Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
NGƯỜI SAMARITANO NHÂN HẬU

NGƯỜI SAMARITANO NHÂN HẬU

Hình ảnh minh hoạ dụ ngôn người Samaritano nhân hậu

Đăng lúc: 11-07-2019 02:34:02 PM | Đã xem: 126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ

CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ

Hình ảnh minh họa Chúa Giêsu chịu cám dỗ

Đăng lúc: 07-03-2019 02:48:49 PM | Đã xem: 188 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
TIỆC CƯỚI CANA

TIỆC CƯỚI CANA

Những hình ảnh minh họa "Tiệc cưới Cana" theo Tin Mừng Gioan 2, 1 - 12

Đăng lúc: 17-01-2019 03:10:51 PM | Đã xem: 273 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
MÙA VỌNG

MÙA VỌNG

Hinh ảnh minh họa Giáo Lý: Mùa Vọng

Đăng lúc: 07-12-2018 08:29:49 AM | Đã xem: 308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý
BÁC ÁI

BÁC ÁI

Hình ảnh minh hoạ

Đăng lúc: 22-11-2018 07:43:12 AM | Đã xem: 300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Hình ảnh minh họa Giáo Lý