Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
THIÊN CHÚA BA NGÔI - CỘNG ĐOÀN TÌNH YÊU

THIÊN CHÚA BA NGÔI - CỘNG ĐOÀN TÌNH YÊU

Cn 8, 22 - 31; Rm 5, 1 - 5; Ga 16, 12 - 15

Đăng lúc: 13-06-2019 03:12:59 AM | Đã xem: 6 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

Lời Chúa: Cv 2,1 - 11; 1Cr 12, 3b - 7; Ga 20, 19 - 23

Đăng lúc: 06-06-2019 03:13:20 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NGỰ VỀ TRỜI

CHÚA NGỰ VỀ TRỜI

lời Chúa: ChúaCv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53

Đăng lúc: 31-05-2019 03:22:33 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐỪNG XAO XUYẾN!

ĐỪNG XAO XUYẾN!

Lời Chúa: Cv 15,1-1.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

Đăng lúc: 24-05-2019 03:06:25 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
GIỚI RĂN MỚI

GIỚI RĂN MỚI

Lời Chúa: Cv 14,21-27; Kh 21,1-5; Ga 13,31-33.34-35

Đăng lúc: 17-05-2019 04:52:54 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGƯỜI MỤC TỬ

NGƯỜI MỤC TỬ

Lời Chúa: Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30

Đăng lúc: 10-05-2019 09:35:16 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÍNH CHÚA ĐÓ!

CHÍNH CHÚA ĐÓ!

Lời Chúa: Cv 5, 27 - 32. 40 - 41; Kh 5, 11 - 14; Ga 21, 1 - 14

Đăng lúc: 01-05-2019 03:01:11 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VẾT ĐINH Ở TAY NGƯỜI

VẾT ĐINH Ở TAY NGƯỜI

Lời Chúa: Cv 5,12-16; Kh 1,9-19; Ga 20,19-31

Đăng lúc: 26-04-2019 04:02:57 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TÔI KHÔNG KẾT ÁN CHỊ ĐÂU!

TÔI KHÔNG KẾT ÁN CHỊ ĐÂU!

Lời Chúa: Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11

Đăng lúc: 04-04-2019 02:43:14 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 27-03-2019 08:47:00 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SÁM HỐI

SÁM HỐI

Lời Chúa: Xh 3,1-8.13-15; 1 Cr 10,1-6.1012; Lc 13,1-9

Đăng lúc: 22-03-2019 08:54:25 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA BIẾN HÌNH

CHÚA BIẾN HÌNH

Lời Chúa: St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28-36

Đăng lúc: 14-03-2019 03:15:51 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
BIẾT MÌNH

BIẾT MÌNH

Lời Chúa: Hc 27, 4 - 7; 1 Cr 15, 54 - 58; Lc 6, 39 - 45

Đăng lúc: 28-02-2019 01:35:01 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

Lời Chúa: Gr 17,5-8; 1 Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26

Đăng lúc: 14-02-2019 08:09:11 AM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA GỌI NHỮNG NGƯỜI NGƯ PHỦ

CHÚA GỌI NHỮNG NGƯỜI NGƯ PHỦ

Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C

Đăng lúc: 09-02-2019 01:55:47 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VỊ NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

VỊ NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

Lời Chúa: Gr 1,4-5.17-19; 1 Cr 12,31-13,13; Lc 4,21-30

Đăng lúc: 01-02-2019 11:54:06 PM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÔM NAY ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH CÁC NGƯỜI VỪA NGHE

HÔM NAY ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH CÁC NGƯỜI VỪA NGHE

ời Chúa: Nkm 8,2-4.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21

Đăng lúc: 26-01-2019 03:20:14 AM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TÌNH NỒNG

TÌNH NỒNG

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên C

Đăng lúc: 19-01-2019 02:35:57 AM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGƯỜI ĐÃ DÌM MÌNH TRONG DÒNG NƯỚC SÔNG GIORDAN

NGƯỜI ĐÃ DÌM MÌNH TRONG DÒNG NƯỚC SÔNG GIORDAN

Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22

Đăng lúc: 11-01-2019 01:04:00 AM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
MẦU NHIỆM THÁNH GIA

MẦU NHIỆM THÁNH GIA

Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất: Hc 3, 3-7.14-17a; Cl 3, 12-21; Lc 2, 41-52

Đăng lúc: 28-12-2018 01:35:32 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau