Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 17: 8-13; 2Tm 3: 14-4: 2; Lc 18: 1-8

Đăng lúc: 15-10-2019 05:23:19 AM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 5: 14-17; 2Tm 2: 8-13; Lc 17: 11-19

Đăng lúc: 08-10-2019 10:08:41 PM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kb 1: 2-3; 2: 2-4; 2Tm 1: 6-8, 13-14; Lc 17: 5-10

Đăng lúc: 01-10-2019 10:07:00 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Am 6: 1, 4-7; 1Tm 6: 11-16; Lc 16: 19-31

Đăng lúc: 23-09-2019 09:21:06 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Am 8: 4-7; 1Tm 2: 1-8; Lc 16: 1-13

Đăng lúc: 16-09-2019 09:06:21 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 32: 7-11, 13-14; 1Tm 1: 12-17; Lc 15: 1-10

Đăng lúc: 12-09-2019 08:25:23 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
SUY TÔN THÁNH GIÁ

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Lời Chúa: Ds 21: 4-9; Pl 2: 6-11; Ga 3: 13-17

Đăng lúc: 08-09-2019 08:43:47 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 9: 13-18; Plm 9b-10, 12-17; Lc 14: 25-33

Đăng lúc: 02-09-2019 08:15:31 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 3: 17-21, 30-31; Dt 12: 18-19, 22-24; Lc 14: 1, 7-14

Đăng lúc: 27-08-2019 03:33:47 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 66: 18-21; Dt 12: 5-7, 11-13; Lc 13: 22-30

Đăng lúc: 19-08-2019 09:12:15 PM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 38: 4-6, 8-10; Dt 12: 1-4; Lc 12: 49-53

Đăng lúc: 12-08-2019 08:24:20 PM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 18: 6-9; Dt 11: 1-2, 8-19; Lc 12: 32-48

Đăng lúc: 07-08-2019 09:28:10 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gv 1: 2; 2: 21-23; Cl 3: 1-5, 9-11; Lc 12: 13-21

Đăng lúc: 29-07-2019 08:56:41 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: St 18: 20-32; Cl 2: 12-14; Lc 11: 1-13

Đăng lúc: 22-07-2019 08:37:01 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: St 18: 1-10; Cl 1: 24-28; Lc 10: 38-42

Đăng lúc: 16-07-2019 09:52:36 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 30: 10-14; Cl 1: 15-20; Lc 10: 25-37

Đăng lúc: 08-07-2019 08:42:24 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 66: 10-14; Gl 6: 14-18; Lc 10: 1-12, 17-20

Đăng lúc: 01-07-2019 08:57:26 PM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 16, 19-21; Gl 5: 1, 13-18; Lc 9: 51-13: 21

Đăng lúc: 25-06-2019 04:15:17 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Lời Chúa: St 14: 18-20; 1Cr 11: 23-26; Lc 9: 11-17

Đăng lúc: 18-06-2019 08:40:58 PM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA BA NGÔI

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Cn 8: 23-31; Rm 5: 1-5; Ga 16: 12-15

Đăng lúc: 10-06-2019 10:15:10 PM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6  Trang sau