Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Các bài suy niệm LỄ CHÚA KITÔ VUA – B

Các bài suy niệm LỄ CHÚA KITÔ VUA – B

Lời Chúa: Đn. 7, 13-14; Kh. 1, 5-8; Ga. 18, 33b-37

Đăng lúc: 23-11-2018 05:50:00 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa: Đn 12, 1 - 3; Dt 10, 11 - 14.18; Mc 13, 24 - 32

Đăng lúc: 16-11-2018 01:33:20 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 TN B

Lời Chúa: 1V 17, 10 - 16; Dt 9, 24 - 28; Mc 12, 41 - 44

Đăng lúc: 09-11-2018 09:20:32 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 TN B

Lời Chúa: Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28b-34

Đăng lúc: 02-11-2018 04:03:48 AM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 30-10-2018 09:18:33 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52

Đăng lúc: 25-10-2018 10:09:27 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 TN B

Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30

Đăng lúc: 12-10-2018 03:25:21 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Cv 1,12 - 14; Gl 4, 4 - 7; Lc 1, 26 - 38

Đăng lúc: 05-10-2018 02:47:49 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48

Đăng lúc: 28-09-2018 09:32:13 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37

Đăng lúc: 21-09-2018 03:33:40 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 TN B

Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

Đăng lúc: 15-09-2018 11:07:20 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23

Đăng lúc: 31-08-2018 03:17:23 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 54a. 60-69

Đăng lúc: 24-08-2018 12:02:39 PM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 TN B

Lời Chúa: Cn. 9, 1-6; Ep. 5, 15-20; Ga. 6, 51-58

Đăng lúc: 18-08-2018 03:39:42 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1V. 19, 4-8; Ep. 4, 30-5,2; Ga. 6, 41-51

Đăng lúc: 09-08-2018 09:48:01 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Xh. 16, 2-4.12-15; Ep. 4, 17.20-24; Ga. 6, 24-35

Đăng lúc: 02-08-2018 09:54:12 AM | Đã xem: 122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 TN B

Lời Chúa 2V 4, 42 - 44; Ep 4, 1- 6; Ga 6, 1 - 15

Đăng lúc: 28-07-2018 03:40:14 AM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B

Lời Chúa: Gr 23, 1 - 6; Ep 2, 13 - 18; Mc 6, 30 - 34

Đăng lúc: 20-07-2018 09:59:44 AM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13

Đăng lúc: 13-07-2018 03:43:31 AM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6

Đăng lúc: 06-07-2018 04:34:53 AM | Đã xem: 225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 4 5 6  Trang sau