Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 38: 4-6, 8-10; Dt 12: 1-4; Lc 12: 49-53

Đăng lúc: 13-08-2019 07:24:20 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 18: 6-9; Dt 11: 1-2, 8-19; Lc 12: 32-48

Đăng lúc: 08-08-2019 08:28:10 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gv 1: 2; 2: 21-23; Cl 3: 1-5, 9-11; Lc 12: 13-21

Đăng lúc: 30-07-2019 07:56:41 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: St 18: 20-32; Cl 2: 12-14; Lc 11: 1-13

Đăng lúc: 23-07-2019 07:37:01 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: St 18: 1-10; Cl 1: 24-28; Lc 10: 38-42

Đăng lúc: 17-07-2019 08:52:36 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 30: 10-14; Cl 1: 15-20; Lc 10: 25-37

Đăng lúc: 09-07-2019 07:42:24 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 66: 10-14; Gl 6: 14-18; Lc 10: 1-12, 17-20

Đăng lúc: 02-07-2019 07:57:26 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 16, 19-21; Gl 5: 1, 13-18; Lc 9: 51-13: 21

Đăng lúc: 25-06-2019 03:15:17 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Lời Chúa: St 14: 18-20; 1Cr 11: 23-26; Lc 9: 11-17

Đăng lúc: 19-06-2019 07:40:58 AM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA BA NGÔI

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Cn 8: 23-31; Rm 5: 1-5; Ga 16: 12-15

Đăng lúc: 11-06-2019 09:15:10 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lời Chúa: Cv 2: 1-11; 1Cr 12: 3b-7, 12-13; Ga 20: 19-23

Đăng lúc: 05-06-2019 07:24:41 AM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THĂNG THIÊN

LỄ THĂNG THIÊN

Lời Chúa: Cv 1: 1-11; Dt 9: 24-28; 10: 19-23; Lc 24: 46-53

Đăng lúc: 29-05-2019 07:33:12 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 15: 1-2, 22-29; Kh 21: 10-14, 22-23; Ga 14: 23-29

Đăng lúc: 21-05-2019 07:55:22 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 14: 21-27; Kh 21: 1-5; Ga 13: 31-35

Đăng lúc: 16-05-2019 07:21:19 PM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 13: 14, 43-52; Kh 7: 9, 14-17; Ga 10: 27-30

Đăng lúc: 06-05-2019 09:36:12 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 5: 27b-32, 40b-41; Kh 5: 11-14; Ga 21: 1-19

Đăng lúc: 02-05-2019 08:08:17 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 5: 12-16; Kh 1: 9-11a, 12-13, 17-19; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 24-04-2019 07:49:42 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 10: 34a, 37-43; Cl 3: 1-4; Ga 20: 1-9

Đăng lúc: 20-04-2019 08:37:45 AM | Đã xem: 114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lời Chúa: Is 50: 4-7; Pl 2: 6-11; Lc 22: 14-23: 56

Đăng lúc: 10-04-2019 08:07:05 AM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Is 43: 16-21; Pl 3: 8-14; Ga 8: 1-11

Đăng lúc: 03-04-2019 07:36:26 AM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6  Trang sau