Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 11: 1-10; Rm 15: 4-9; Mt 3: 1-12

Đăng lúc: 04-12-2019 08:52:48 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lời Chúa: St 3: 9-15, 20; Ep 1: 3-6, 11-12; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 02-12-2019 04:04:06 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 2: 1-5; Rm 13: 11-14; Mt 24: 37-44

Đăng lúc: 26-11-2019 08:12:39 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Lờ Chúa: 2Sm 5: 1-3; Cl 1: 12-20; Lc 23: 35-43

Đăng lúc: 19-11-2019 07:44:01 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa: Kn 3: 1-9; 1Cr 1: 17-25; Mt 10: 17-22

Đăng lúc: 12-11-2019 02:44:03 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2Mcb 7: 1-2, 9-14; 2Tx 2: 16-3: 5; Lc 20: 27-38

Đăng lúc: 05-11-2019 07:48:58 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 11: 23-12: 2; 2Tx 1: 11-2: 2; Lc 19: 1-10

Đăng lúc: 01-11-2019 03:55:31 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Lời Chúa: Rm 6: 3-9; Ga 6: 5: 51-59

Đăng lúc: 31-10-2019 03:44:27 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CÁC THÁNH NAM NỮ

CÁC THÁNH NAM NỮ

Lời Chúa: Kh 7: 2-4, 9-14; 1Ga 3: 1-3; Mt 5: 1-12

Đăng lúc: 28-10-2019 08:08:18 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 35: 15b-17, 20-22a; 2Tm 4: 6-8, 16-18; Lc 18: 9-14

Đăng lúc: 22-10-2019 07:48:50 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 17: 8-13; 2Tm 3: 14-4: 2; Lc 18: 1-8

Đăng lúc: 15-10-2019 04:23:19 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 5: 14-17; 2Tm 2: 8-13; Lc 17: 11-19

Đăng lúc: 09-10-2019 09:08:41 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kb 1: 2-3; 2: 2-4; 2Tm 1: 6-8, 13-14; Lc 17: 5-10

Đăng lúc: 02-10-2019 09:07:00 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Am 6: 1, 4-7; 1Tm 6: 11-16; Lc 16: 19-31

Đăng lúc: 24-09-2019 08:21:06 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Am 8: 4-7; 1Tm 2: 1-8; Lc 16: 1-13

Đăng lúc: 17-09-2019 08:06:21 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 32: 7-11, 13-14; 1Tm 1: 12-17; Lc 15: 1-10

Đăng lúc: 13-09-2019 07:25:23 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
SUY TÔN THÁNH GIÁ

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Lời Chúa: Ds 21: 4-9; Pl 2: 6-11; Ga 3: 13-17

Đăng lúc: 09-09-2019 07:43:47 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 9: 13-18; Plm 9b-10, 12-17; Lc 14: 25-33

Đăng lúc: 03-09-2019 07:15:31 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 3: 17-21, 30-31; Dt 12: 18-19, 22-24; Lc 14: 1, 7-14

Đăng lúc: 27-08-2019 02:33:47 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 66: 18-21; Dt 12: 5-7, 11-13; Lc 13: 22-30

Đăng lúc: 20-08-2019 08:12:15 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau