Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ-SU

CHÚA NHẬT TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ-SU

Lời Chúa: Is 50: 4-7; Pl 2: 6-11; Mt 26: 14-27: 66

Đăng lúc: 01-04-2020 03:01:56 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ed 37: 12-14; Rm 8: 8-11; Ga 11: 1-45

Đăng lúc: 26-03-2020 02:27:01 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ TRUYỀN TIN

LỄ TRUYỀN TIN

Lời Chúa: Is 7: 10-14; Dt 10: 4-10; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 24-03-2020 01:48:28 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Lời Chúa: 1Sm 16: 1, 6-7, 10-13; Ep 5: 8-14; Ga 9: 1-41

Đăng lúc: 20-03-2020 02:02:30 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Lời Chúa: Xh 17: 3-7; Rm 5: 1-2; 5-8; Ga 4: 5-42

Đăng lúc: 10-03-2020 02:16:21 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Lời Chúa: St 12: 1-4a; 2Tm 1: 8b-10; Mt 17: 1-9

Đăng lúc: 03-03-2020 01:37:22 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Lời Chúa: St 2: 7-9; 3: 1-7; Rm 5: 12-19; Mt 4: 1-11

Đăng lúc: 27-02-2020 09:01:49 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
THỨ TƯ LỄ TRO

THỨ TƯ LỄ TRO

Lời Chúa: Ge 2: 12-18; 2Cr 5: 20-6: 2; Mt 6: 1-6, 16-18

Đăng lúc: 24-02-2020 03:50:25 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lv 19: 1-2, 17-18; 1Cr 3: 16-23; Mt 5: 38-48

Đăng lúc: 18-02-2020 03:00:13 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 15: 15-20; 1Cr 2: 6-10; Mt 5: 17-37

Đăng lúc: 12-02-2020 01:50:40 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 58: 7-10; 1Cr 2: 1-5; Mt 5: 13-16

Đăng lúc: 04-02-2020 08:58:00 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH

DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH

Lời Chúa: Ml 3: 1-4; Dt 2: 14-18; Lc 2: 22-40

Đăng lúc: 29-01-2020 08:54:24 AM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

Lời Chúa: Is 8: 23; 9: 3; 1Cr 1: 10-13, 17; Mt 4: 12-23

Đăng lúc: 22-01-2020 09:23:26 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 49: 3, 5-6; 1Cr 1: 1-3; Ga 1: 29-34

Đăng lúc: 14-01-2020 01:51:55 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Is 42: 1-4, 6-7; Cv 10: 34-38; Mt 3: 13-17

Đăng lúc: 07-01-2020 02:21:05 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THÁNH GIA

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Hc 3: 3-7, 14-17a; Cl 3: 12-21; Mt 2: 13-15, 19-21

Đăng lúc: 26-12-2019 08:51:39 AM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

Lời Chúa: Is 9: 2-4, 6-7; Tt 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Đăng lúc: 24-12-2019 01:50:54 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 7: 10-16; Rm 1: 1-7; Mt 1: 18-24

Đăng lúc: 19-12-2019 01:45:47 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 35: 1-10; Gc 5: 7-10; Mt 11: 2-11

Đăng lúc: 13-12-2019 02:01:11 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 11: 1-10; Rm 15: 4-9; Mt 3: 1-12

Đăng lúc: 04-12-2019 02:52:48 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau