Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1V. 19, 4-8; Ep. 4, 30-5,2; Ga. 6, 41-51

Đăng lúc: 09-08-2018 03:48:01 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Xh. 16, 2-4.12-15; Ep. 4, 17.20-24; Ga. 6, 24-35

Đăng lúc: 02-08-2018 03:54:12 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 TN B

Lời Chúa 2V 4, 42 - 44; Ep 4, 1- 6; Ga 6, 1 - 15

Đăng lúc: 27-07-2018 09:40:14 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B

Lời Chúa: Gr 23, 1 - 6; Ep 2, 13 - 18; Mc 6, 30 - 34

Đăng lúc: 20-07-2018 03:59:44 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13

Đăng lúc: 12-07-2018 09:43:31 PM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6

Đăng lúc: 05-07-2018 10:34:53 PM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HẠT CẢI NƯỚC THIÊN CHÚA

HẠT CẢI NƯỚC THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Ed 17, 22-24; 2Cr 5, 6-10; Mc 4, 26-34

Đăng lúc: 15-06-2018 08:13:28 PM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 TN B

Lời Chúa: St 3,8-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35

Đăng lúc: 08-06-2018 04:37:34 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐÂY LÀ MÌNH THẦY

ĐÂY LÀ MÌNH THẦY

Lời Chúa: Xh 24, 3 - 8; Dt 9, 11 - 15; Mc 14, 12 - 16. 22 - 26

Đăng lúc: 31-05-2018 09:07:32 PM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HIỆP THÔNG TRONG TÌNH YÊU

HIỆP THÔNG TRONG TÌNH YÊU

Lời Chúa: Đnl 4, 32 - 34. 39 - 40; Rma 8, 14 - 17; Mt 28, 16 - 20

Đăng lúc: 24-05-2018 09:35:59 PM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN

SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN

Các bài suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Cv 2, 1 - 11; 1Cr 12, 3 - 7. 12 - 13; Ga 20, 19 - 23

Đăng lúc: 17-05-2018 09:22:09 PM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

Lời Chúa: Cv 1, 1 - 11; Ep 1, 17 - 23; Mc 16, 15 - 20

Đăng lúc: 11-05-2018 05:15:54 AM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NỖI BUỒN SẼ TRỞ THÀNH NIỀM VUI

NỖI BUỒN SẼ TRỞ THÀNH NIỀM VUI

Suy niệm Tin Mừng thứ 6 tuần VI Phục Sinh Ga 16, 20 - 23a

Đăng lúc: 10-05-2018 10:14:33 PM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17

Đăng lúc: 03-05-2018 11:19:21 PM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÂY NHO VÀ CÀNH NHO

CÂY NHO VÀ CÀNH NHO

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh B: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8

Đăng lúc: 26-04-2018 09:34:58 PM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Lời Chúa: Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18

Đăng lúc: 19-04-2018 10:21:52 PM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48

Đăng lúc: 12-04-2018 10:19:10 PM | Đã xem: 118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

Lời Chúa: Cv 4: 32-35; 1Ga 5: 1-6; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 05-04-2018 09:43:51 PM | Đã xem: 131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGÔI MỘ TRỐNG

NGÔI MỘ TRỐNG

Lời Chúa: Mc 16,1-8; Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

Đăng lúc: 31-03-2018 10:31:27 AM | Đã xem: 138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ LÁ

SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ LÁ

Lời Chúa: Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mc 14,1 – 15,47

Đăng lúc: 22-03-2018 09:25:36 PM | Đã xem: 154 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 4 5  Trang sau