Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN

ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa Nhật VI PS, 26.06.2019

Đăng lúc: 11-06-2019 04:20:59 AM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
ĐIỀU RĂN MỚI

ĐIỀU RĂN MỚI

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa Nhật V PS, 19.05.2019

Đăng lúc: 10-06-2019 02:51:43 AM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
MỤC TỬ TỐT LÀNH

MỤC TỬ TỐT LÀNH

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa Nhật IV PS, 12.05.2019

Đăng lúc: 10-06-2019 02:46:50 AM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Hãy chạm tới những vết thương của Chúa Giêsu

Hãy chạm tới những vết thương của Chúa Giêsu

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa Nhật II PS, 28.04.2019

Đăng lúc: 08-06-2019 02:35:10 AM | Đã xem: 10 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Thứ Hai, 22.04.2019

Đăng lúc: 06-06-2019 03:03:20 AM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài  Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxico Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxico Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật V Mùa Chay, 07.04.2019

Đăng lúc: 14-04-2019 03:31:21 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật III Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật III Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật III MC, 24.03.2019

Đăng lúc: 04-04-2019 02:33:30 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Cchúa Nhật, 17.03.2019

Đăng lúc: 27-03-2019 02:16:34 AM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 03.03.2019

Đăng lúc: 26-03-2019 09:15:50 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài  Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 10.03.2019

Đăng lúc: 20-03-2019 02:12:18 AM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 24.02.2019

Đăng lúc: 12-03-2019 02:26:15 AM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 17.02.2019

Đăng lúc: 11-03-2019 01:43:38 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 10.02.2019

Đăng lúc: 07-03-2019 02:16:50 AM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 03.02.2019

Đăng lúc: 06-03-2019 02:03:06 AM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
GIAO ƯỚC MỚI CỦA TÌNH YÊU

GIAO ƯỚC MỚI CỦA TÌNH YÊU

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 20.01.2019

Đăng lúc: 05-03-2019 01:56:28 AM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật 13.01.2019

Đăng lúc: 19-01-2019 02:27:15 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN II MV, 09.12.2018

Đăng lúc: 21-12-2018 02:08:56 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa thứ Bảy, Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 08.12.2018

Đăng lúc: 20-12-2018 09:42:38 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài  Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 25.11.2018

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 25.11.2018

Đại Lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ mà chúng ta cử hành hôm nay, đứng vào cuối năm Phụng Vụ và nhắc nhớ rằng, sự sống của các thụ tạo không diễn ra cách ngẫu nhiên, nhưng đi tới một đích điểm chung cuộc: sự mạc khải dứt khoát về Chúa Ki-tô, Thiên Chúa của lịch sử và của toàn thể vũ trụ.

Đăng lúc: 09-12-2018 02:24:53 AM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 18.11.2018

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 18.11.2018

Chủ đích trước tiên của Bài Tin Mừng này không có ý nói về ngày Tận Thế, nhưng đúng hơn là một lời mời gọi để sống tốt hiện tại, tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng cho lúc chúng ta được yêu cầu báo cáo về cuộc sống của mình.

Đăng lúc: 06-12-2018 08:48:27 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM