Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 7: 7-11; Dt 4: 12-13; Mc 10: 17-30

Đăng lúc: 10-10-2018 03:52:17 AM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Cv 1: 12-14; Gl 4: 4-7; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 03-10-2018 08:30:06 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Ds 11: 25-29; Gc 5: 1-6; Mc 9: 38 - 43, 45, 47- 48

Đăng lúc: 26-09-2018 09:02:23 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Kn 2: 12, 17-20; Gc 3: 16-18; 4: 3; Mc 9: 29-36

Đăng lúc: 18-09-2018 11:57:18 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 50: 5-9; Gc 2: 14-18;

Đăng lúc: 14-09-2018 11:20:59 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 35: 4-7; Gc 2: 1-5; Mc 7: 31-37

Đăng lúc: 04-09-2018 05:01:06 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 4: 1-2, 6-8; Gc 1: 17-18, 21b-22, 27; Mc 7: 1-8, 14-15, 21-23

Đăng lúc: 29-08-2018 03:57:37 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gs 24: 1-2a, 15-17, 18b; Ep 5: 21-32; Ga 6: 54a, 60-69

Đăng lúc: 23-08-2018 10:00:14 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Cn 9: 1- 6; Ep 5: 15-20; Ga 6: 51-58

Đăng lúc: 15-08-2018 06:00:36 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 4-8; Ep 4: 30-5: 2; Ga 6: 41-51

Đăng lúc: 07-08-2018 08:20:58 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 16: 2-4, 12-15; Ep 4: 17, 20-24; Ga 6: 24-35

Đăng lúc: 03-08-2018 03:55:06 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 4, 42 - 44; Ep 4, 1 - 6; Ga 6, 1 - 15

Đăng lúc: 25-07-2018 10:58:38 PM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Gr 23: 1-6; Ep 2: 13-18; Mc 6: 30-34

Đăng lúc: 19-07-2018 03:53:32 AM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Am 7: 12-15; Ep 1: 3-14; Mc 6: 7-13

Đăng lúc: 11-07-2018 06:42:16 AM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Ed 2: 2-5; 2Cr 12: 7-10; Mc 6: 1-6

Đăng lúc: 05-07-2018 04:00:00 AM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 1: 13-15; 2: 23-25; 2Cr 8: 7, 9, 13-15; Mc 5: 21-43

Đăng lúc: 27-06-2018 07:31:50 PM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ed 17: 22-24; 2Cr 5: 6-10; Mc 4: 26-34

Đăng lúc: 13-06-2018 03:47:47 AM | Đã xem: 136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa Chúa Nhật X Thường Niên B: St 3, 9 - 15; 2Cr 4, 13 - 5,1; Mc 3, 20 - 35

Đăng lúc: 07-06-2018 03:35:19 AM | Đã xem: 150 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Lời Chúa: Xh 24: 3-8; Dt 9: 11-15; Mc 14: 12-16, 22-26

Đăng lúc: 30-05-2018 03:51:52 AM | Đã xem: 150 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA BA NGÔI

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Đnl 4: 32-34, 39-40; Rm 8: 14-17; Mt 28: 16-20

Đăng lúc: 24-05-2018 03:29:29 AM | Đã xem: 146 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4  Trang sau