banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
BÌNH AN CHO ANH EM!

BÌNH AN CHO ANH EM!

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh

Đăng lúc: 10-04-2021 05:35:49 AM | Đã xem: 10 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐỂ ỨNG NGHIỆM LỜI SÁCH THÁNH

ĐỂ ỨNG NGHIỆM LỜI SÁCH THÁNH

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật lễ Lá năm B: Mc 14,1 – 15,47

Đăng lúc: 26-03-2021 09:35:46 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
GIỜ NGÀI ĐÃ ĐẾN

GIỜ NGÀI ĐÃ ĐẾN

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên B

Đăng lúc: 16-03-2021 08:43:30 PM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐẾN CÙNG ÁNH SÁNG

ĐẾN CÙNG ÁNH SÁNG

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay: Ga 3,14.21

Đăng lúc: 12-03-2021 09:29:31 PM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
RỰC RỠ TRẮNG TINH

RỰC RỠ TRẮNG TINH

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Chay Mc 9, 2 - 10

Đăng lúc: 26-02-2021 08:12:58 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY HỐI CẢI

HÃY HỐI CẢI

Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay năm B: Mc 1,12-15

Đăng lúc: 19-02-2021 03:02:24 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LÀM ĂN SINH LỜI

LÀM ĂN SINH LỜI

Suy niệm Mồng Ba Tết: Mt 25, 14 - 30

Đăng lúc: 13-02-2021 02:24:45 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 11-02-2021 04:15:24 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚNG TA HÃY ĐI NƠI KHÁC

CHÚNG TA HÃY ĐI NƠI KHÁC

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên B: Mc 1, 29 -39

Đăng lúc: 05-02-2021 09:08:46 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚNG PHẢI TUÂN LỆNH

CHÚNG PHẢI TUÂN LỆNH

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên B: Mc 1, 21 - 28

Đăng lúc: 30-01-2021 03:05:53 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 26-01-2021 04:03:36 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 22-01-2021 07:36:45 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 18-01-2021 02:57:41 AM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI

ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI

Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 thường niên năm B: Ga 1,35-42

Đăng lúc: 15-01-2021 07:03:32 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

Lời Chúa: 1Sm 3: 3b-10, 19; 1Cr 6: 13c-15a, 17-20; Ga 1: 35-42

Đăng lúc: 13-01-2021 06:53:10 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHA HÀI LÒNG VỀ CON

CHA HÀI LÒNG VỀ CON

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Mc 1, 7 - 11

Đăng lúc: 09-01-2021 04:06:02 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
MỘT LƯỠI GƯƠM ĐÂM THÂU

MỘT LƯỠI GƯƠM ĐÂM THÂU

Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gia: Lc 2,22-40

Đăng lúc: 25-12-2020 08:50:26 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA SAI THIÊN SỨ GABRIEL

THIÊN CHÚA SAI THIÊN SỨ GABRIEL

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Lc 1,26-38

Đăng lúc: 18-12-2020 07:10:56 PM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHỨNG NHÂN CỦA NIỀM VUI

CHỨNG NHÂN CỦA NIỀM VUI

Lời Chúa: Is 61,1-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28

Đăng lúc: 12-12-2020 04:05:21 AM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
KINH NGẠC VÀ SAY MÊ

KINH NGẠC VÀ SAY MÊ

Lời Chúa: Mt 15, 29 - 37

Đăng lúc: 02-12-2020 02:41:02 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau