Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 26-01-2021 04:03:36 PM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 23-01-2021 07:36:45 AM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 18-01-2021 02:57:41 PM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI

ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI

Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 thường niên năm B: Ga 1,35-42

Đăng lúc: 16-01-2021 07:03:32 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

Lời Chúa: 1Sm 3: 3b-10, 19; 1Cr 6: 13c-15a, 17-20; Ga 1: 35-42

Đăng lúc: 14-01-2021 06:53:10 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHA HÀI LÒNG VỀ CON

CHA HÀI LÒNG VỀ CON

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Mc 1, 7 - 11

Đăng lúc: 09-01-2021 04:06:02 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
MỘT LƯỠI GƯƠM ĐÂM THÂU

MỘT LƯỠI GƯƠM ĐÂM THÂU

Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gia: Lc 2,22-40

Đăng lúc: 26-12-2020 08:50:26 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA SAI THIÊN SỨ GABRIEL

THIÊN CHÚA SAI THIÊN SỨ GABRIEL

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Lc 1,26-38

Đăng lúc: 19-12-2020 07:10:56 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHỨNG NHÂN CỦA NIỀM VUI

CHỨNG NHÂN CỦA NIỀM VUI

Lời Chúa: Is 61,1-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28

Đăng lúc: 12-12-2020 04:05:21 PM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
KINH NGẠC VÀ SAY MÊ

KINH NGẠC VÀ SAY MÊ

Lời Chúa: Mt 15, 29 - 37

Đăng lúc: 02-12-2020 02:41:02 PM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TỈNH THỨC VÀ CANH THỨC

TỈNH THỨC VÀ CANH THỨC

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B: Mc 13,33-37

Đăng lúc: 27-11-2020 02:32:15 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LÀM CHO CHÍNH TA VẬY

LÀM CHO CHÍNH TA VẬY

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM A LỄ KITÔ VUA: Mt 25,31-46

Đăng lúc: 20-11-2020 02:43:01 PM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu

Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu

Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Kitô Vua: Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Đăng lúc: 18-11-2020 08:46:56 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 08-11-2020 03:19:18 PM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
PHÚC THAY AI…

PHÚC THAY AI…

SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ: Mt 5,1-12a

Đăng lúc: 31-10-2020 02:44:56 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 24-10-2020 07:29:50 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
MỘT TÌNH YÊU - HAI GIỚI RĂN

MỘT TÌNH YÊU - HAI GIỚI RĂN

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường niên A

Đăng lúc: 24-10-2020 07:27:00 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
KHÔNG XỨNG ĐÁNG

KHÔNG XỨNG ĐÁNG

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên năm A: Mt 22,1-14

Đăng lúc: 10-10-2020 06:45:54 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HỐI HẬN

HỐI HẬN

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A: Mt 21,28-32

Đăng lúc: 26-09-2020 09:58:16 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHA

HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHA

Lời Chúa: Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32

Đăng lúc: 25-09-2020 04:29:37 PM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau