Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 5: 12-16; Kh 1: 9-11a, 12-13, 17-19; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 24-04-2019 07:49:42 AM | Đã xem: 10 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 10: 34a, 37-43; Cl 3: 1-4; Ga 20: 1-9

Đăng lúc: 20-04-2019 08:37:45 AM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lời Chúa: Is 50: 4-7; Pl 2: 6-11; Lc 22: 14-23: 56

Đăng lúc: 10-04-2019 08:07:05 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Is 43: 16-21; Pl 3: 8-14; Ga 8: 1-11

Đăng lúc: 03-04-2019 07:36:26 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Lời Chúa: Gs 5: 9-12; 2Cr 5: 17-21; Lc 15: 1-3, 11-32

Đăng lúc: 26-03-2019 03:20:47 PM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Lời Chúa: Xh 3: 1-8a, 13-15; 1Cr 10: 1-6, 10-12; Lc 13: 1-9

Đăng lúc: 20-03-2019 08:09:08 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Lời Chúa: St 15: 5-12, 17-18; Pl 3: 17-4: 1; Lc 9: 28-36

Đăng lúc: 12-03-2019 03:15:31 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Lời Chúa: Đnl 26: 4-10; Rm 10: 8-13; Lc 4: 1-13

Đăng lúc: 08-03-2019 07:49:50 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
THỨ TƯ LỄ TRO

THỨ TƯ LỄ TRO

Lời Chúa: Ge 2: 12-18; 2Cr 5: 20-6: 2; Mt 6: 1-6, 16-18

Đăng lúc: 04-03-2019 03:42:36 PM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 27: 4-7; 1Cr 15: 54-58; Lc 6: 39-45

Đăng lúc: 27-02-2019 07:47:53 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1Sm 26: 2, 7, 9, 12-13, 22-23; 1Cr 15: 45-49; Lc 6: 27-38

Đăng lúc: 23-02-2019 07:49:38 AM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 17: 5-8; 1Cr 15: 12, 16-20; Lc 6: 17, 20-26

Đăng lúc: 13-02-2019 09:26:52 AM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 1: 4-5, 17-19; 1Cr 12: 31-13: 13; Lc 4: 21-30

Đăng lúc: 31-01-2019 07:44:00 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Nkm 8: 2-4a, 5-6, 8-10; 1Cr 12: 12-30; Lc 1: 1-4; 4: 14-21

Đăng lúc: 23-01-2019 07:30:01 AM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 62: 1-5; 1Cr 12: 4-11; Ga 2: 1-12

Đăng lúc: 16-01-2019 07:25:41 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Is 40: 1-5, 9-11; Cv 10: 34-38; Lc 3: 15-16, 21-22

Đăng lúc: 09-01-2019 07:28:00 AM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ HIỂN LINH

LỄ HIỂN LINH

Lời Chúa: Is 60: 1-6; Ep 3: 2-3a, 5-6; Mt 2: 1-12

Đăng lúc: 03-01-2019 07:42:43 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Ds 6: 22-27; Gl 4: 4-7; Lc 2: 16-21

Đăng lúc: 31-12-2018 08:41:00 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THÁNH GIA

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Hc 3: 3-7, 14-17a; Cl 3: 12-21; Lc 2: 41-52

Đăng lúc: 27-12-2018 07:10:16 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Lời Chúa: Mk 5: 1-4a; Dt 10: 5-10; Lc 1: 39-45

Đăng lúc: 19-12-2018 08:32:54 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5  Trang sau