Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG

CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG

Lời Chúa: Ga 11, 1 - 45

Đăng lúc: 26-03-2020 02:18:58 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Lời Chúa: Ga 9, 1 - 41

Đăng lúc: 20-03-2020 02:12:11 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NƯỚC HẰNG SỐNG

NƯỚC HẰNG SỐNG

Lời Chúa: Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2; 5-8; Ga 4, 5-42

Đăng lúc: 11-03-2020 02:15:53 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON  YÊU DẤU CỦA TA

CON YÊU DẤU CỦA TA

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật II Mùa Chay A: Mt 17,1-9

Đăng lúc: 07-03-2020 08:51:23 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

Lời Chúa: St 12,1-4; 2 Tm 1,8-10; Mt 17,1-9

Đăng lúc: 06-03-2020 03:35:25 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 29-02-2020 02:17:28 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁM DỖ

CÁM DỖ

Lời Chúa: St 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

Đăng lúc: 28-02-2020 01:23:28 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY NÊN HOÀN THIỆN

HÃY NÊN HOÀN THIỆN

Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48

Đăng lúc: 21-02-2020 08:53:20 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34

Đăng lúc: 15-01-2020 02:00:46 AM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TRỜI MỞ RA

TRỜI MỞ RA

Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17

Đăng lúc: 08-01-2020 02:16:50 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐI TÌM CHÚA

ĐI TÌM CHÚA

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-6; Mt 2,1-12

Đăng lúc: 02-01-2020 02:14:46 PM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THÁNH GIUSE VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA

THÁNH GIUSE VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA

Lời Chúa: Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Đăng lúc: 18-12-2019 03:04:52 AM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VUI LÊN TRONG CHÚA

VUI LÊN TRONG CHÚA

Lời Chúa: Is 35,1-6.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Đăng lúc: 11-12-2019 02:05:51 PM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SÁM HỐI

SÁM HỐI

Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Đăng lúc: 05-12-2019 02:19:57 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 15-11-2019 01:46:14 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

Lời Chúa: 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38

Đăng lúc: 07-11-2019 01:29:05 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA KHÔNG THẤT VỌNG VỀ CON NGƯỜI

THIÊN CHÚA KHÔNG THẤT VỌNG VỀ CON NGƯỜI

Lời Chúa: Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10

Đăng lúc: 01-11-2019 02:42:11 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

Lời Chúa: Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

Đăng lúc: 24-10-2019 11:09:37 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Phải cầu nguyện luôn

Phải cầu nguyện luôn

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Đăng lúc: 19-10-2019 04:01:05 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TÔN VINH THIÊN CHÚA

TÔN VINH THIÊN CHÚA

Lời Chúa: 2 V5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Đăng lúc: 11-10-2019 03:30:12 AM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau