Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
LỄ CHÚA BA NGÔI

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Cn 8: 23-31; Rm 5: 1-5; Ga 16: 12-15

Đăng lúc: 10-06-2019 10:15:10 PM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lời Chúa: Cv 2: 1-11; 1Cr 12: 3b-7, 12-13; Ga 20: 19-23

Đăng lúc: 04-06-2019 08:24:41 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THĂNG THIÊN

LỄ THĂNG THIÊN

Lời Chúa: Cv 1: 1-11; Dt 9: 24-28; 10: 19-23; Lc 24: 46-53

Đăng lúc: 28-05-2019 08:33:12 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 15: 1-2, 22-29; Kh 21: 10-14, 22-23; Ga 14: 23-29

Đăng lúc: 20-05-2019 08:55:22 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 14: 21-27; Kh 21: 1-5; Ga 13: 31-35

Đăng lúc: 16-05-2019 08:21:19 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 13: 14, 43-52; Kh 7: 9, 14-17; Ga 10: 27-30

Đăng lúc: 05-05-2019 10:36:12 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 5: 27b-32, 40b-41; Kh 5: 11-14; Ga 21: 1-19

Đăng lúc: 01-05-2019 09:08:17 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 5: 12-16; Kh 1: 9-11a, 12-13, 17-19; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 23-04-2019 08:49:42 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 10: 34a, 37-43; Cl 3: 1-4; Ga 20: 1-9

Đăng lúc: 19-04-2019 09:37:45 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lời Chúa: Is 50: 4-7; Pl 2: 6-11; Lc 22: 14-23: 56

Đăng lúc: 09-04-2019 09:07:05 PM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Is 43: 16-21; Pl 3: 8-14; Ga 8: 1-11

Đăng lúc: 02-04-2019 08:36:26 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Lời Chúa: Gs 5: 9-12; 2Cr 5: 17-21; Lc 15: 1-3, 11-32

Đăng lúc: 26-03-2019 04:20:47 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Lời Chúa: Xh 3: 1-8a, 13-15; 1Cr 10: 1-6, 10-12; Lc 13: 1-9

Đăng lúc: 19-03-2019 09:09:08 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Lời Chúa: St 15: 5-12, 17-18; Pl 3: 17-4: 1; Lc 9: 28-36

Đăng lúc: 12-03-2019 04:15:31 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Lời Chúa: Đnl 26: 4-10; Rm 10: 8-13; Lc 4: 1-13

Đăng lúc: 07-03-2019 07:49:50 PM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
THỨ TƯ LỄ TRO

THỨ TƯ LỄ TRO

Lời Chúa: Ge 2: 12-18; 2Cr 5: 20-6: 2; Mt 6: 1-6, 16-18

Đăng lúc: 04-03-2019 03:42:36 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Hc 27: 4-7; 1Cr 15: 54-58; Lc 6: 39-45

Đăng lúc: 26-02-2019 07:47:53 PM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1Sm 26: 2, 7, 9, 12-13, 22-23; 1Cr 15: 45-49; Lc 6: 27-38

Đăng lúc: 22-02-2019 07:49:38 PM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 17: 5-8; 1Cr 15: 12, 16-20; Lc 6: 17, 20-26

Đăng lúc: 12-02-2019 09:26:52 PM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 1: 4-5, 17-19; 1Cr 12: 31-13: 13; Lc 4: 21-30

Đăng lúc: 30-01-2019 07:44:00 PM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5  Trang sau