Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 56: 1, 6-7; Rm 11: 13-15, 29-32; Mt 15: 21-28

Đăng lúc: 10-08-2020 09:53:25 PM | Đã xem: 6 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 19: 9, 11-13; Rm 9: 1-5; Mt 14: 22-33

Đăng lúc: 05-08-2020 08:56:41 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 55: 1-3; Rm 8: 35, 37-39; Mt 14: 13-21

Đăng lúc: 27-07-2020 08:54:21 PM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1V 3: 5, 7-12; Rm 8: 28-30; Mt 13: 44-52

Đăng lúc: 21-07-2020 09:46:09 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Kn 12: 13, 16-19; Rm 8: 26-27; Mt 13: 24-43

Đăng lúc: 17-07-2020 03:26:26 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Is 55: 10-11; Rm 8: 18-23; Mt 13: 1-23

Đăng lúc: 06-07-2020 08:28:52 PM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Dcr 9: 9-10; Rm 8: 9, 11-13; Mt 11: 25-30

Đăng lúc: 30-06-2020 09:35:02 PM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 2V 4: 8-11, 14-16; Rm 6: 3-4, 8-11; Mt 10: 37-42

Đăng lúc: 24-06-2020 09:57:12 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gr 20: 10-13; Rm 5: 12-15; Mt 10: 26-33

Đăng lúc: 16-06-2020 07:54:56 PM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA BA NGÔI

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Xh 34: 4-6, 8-9; 2Cr 13: 11-13; Ga 3: 16-18

Đăng lúc: 01-06-2020 09:40:41 PM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lời Chúa: Cv 2: 1-11; 1Cr 12: 3b-7, 12-13; Ga 20: 19-23

Đăng lúc: 25-05-2020 08:18:14 PM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THĂNG THIÊN

LỄ THĂNG THIÊN

Lời Chúa: Cv 1: 1-11; Ep 1: 17-23; Mt 28: 16-20

Đăng lúc: 19-05-2020 04:35:37 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 6: 1-7; 1Pr 2: 4-9; Ga 14: 1-12

Đăng lúc: 05-05-2020 03:31:59 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 2: 14, 36-41; 1Pr 2: 20-25; Ga 10: 1-10

Đăng lúc: 27-04-2020 09:12:01 PM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 2: 14, 22-28, 33; 1Pr 1: 17-21; Lc 24: 13-35

Đăng lúc: 21-04-2020 04:38:25 AM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 2: 42-47; 1Pr 1: 3-9; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 14-04-2020 09:57:39 PM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH

CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 10: 34, 37-43; Cl 3: 1-4; Ga 20: 1-9

Đăng lúc: 10-04-2020 10:28:12 PM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ-SU

CHÚA NHẬT TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ-SU

Lời Chúa: Is 50: 4-7; Pl 2: 6-11; Mt 26: 14-27: 66

Đăng lúc: 31-03-2020 09:01:56 PM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Ed 37: 12-14; Rm 8: 8-11; Ga 11: 1-45

Đăng lúc: 25-03-2020 09:27:01 PM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ TRUYỀN TIN

LỄ TRUYỀN TIN

Lời Chúa: Is 7: 10-14; Dt 10: 4-10; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 23-03-2020 08:48:28 PM | Đã xem: 133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau