Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Cn 9: 1- 6; Ep 5: 15-20; Ga 6: 51-58

Đăng lúc: 15-08-2018 06:00:36 AM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 4-8; Ep 4: 30-5: 2; Ga 6: 41-51

Đăng lúc: 07-08-2018 08:20:58 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 16: 2-4, 12-15; Ep 4: 17, 20-24; Ga 6: 24-35

Đăng lúc: 03-08-2018 03:55:06 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 4, 42 - 44; Ep 4, 1 - 6; Ga 6, 1 - 15

Đăng lúc: 25-07-2018 10:58:38 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Gr 23: 1-6; Ep 2: 13-18; Mc 6: 30-34

Đăng lúc: 19-07-2018 03:53:32 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Am 7: 12-15; Ep 1: 3-14; Mc 6: 7-13

Đăng lúc: 11-07-2018 06:42:16 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Ed 2: 2-5; 2Cr 12: 7-10; Mc 6: 1-6

Đăng lúc: 05-07-2018 04:00:00 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 1: 13-15; 2: 23-25; 2Cr 8: 7, 9, 13-15; Mc 5: 21-43

Đăng lúc: 27-06-2018 07:31:50 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ed 17: 22-24; 2Cr 5: 6-10; Mc 4: 26-34

Đăng lúc: 13-06-2018 03:47:47 AM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa Chúa Nhật X Thường Niên B: St 3, 9 - 15; 2Cr 4, 13 - 5,1; Mc 3, 20 - 35

Đăng lúc: 07-06-2018 03:35:19 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Lời Chúa: Xh 24: 3-8; Dt 9: 11-15; Mc 14: 12-16, 22-26

Đăng lúc: 30-05-2018 03:51:52 AM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA BA NGÔI

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Đnl 4: 32-34, 39-40; Rm 8: 14-17; Mt 28: 16-20

Đăng lúc: 24-05-2018 03:29:29 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Cv 2: 1-11; 1Cr 12: 3b-7, 12-13; Ga 20: 19-23

Đăng lúc: 17-05-2018 05:55:53 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Lời Chúa: Cv 1: 1-11; Ep 4: 1-13; Mc 16: 15-20

Đăng lúc: 10-05-2018 10:21:49 PM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B

Lời Chúa: Cv 10: 25-26, 34-35, 44-48; 1Ga 4: 7-10; Ga 15: 9-17

Đăng lúc: 03-05-2018 04:10:04 AM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh B: Cv 9: 26-31; 1Ga 3: 18-24; Ga 15: 1-8

Đăng lúc: 26-04-2018 08:49:02 AM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Lời Chúa: Cv 4: 8-12; 1Ga 3: 1-2; Ga 10: 11-18

Đăng lúc: 18-04-2018 09:02:25 AM | Đã xem: 121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

Lời Chúa: Cv 3: 13-15, 17-19; 1Ga 2: 1-5a; Lc 24: 35-48

Đăng lúc: 12-04-2018 02:39:14 AM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

Lời Chúa: Cv 4: 32-35; 1Ga 5: 1-6; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 05-04-2018 09:32:13 AM | Đã xem: 168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 10: 34a, 37-43; Cl 3: 1-4; Ga 20: 1-9

Đăng lúc: 31-03-2018 09:54:23 AM | Đã xem: 153 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3  Trang sau