưng đúng hơn là một lời mời gọi để sống tốt hiện tại, tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng cho lúc chúng ta được yêu cầu báo cáo về cuộc sống của mình.

Đăng lúc: 06-12-2018 02:48:27 PM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 11.11.2018

Đăng lúc: 02-12-2018 08:35:27 AM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 04.11.2018

Đăng lúc: 30-11-2018 08:58:53 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Đại Lễ Kính Các Thánh

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Đại Lễ Kính Các Thánh

Hôm nay những người anh chị em của chúng ta không xin chúng ta hãy nghe lại một bài Tin Mừng tuyệt hay, nhưng mời gọi chúng ta hãy đưa nó vào thực hành, hãy chọn đi theo con đường các Mối Phúc. Vấn đề không phải là thực hiện những điều phi thường, nhưng là đi theo con đường ấy mỗi ngày, vì con đường ấy sẽ dẫn chúng ta vào Thiên Đàng, sẽ dẫn chúng ta vào trong gia đình, và sẽ dẫn chúng ta đi về nhà.

Đăng lúc: 29-11-2018 07:29:30 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài  Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung XXX TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung XXX TNB

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN 28.10.2018

Đăng lúc: 19-11-2018 09:14:41 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XXIX TNB

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật XXIX TNB

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 21.10.2018

Đăng lúc: 15-11-2018 02:42:49 PM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM