Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
HÒA THUẬN VÀ BẤT HÒA

HÒA THUẬN VÀ BẤT HÒA

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 18-01-2020 09:51:07 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
THÁNH NHÂN

THÁNH NHÂN

Giá trị của thinh lặng

Đăng lúc: 14-12-2019 08:10:13 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
Đăng lúc: 29-11-2019 11:12:39 PM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
SỰ THINH LẶNG NỘI TÂM

SỰ THINH LẶNG NỘI TÂM

Lòng nhân từ và khiêm tốn làm nên sự thinh lặng nội tâm

Đăng lúc: 23-11-2019 08:51:08 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
Đăng lúc: 16-11-2019 08:03:56 PM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
THINH LẶNG NUÔI DƯỠNG SỨC MẠNH

THINH LẶNG NUÔI DƯỠNG SỨC MẠNH

Thinh lặng nuôi dưỡng ơn sức mạnh

Đăng lúc: 09-11-2019 08:32:59 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
Đăng lúc: 02-11-2019 09:23:10 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
ĐÓN NHẬN SỰ THINH LẶNG

ĐÓN NHẬN SỰ THINH LẶNG

Người can đảm là người biết đón nhận sự thinh lặng trong bản thân mình.

Đăng lúc: 26-10-2019 09:03:55 PM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
TẦM QUAN TRỌNG CỦA THINH LẶNG

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THINH LẶNG

Trong cuộc sống người ta cần nghỉ ngơi để có thể sống tốt bằng: thinh lặng, phản tỉnh, cầu nguyện

Đăng lúc: 19-10-2019 10:48:54 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
THINH LẶNG NỘI TÂM

THINH LẶNG NỘI TÂM

Lời hay sống thinh lặng nội tâm

Đăng lúc: 12-10-2019 09:32:55 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
GIỮ VỮNG TINH THẦN

GIỮ VỮNG TINH THẦN

Giữ vững tinh thần

Đăng lúc: 28-09-2019 09:09:30 PM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
KIÊN TRÌ

KIÊN TRÌ

Lời hay về biết sống cách độc lập

Đăng lúc: 21-09-2019 10:18:37 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
Bền chí: điều kiện để nên thánh

Bền chí: điều kiện để nên thánh

Để nên thánh cần bền lòng, vững chí

Đăng lúc: 15-09-2019 04:53:40 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
NHƯỢNG BỘ

NHƯỢNG BỘ

Nhượng bộ đúng đắn

Đăng lúc: 07-09-2019 09:25:08 PM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
KINH THÁNH VÀ KHOA HỌC

KINH THÁNH VÀ KHOA HỌC

Kinh thánh dạy con người đường về Trời

Đăng lúc: 31-08-2019 09:42:49 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
QUI LUẬT VÀNG

QUI LUẬT VÀNG

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 25-08-2019 09:00:27 PM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
CAN ĐẢM

CAN ĐẢM

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 17-08-2019 08:43:26 PM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
SỨC NẶNG CỦA THẬP GIÁ

SỨC NẶNG CỦA THẬP GIÁ

Sức nạng của thập giá tùy vào cách chúng ta vác nó.

Đăng lúc: 10-08-2019 09:45:17 PM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
NGƯỜI QUÂN TỬ

NGƯỜI QUÂN TỬ

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 03-08-2019 09:01:22 PM | Đã xem: 136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
ĐỨC HẠNH

ĐỨC HẠNH

Đức hạnh là kết quả của thói quen

Đăng lúc: 27-07-2019 10:36:12 PM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP

Các tin khác

1 2 3 4 5 6  Trang sau