Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
NHỮNG MẢNH VỤN

NHỮNG MẢNH VỤN

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên A: Mt 15,21-28

Đăng lúc: 14-08-2020 04:26:48 AM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LÒNG TIN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CANAAN

LÒNG TIN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CANAAN

Lời Chúa: Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

Đăng lúc: 12-08-2020 03:08:45 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NÚI, NƯỚC, GIÓ VÀ SÓNG

NÚI, NƯỚC, GIÓ VÀ SÓNG

Lời Chúa: Mt 14,22-33

Đăng lúc: 07-08-2020 01:54:08 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NO NÊ DƯ THỪA

NO NÊ DƯ THỪA

Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A Mt 14,13-21

Đăng lúc: 01-08-2020 11:09:06 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGÀI ĐÃ CHẠNH LÒNG THƯƠNG

NGÀI ĐÃ CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Lời Chúa: Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21

Đăng lúc: 31-07-2020 04:28:05 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VUI MỪNG ĐI BÁN MÀ MUA

VUI MỪNG ĐI BÁN MÀ MUA

Lời Chúa: Mt 13,44-52

Đăng lúc: 24-07-2020 02:00:18 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐỂ CẢ HAI CÙNG LỚN LÊN

ĐỂ CẢ HAI CÙNG LỚN LÊN

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 13,24-43

Đăng lúc: 17-07-2020 09:28:52 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

Lời Chúa: Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

Đăng lúc: 15-07-2020 03:32:39 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON NGỢI KHEN CHA

CON NGỢI KHEN CHA

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường niên A: Mt 11,25-30

Đăng lúc: 02-07-2020 03:14:22 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
YÊU THẦY HƠN

YÊU THẦY HƠN

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên A: Mt 10,37-42

Đăng lúc: 27-06-2020 02:55:01 AM | Đã xem: 93 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Ở VỚI ANH EM ĐẾN TẬN THẾ

Ở VỚI ANH EM ĐẾN TẬN THẾ

Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên: Mt 28,16-20

Đăng lúc: 23-05-2020 03:38:17 PM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 16-05-2020 03:06:36 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 15-05-2020 02:42:45 AM | Đã xem: 123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 8: 5-8; 14-17; 1Pr 3: 15-18; Ga 14: 15-21

Đăng lúc: 13-05-2020 04:00:33 AM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 09-05-2020 05:27:04 AM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THẦY LÀ ĐƯỜNG

THẦY LÀ ĐƯỜNG

Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12

Đăng lúc: 08-05-2020 03:40:58 AM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO

ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO

Lời Chúa: Ga 10,1-10

Đăng lúc: 02-05-2020 08:17:07 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
“Ta là Cửa Chuồng Chiên”

“Ta là Cửa Chuồng Chiên”

Lời Chúa: Cv 2,14.36-41; 1 Pr 2,20-25; Ga 10,1-10

Đăng lúc: 29-04-2020 04:54:55 AM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau

Cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau

Lời Chúa: Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35

Đăng lúc: 24-04-2020 09:41:59 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
XIN Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI

XIN Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI

Lời Chúa: Lc 24,13-35. Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh

Đăng lúc: 24-04-2020 02:44:29 AM | Đã xem: 118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau