Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
HÃY NÊN HOÀN THIỆN

HÃY NÊN HOÀN THIỆN

Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48

Đăng lúc: 21-02-2020 02:53:20 AM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34

Đăng lúc: 14-01-2020 08:00:46 PM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TRỜI MỞ RA

TRỜI MỞ RA

Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17

Đăng lúc: 07-01-2020 08:16:50 PM | Đã xem: 131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐI TÌM CHÚA

ĐI TÌM CHÚA

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-6; Mt 2,1-12

Đăng lúc: 02-01-2020 08:14:46 AM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THÁNH GIUSE VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA

THÁNH GIUSE VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA

Lời Chúa: Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Đăng lúc: 17-12-2019 09:04:52 PM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VUI LÊN TRONG CHÚA

VUI LÊN TRONG CHÚA

Lời Chúa: Is 35,1-6.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Đăng lúc: 11-12-2019 08:05:51 AM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SÁM HỐI

SÁM HỐI

Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Đăng lúc: 04-12-2019 08:19:57 PM | Đã xem: 164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 14-11-2019 07:46:14 PM | Đã xem: 162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

Lời Chúa: 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38

Đăng lúc: 06-11-2019 07:29:05 PM | Đã xem: 153 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA KHÔNG THẤT VỌNG VỀ CON NGƯỜI

THIÊN CHÚA KHÔNG THẤT VỌNG VỀ CON NGƯỜI

Lời Chúa: Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10

Đăng lúc: 31-10-2019 09:42:11 PM | Đã xem: 139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

Lời Chúa: Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

Đăng lúc: 24-10-2019 05:09:37 AM | Đã xem: 176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Phải cầu nguyện luôn

Phải cầu nguyện luôn

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Đăng lúc: 18-10-2019 10:01:05 PM | Đã xem: 146 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TÔN VINH THIÊN CHÚA

TÔN VINH THIÊN CHÚA

Lời Chúa: 2 V5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Đăng lúc: 10-10-2019 09:30:12 PM | Đã xem: 176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐỨC MẸ MÂN CÔI

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Lc 1, 26 - 38

Đăng lúc: 02-10-2019 08:30:38 PM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TỘI VÔ TÂM VỚI ĐỒNG LOẠI

TỘI VÔ TÂM VỚI ĐỒNG LOẠI

Lời Chúa: Am 6,1.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19—31

Đăng lúc: 25-09-2019 08:49:38 PM | Đã xem: 170 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CỦA CẢI: PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN

CỦA CẢI: PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN

Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

Đăng lúc: 18-09-2019 09:23:26 PM | Đã xem: 169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TỪ BỎ ĐỂ CÓ NƯỚC TRỜI

TỪ BỎ ĐỂ CÓ NƯỚC TRỜI

Lời Chúa: Kn 9,13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33

Đăng lúc: 05-09-2019 09:08:03 PM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐƯỜNG QUA CỬA HẸP

ĐƯỜNG QUA CỬA HẸP

Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

Đăng lúc: 22-08-2019 09:18:59 PM | Đã xem: 223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CẦM ĐÈN SÁNG TRONG TAY

CẦM ĐÈN SÁNG TRONG TAY

Lời Chúa: Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

Đăng lúc: 08-08-2019 10:18:35 PM | Đã xem: 190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
DÙNG CỦA CẢI CHÚA BAN CÁCH KHÔN NGOAN

DÙNG CỦA CẢI CHÚA BAN CÁCH KHÔN NGOAN

Lời Chúa: Gv 1,2;2,21-13; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

Đăng lúc: 31-07-2019 08:36:02 PM | Đã xem: 207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau