Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 22: 20-26; 1Th 1: 5-10; Mt 22: 34-40

Đăng lúc: 21-10-2020 09:07:53 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 45: 1, 4-6; 1Th 1: 1-5; Mt 22: 15-21

Đăng lúc: 14-10-2020 08:52:20 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 25: 6-9; Pl 4: 12-14, 19-20; Mt 22: 1-14

Đăng lúc: 06-10-2020 06:45:19 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 5: 1-7; Pl 4: 6-9; Mt 21: 33-43

Đăng lúc: 29-09-2020 07:06:42 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ed 18: 25-28; Pl 2: 1-11; Mt 21: 28-32

Đăng lúc: 24-09-2020 04:10:57 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 55: 6-9; Pl 1: 20-24, 27 ; Mt 20: 1-16

Đăng lúc: 16-09-2020 02:37:29 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 27: 30-28: 7; Rm 14: 7-9; Mt 18: 21-35

Đăng lúc: 08-09-2020 07:29:11 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ed 33: 7-9; Rm 13: 8-10; Mt 18: 15-20

Đăng lúc: 02-09-2020 08:52:39 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 20: 7-9; Rm 12: 1-2; Mt 16: 21-27

Đăng lúc: 25-08-2020 07:51:42 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 22: 19-23; Rm 11: 33-36; Mt 16: 13-20

Đăng lúc: 18-08-2020 09:01:02 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 56: 1, 6-7; Rm 11: 13-15, 29-32; Mt 15: 21-28

Đăng lúc: 11-08-2020 08:53:25 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 9, 11-13; Rm 9: 1-5; Mt 14: 22-33

Đăng lúc: 06-08-2020 07:56:41 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 55: 1-3; Rm 8: 35, 37-39; Mt 14: 13-21

Đăng lúc: 28-07-2020 07:54:21 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 3: 5, 7-12; Rm 8: 28-30; Mt 13: 44-52

Đăng lúc: 22-07-2020 08:46:09 AM | Đã xem: 123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 12: 13, 16-19; Rm 8: 26-27; Mt 13: 24-43

Đăng lúc: 17-07-2020 02:26:26 PM | Đã xem: 118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 55: 10-11; Rm 8: 18-23; Mt 13: 1-23

Đăng lúc: 07-07-2020 07:28:52 AM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Dcr 9: 9-10; Rm 8: 9, 11-13; Mt 11: 25-30

Đăng lúc: 01-07-2020 08:35:02 AM | Đã xem: 143 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 4: 8-11, 14-16; Rm 6: 3-4, 8-11; Mt 10: 37-42

Đăng lúc: 25-06-2020 08:57:12 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 20: 10-13; Rm 5: 12-15; Mt 10: 26-33

Đăng lúc: 17-06-2020 06:54:56 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA BA NGÔI

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Xh 34: 4-6, 8-9; 2Cr 13: 11-13; Ga 3: 16-18

Đăng lúc: 02-06-2020 08:40:41 AM | Đã xem: 176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau