Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 23-10-2020 08:29:50 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
MỘT TÌNH YÊU - HAI GIỚI RĂN

MỘT TÌNH YÊU - HAI GIỚI RĂN

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường niên A

Đăng lúc: 23-10-2020 08:27:00 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
KHÔNG XỨNG ĐÁNG

KHÔNG XỨNG ĐÁNG

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên năm A: Mt 22,1-14

Đăng lúc: 09-10-2020 07:45:54 PM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HỐI HẬN

HỐI HẬN

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A: Mt 21,28-32

Đăng lúc: 25-09-2020 10:58:16 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHA

HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHA

Lời Chúa: Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32

Đăng lúc: 25-09-2020 05:29:37 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGHE NHƯ GIÊSU NGHE

NGHE NHƯ GIÊSU NGHE

Lời Chúa: Lc 8, 4 - 15

Đăng lúc: 19-09-2020 03:53:30 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 18-09-2020 03:25:58 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÔNG BẰNG VÀ TỐT LÀNH

CÔNG BẰNG VÀ TỐT LÀNH

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên năm A: Mt 20,1-16a

Đăng lúc: 17-09-2020 09:39:12 PM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 16-09-2020 03:29:38 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
MẮC NỢ VÀ TRẢ NỢ

MẮC NỢ VÀ TRẢ NỢ

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 thường niên năm A: Mt 18,21-35

Đăng lúc: 12-09-2020 08:49:28 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGƯỜI ANH EM CỦA ANH

NGƯỜI ANH EM CỦA ANH

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường niên A: Mt 18,15-20

Đăng lúc: 03-09-2020 08:40:14 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SỬA LỖI ANH EM

SỬA LỖI ANH EM

Lời Chúa: Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

Đăng lúc: 03-09-2020 08:53:03 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 27-08-2020 11:01:18 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THẬP GIÁ, CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

THẬP GIÁ, CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

Lời Chúa: Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

Đăng lúc: 27-08-2020 05:33:49 AM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HỘI THÁNH - QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

HỘI THÁNH - QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20

Đăng lúc: 20-08-2020 08:06:59 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NHỮNG MẢNH VỤN

NHỮNG MẢNH VỤN

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên A: Mt 15,21-28

Đăng lúc: 13-08-2020 10:26:48 PM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LÒNG TIN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CANAAN

LÒNG TIN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CANAAN

Lời Chúa: Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

Đăng lúc: 12-08-2020 09:08:45 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NÚI, NƯỚC, GIÓ VÀ SÓNG

NÚI, NƯỚC, GIÓ VÀ SÓNG

Lời Chúa: Mt 14,22-33

Đăng lúc: 06-08-2020 07:54:08 PM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NO NÊ DƯ THỪA

NO NÊ DƯ THỪA

Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A Mt 14,13-21

Đăng lúc: 01-08-2020 05:09:06 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGÀI ĐÃ CHẠNH LÒNG THƯƠNG

NGÀI ĐÃ CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Lời Chúa: Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21

Đăng lúc: 30-07-2020 10:28:05 PM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau