Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 30-11-2019 11:12:39 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
SỰ THINH LẶNG NỘI TÂM

SỰ THINH LẶNG NỘI TÂM

Lòng nhân từ và khiêm tốn làm nên sự thinh lặng nội tâm

Đăng lúc: 24-11-2019 08:51:08 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
Đăng lúc: 17-11-2019 08:03:56 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
THINH LẶNG NUÔI DƯỠNG SỨC MẠNH

THINH LẶNG NUÔI DƯỠNG SỨC MẠNH

Thinh lặng nuôi dưỡng ơn sức mạnh

Đăng lúc: 10-11-2019 08:32:59 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
Đăng lúc: 03-11-2019 08:23:10 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
ĐÓN NHẬN SỰ THINH LẶNG

ĐÓN NHẬN SỰ THINH LẶNG

Người can đảm là người biết đón nhận sự thinh lặng trong bản thân mình.

Đăng lúc: 27-10-2019 08:03:55 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
TẦM QUAN TRỌNG CỦA THINH LẶNG

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THINH LẶNG

Trong cuộc sống người ta cần nghỉ ngơi để có thể sống tốt bằng: thinh lặng, phản tỉnh, cầu nguyện

Đăng lúc: 20-10-2019 09:48:54 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
THINH LẶNG NỘI TÂM

THINH LẶNG NỘI TÂM

Lời hay sống thinh lặng nội tâm

Đăng lúc: 13-10-2019 08:32:55 AM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
GIỮ VỮNG TINH THẦN

GIỮ VỮNG TINH THẦN

Giữ vững tinh thần

Đăng lúc: 29-09-2019 08:09:30 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
KIÊN TRÌ

KIÊN TRÌ

Lời hay về biết sống cách độc lập

Đăng lúc: 22-09-2019 09:18:37 AM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
Bền chí: điều kiện để nên thánh

Bền chí: điều kiện để nên thánh

Để nên thánh cần bền lòng, vững chí

Đăng lúc: 15-09-2019 03:53:40 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
NHƯỢNG BỘ

NHƯỢNG BỘ

Nhượng bộ đúng đắn

Đăng lúc: 08-09-2019 08:25:08 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
KINH THÁNH VÀ KHOA HỌC

KINH THÁNH VÀ KHOA HỌC

Kinh thánh dạy con người đường về Trời

Đăng lúc: 01-09-2019 08:42:49 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
QUI LUẬT VÀNG

QUI LUẬT VÀNG

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 26-08-2019 08:00:27 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
CAN ĐẢM

CAN ĐẢM

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 18-08-2019 07:43:26 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
SỨC NẶNG CỦA THẬP GIÁ

SỨC NẶNG CỦA THẬP GIÁ

Sức nạng của thập giá tùy vào cách chúng ta vác nó.

Đăng lúc: 11-08-2019 08:45:17 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
NGƯỜI QUÂN TỬ

NGƯỜI QUÂN TỬ

Lời hay về cách sống

Đăng lúc: 04-08-2019 08:01:22 AM | Đã xem: 114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
ĐỨC HẠNH

ĐỨC HẠNH

Đức hạnh là kết quả của thói quen

Đăng lúc: 28-07-2019 09:36:12 AM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
THẮNG MÌNH

THẮNG MÌNH

Tự thắng mình, không để tính lười biếng chế ngự dù chỉ một phút

Đăng lúc: 21-07-2019 08:19:08 AM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP
BỔN PHẬN

BỔN PHẬN

Sống tốt bổn phận hằng ngày

Đăng lúc: 14-07-2019 07:59:36 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỜI HAY Ý ĐẸP

Các tin khác

1 2 3 4 5 6  Trang sau