Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 49: 3, 5-6; 1Cr 1: 1-3; Ga 1: 29-34

Đăng lúc: 13-01-2020 07:51:55 PM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Is 42: 1-4, 6-7; Cv 10: 34-38; Mt 3: 13-17

Đăng lúc: 06-01-2020 08:21:05 PM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THÁNH GIA

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Hc 3: 3-7, 14-17a; Cl 3: 12-21; Mt 2: 13-15, 19-21

Đăng lúc: 26-12-2019 02:51:39 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

Lời Chúa: Is 9: 2-4, 6-7; Tt 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Đăng lúc: 23-12-2019 07:50:54 PM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 7: 10-16; Rm 1: 1-7; Mt 1: 18-24

Đăng lúc: 18-12-2019 07:45:47 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 35: 1-10; Gc 5: 7-10; Mt 11: 2-11

Đăng lúc: 12-12-2019 08:01:11 PM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 11: 1-10; Rm 15: 4-9; Mt 3: 1-12

Đăng lúc: 03-12-2019 08:52:48 PM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lời Chúa: St 3: 9-15, 20; Ep 1: 3-6, 11-12; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 02-12-2019 04:04:06 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 2: 1-5; Rm 13: 11-14; Mt 24: 37-44

Đăng lúc: 25-11-2019 08:12:39 PM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Lờ Chúa: 2Sm 5: 1-3; Cl 1: 12-20; Lc 23: 35-43

Đăng lúc: 18-11-2019 07:44:01 PM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa: Kn 3: 1-9; 1Cr 1: 17-25; Mt 10: 17-22

Đăng lúc: 12-11-2019 02:44:03 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2Mcb 7: 1-2, 9-14; 2Tx 2: 16-3: 5; Lc 20: 27-38

Đăng lúc: 04-11-2019 07:48:58 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 11: 23-12: 2; 2Tx 1: 11-2: 2; Lc 19: 1-10

Đăng lúc: 01-11-2019 04:55:31 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Lời Chúa: Rm 6: 3-9; Ga 6: 5: 51-59

Đăng lúc: 31-10-2019 04:44:27 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CÁC THÁNH NAM NỮ

CÁC THÁNH NAM NỮ

Lời Chúa: Kh 7: 2-4, 9-14; 1Ga 3: 1-3; Mt 5: 1-12

Đăng lúc: 27-10-2019 09:08:18 PM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 35: 15b-17, 20-22a; 2Tm 4: 6-8, 16-18; Lc 18: 9-14

Đăng lúc: 21-10-2019 08:48:50 PM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 17: 8-13; 2Tm 3: 14-4: 2; Lc 18: 1-8

Đăng lúc: 15-10-2019 05:23:19 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 5: 14-17; 2Tm 2: 8-13; Lc 17: 11-19

Đăng lúc: 08-10-2019 10:08:41 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kb 1: 2-3; 2: 2-4; 2Tm 1: 6-8, 13-14; Lc 17: 5-10

Đăng lúc: 01-10-2019 10:07:00 PM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Am 6: 1, 4-7; 1Tm 6: 11-16; Lc 16: 19-31

Đăng lúc: 23-09-2019 09:21:06 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau