Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
THINH LẶNG NỘI TÂM

THINH LẶNG NỘI TÂM

Lời hay sống thinh lặng nội tâm

Đăng lúc: 12-10-2019 09:32:55 PM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
GIỮ VỮNG TINH THẦN

GIỮ VỮNG TINH THẦN

Giữ vững tinh thần

Đăng lúc: 28-09-2019 09:09:30 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
KIÊN TRÌ

KIÊN TRÌ

Lời hay về biết sống cách độc lập

Đăng lúc: 21-09-2019 10:18:37 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
Bền chí: điều kiện để nên thánh

Bền chí: điều kiện để nên thánh

Để nên thánh cần bền lòng, vững chí

Đăng lúc: 15-09-2019 04:53:40 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
NHƯỢNG BỘ

NHƯỢNG BỘ

Nhượng bộ đúng đắn

Đăng lúc: 07-09-2019 09:25:08 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
KINH THÁNH VÀ KHOA HỌC

KINH THÁNH VÀ KHOA HỌC

Kinh thánh dạy con người đường về Trời

Đăng lúc: 31-08-2019 09:42:49 PM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
QUI LUẬT VÀNG

QUI LUẬT VÀNG

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 25-08-2019 09:00:27 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
CAN ĐẢM

CAN ĐẢM

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 17-08-2019 08:43:26 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
SỨC NẶNG CỦA THẬP GIÁ

SỨC NẶNG CỦA THẬP GIÁ

Sức nạng của thập giá tùy vào cách chúng ta vác nó.

Đăng lúc: 10-08-2019 09:45:17 PM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
NGƯỜI QUÂN TỬ

NGƯỜI QUÂN TỬ

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 03-08-2019 09:01:22 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
ĐỨC HẠNH

ĐỨC HẠNH

Đức hạnh là kết quả của thói quen

Đăng lúc: 27-07-2019 10:36:12 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
THẮNG MÌNH

THẮNG MÌNH

Tự thắng mình, không để tính lười biếng chế ngự dù chỉ một phút

Đăng lúc: 20-07-2019 09:19:08 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
BỔN PHẬN

BỔN PHẬN

Sống tốt bổn phận hằng ngày

Đăng lúc: 13-07-2019 08:59:36 PM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
SÁCH ĐẠO ĐỨC

SÁCH ĐẠO ĐỨC

Giá trị của đọc sách

Đăng lúc: 06-07-2019 10:38:38 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
SỰ NÂNG ĐỠ

SỰ NÂNG ĐỠ

Cẩn trọng trong việc tìm kiếm sự nâng đỡ nơi trần gian

Đăng lúc: 29-06-2019 09:04:45 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
SỰ TẬN TÂM

SỰ TẬN TÂM

Lời hay về cách sống tận tâm

Đăng lúc: 04-06-2019 08:46:29 PM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
VUN TRỒNG NHÂN ĐỨC

VUN TRỒNG NHÂN ĐỨC

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 26-05-2019 03:47:32 AM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC

ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC

Thượng Đế xét xử con người

Đăng lúc: 11-05-2019 10:17:10 PM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
NỤ CƯỜI

NỤ CƯỜI

Sức mạnh của nụ cười

Đăng lúc: 06-05-2019 04:56:08 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
TÌNH YÊU VÀ TIỀN BẠC

TÌNH YÊU VÀ TIỀN BẠC

Tình yêu không mua được bằng tiền

Đăng lúc: 27-04-2019 08:21:16 PM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP

Các tin khác

1 2 3 4 5 6  Trang sau