banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 4: 32-35; 1Ga 5: 1-6; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 10-04-2021 05:30:09 AM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 10: 34a, 37-43; Cl 3: 1-4; Ga 20: 1-9

Đăng lúc: 03-04-2021 04:50:46 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lời Chúa: Is 50: 4-7; Pl 2: 6-11; Mc 14: 1-15: 47

Đăng lúc: 22-03-2021 09:06:30 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Lời Chúa: Gr 31: 31-34; Dt 5: 7-9; Ga 12: 20-33

Đăng lúc: 16-03-2021 03:53:59 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Lời Chúa: 2Sb 36: 14-16, 19-23; Ep 2: 4-10; Ga 3: 14-21

Đăng lúc: 09-03-2021 09:53:52 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Lời Chúa: Xh 20: 1-17; 1Cr 1: 22-25; Ga 2: 13-25

Đăng lúc: 02-03-2021 02:02:18 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Lời Chúa: St 22: 1-2, 9a, 10-13, 15-18; Rm 8: 31b-34; Mc 9: 2-10

Đăng lúc: 22-02-2021 10:01:50 PM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Suy niệm Tin Mừng Lời Chúa I Mùa Chay: St 9: 8-15; 1Pr 3: 18-22; Mc 1: 12-15

Đăng lúc: 15-02-2021 10:28:42 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên B

Đăng lúc: 09-02-2021 08:08:15 PM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: G 7: 1-4, 6-7; 1Cr 9: 16-19, 22-23; Mc 1: 29-39

Đăng lúc: 02-02-2021 08:39:13 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Đnl 18: 15-20; 1Cr 7: 32-35; Mc 1: 21-28

Đăng lúc: 25-01-2021 07:50:48 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Gn 3: 1-5, 10; 1Cr 7: 29-31; Mc 1: 14-20

Đăng lúc: 18-01-2021 07:24:49 PM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: 1Sm 3: 3b-10, 19; 1Cr 6: 13c-15a, 17-20; Ga 1: 35-42

Đăng lúc: 11-01-2021 09:30:35 PM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Is 42: 1-4, 6-7; Cv 10: 34-38; Mc 1, 7 - 11

Đăng lúc: 04-01-2021 07:08:01 PM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Ds 6: 22-27; Gl 4: 4-7; Lc 2: 16-21

Đăng lúc: 27-12-2020 07:59:46 PM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
LỄ THÁNH GIA

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Is 9: 1-6; Tt 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Đăng lúc: 25-12-2020 07:23:31 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
GIÁNG SINH- LỄ NGÀY

GIÁNG SINH- LỄ NGÀY

Lời Chúa: Is 52: 7-10; Dt 1: 1-6; Ga 1: 1-18

Đăng lúc: 22-12-2020 08:53:58 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM

GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM

Lời Chúa: Is 9: 1-6; Tt 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Đăng lúc: 21-12-2020 07:26:28 PM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Lời Chúa: 2Sm 7: 1-5, 8-12, 14, 16; Rm 16: 25-27; Lc 1: 26-38

Đăng lúc: 14-12-2020 07:04:46 PM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Lời Chúa: Is 61: 1-2a, 10-11; 1Tx 5: 16-24; Ga 1: 6-8, 19-28

Đăng lúc: 07-12-2020 10:12:46 PM | Đã xem: 126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: GÓC HỌC TẬP , Kinh Thánh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau