Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gn 3: 1-5, 10; 1Cr 7: 29-31; Mc 1: 14-20

Đăng lúc: 18-01-2021 07:24:49 PM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1Sm 3: 3b-10, 19; 1Cr 6: 13c-15a, 17-20; Ga 1: 35-42

Đăng lúc: 11-01-2021 09:30:35 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Is 42: 1-4, 6-7; Cv 10: 34-38; Mc 1, 7 - 11

Đăng lúc: 04-01-2021 07:08:01 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Ds 6: 22-27; Gl 4: 4-7; Lc 2: 16-21

Đăng lúc: 27-12-2020 07:59:46 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THÁNH GIA

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Is 9: 1-6; Tt 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Đăng lúc: 25-12-2020 07:23:31 PM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
GIÁNG SINH- LỄ NGÀY

GIÁNG SINH- LỄ NGÀY

Lời Chúa: Is 52: 7-10; Dt 1: 1-6; Ga 1: 1-18

Đăng lúc: 22-12-2020 08:53:58 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM

GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM

Lời Chúa: Is 9: 1-6; Tt 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Đăng lúc: 21-12-2020 07:26:28 PM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Lời Chúa: 2Sm 7: 1-5, 8-12, 14, 16; Rm 16: 25-27; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 14-12-2020 07:04:46 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 61: 1-2a, 10-11; 1Tx 5: 16-24; Ga 1: 6-8, 19-28

Đăng lúc: 07-12-2020 10:12:46 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 40: 1-5, 9-11; 2Pr 3: 8-14; Mc 1: 1-8

Đăng lúc: 30-11-2020 07:16:50 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 63: 16b-17, 19b; 64: 2b-7; 1Cr 1: 3-9 ; Mc 13: 33-37

Đăng lúc: 23-11-2020 07:51:41 PM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Lời Chúa: Ed 34: 11-12, 15-17; 1Cr 15: 20-26, 28; Mt 25: 31-46

Đăng lúc: 16-11-2020 08:34:55 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vào ngày lễ mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, Phụng Vụ Lời Chúa ca ngợi cuộc sống chứng tá của những người công chính bị bách hại và những ân phúc mà họ được hưởng trước thánh nhan Thiên Chúa.

Đăng lúc: 09-11-2020 07:54:52 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Lời Chúa: Kn 6: 12-16; 1Tx 4: 13-18; Mt 25: 1-13

Đăng lúc: 03-11-2020 03:40:06 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CÁC THÁNH NAM NỮ

CÁC THÁNH NAM NỮ

Lời Chúa: Kh 7: 2-4, 9-14; 1Ga 3: 1-3; Mt 5: 1-12

Đăng lúc: 28-10-2020 03:24:20 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Xh 22: 20-26; 1Th 1: 5-10; Mt 22: 34-40

Đăng lúc: 20-10-2020 10:07:53 PM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 45: 1, 4-6; 1Th 1: 1-5; Mt 22: 15-21

Đăng lúc: 13-10-2020 09:52:20 PM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 25: 6-9; Pl 4: 12-14, 19-20; Mt 22: 1-14

Đăng lúc: 05-10-2020 07:45:19 PM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 5: 1-7; Pl 4: 6-9; Mt 21: 33-43

Đăng lúc: 28-09-2020 08:06:42 PM | Đã xem: 133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ed 18: 25-28; Pl 2: 1-11; Mt 21: 28-32

Đăng lúc: 24-09-2020 05:10:57 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau