Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU

DẤU CHỈ TUYỆT DIỆU

Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô về ý nghĩa và giá trị của máng cỏ

Đăng lúc: 23-12-2019 01:54:10 AM | Đã xem: 309 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Huấn dụ trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên C

Huấn dụ trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên C

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN XX TN, 18.08.2019

Đăng lúc: 22-08-2019 03:07:04 AM | Đã xem: 404 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa thứ Năm, 15.08.2019

Đăng lúc: 19-08-2019 04:25:25 AM | Đã xem: 392 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
BÀI HUẤN DỤ CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIỀN

BÀI HUẤN DỤ CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIỀN

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN XVIII TN, 04.08.2019

Đăng lúc: 14-08-2019 02:32:33 AM | Đã xem: 379 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C

HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật XIX Thường Niên, 11.08.2019

Đăng lúc: 13-08-2019 02:15:48 AM | Đã xem: 418 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
SỰ KHÔN NGOAN CỦA TRÁI TIM

SỰ KHÔN NGOAN CỦA TRÁI TIM

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ kinh Truyền Tin, trưa Chúa Nhật XVI Thường Niên C, ngày 21.07.2019

Đăng lúc: 22-07-2019 04:50:16 AM | Đã xem: 407 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
LÒNG THƯƠNG XÓT - KHUÔN MẶT ĐÍCH THỰC CỦA TÌNH YÊU

LÒNG THƯƠNG XÓT - KHUÔN MẶT ĐÍCH THỰC CỦA TÌNH YÊU

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 14.07.2019

Đăng lúc: 14-07-2019 04:05:11 PM | Đã xem: 441 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN

ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa Nhật VI PS, 26.06.2019

Đăng lúc: 11-06-2019 04:20:59 AM | Đã xem: 456 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
ĐIỀU RĂN MỚI

ĐIỀU RĂN MỚI

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa Nhật V PS, 19.05.2019

Đăng lúc: 10-06-2019 02:51:43 AM | Đã xem: 513 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
MỤC TỬ TỐT LÀNH

MỤC TỬ TỐT LÀNH

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa Nhật IV PS, 12.05.2019

Đăng lúc: 10-06-2019 02:46:50 AM | Đã xem: 436 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Hãy chạm tới những vết thương của Chúa Giêsu

Hãy chạm tới những vết thương của Chúa Giêsu

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa Nhật II PS, 28.04.2019

Đăng lúc: 08-06-2019 02:35:10 AM | Đã xem: 488 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Thứ Hai, 22.04.2019

Đăng lúc: 06-06-2019 03:03:20 AM | Đã xem: 463 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài  Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxico Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxico Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật V Mùa Chay, 07.04.2019

Đăng lúc: 14-04-2019 03:31:21 AM | Đã xem: 449 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật III Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung Chúa Nhật III Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật III MC, 24.03.2019

Đăng lúc: 04-04-2019 02:33:30 AM | Đã xem: 499 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Cchúa Nhật, 17.03.2019

Đăng lúc: 27-03-2019 02:16:34 AM | Đã xem: 526 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 03.03.2019

Đăng lúc: 26-03-2019 09:15:50 AM | Đã xem: 491 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài  Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 10.03.2019

Đăng lúc: 20-03-2019 02:12:18 AM | Đã xem: 513 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 24.02.2019

Đăng lúc: 12-03-2019 02:26:15 AM | Đã xem: 436 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 17.02.2019

Đăng lúc: 11-03-2019 01:43:38 AM | Đã xem: 482 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico
Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung

Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 10.02.2019

Đăng lúc: 07-03-2019 02:16:50 AM | Đã xem: 530 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Huấn , ĐTC Phanxico

Các tin khác

1 2 3  Trang sau