Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
SUY NIỆM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B

Lời Chúa: Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33

Đăng lúc: 16-03-2018 09:51:42 AM | Đã xem: 638 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B

Lời Chúa: 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21

Đăng lúc: 09-03-2018 08:23:37 AM | Đã xem: 519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B

Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-1

Đăng lúc: 24-02-2018 09:13:05 AM | Đã xem: 490 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY B

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY B

Lời Chúa: St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15

Đăng lúc: 17-02-2018 04:38:09 PM | Đã xem: 640 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên B

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên B

Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45

Đăng lúc: 09-02-2018 03:41:26 PM | Đã xem: 559 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.

Đăng lúc: 26-01-2018 08:12:51 AM | Đã xem: 638 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHỌN GỌI

CHỌN GỌI

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật III Thường Niên III B: Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20

Đăng lúc: 19-01-2018 03:58:23 PM | Đã xem: 592 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
GÁNH VÁC LẤY NHAU

GÁNH VÁC LẤY NHAU

Nguyễn gẫm Lời Chúa, thứ 6 tuần I Thường Niên B

Đăng lúc: 12-01-2018 04:07:42 PM | Đã xem: 639 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42

Đăng lúc: 12-01-2018 08:30:52 AM | Đã xem: 536 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH

SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Đăng lúc: 05-01-2018 08:39:27 AM | Đã xem: 592 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ THÁNH GIA THẤT

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ THÁNH GIA THẤT

Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a hay St 15,1-6; 21, 1-3; Cl 3,12-21 hay Dt 11, 8.11-12, 17-19 Lc 2, 22-40 hay 2, 22. 39-40

Đăng lúc: 29-12-2017 08:34:35 AM | Đã xem: 468 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
EMMANUEL

EMMANUEL

Suy niệm Lời Chúa Giáng Sinh, thánh lễ đêm và ngày

Đăng lúc: 24-12-2017 10:39:51 AM | Đã xem: 502 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5, 8b-12,14a,16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Đăng lúc: 21-12-2017 08:21:44 PM | Đã xem: 432 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY VUI LÊN!

HÃY VUI LÊN!

Lời Chúa: Is 61, 1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19-28

Đăng lúc: 15-12-2017 07:43:44 AM | Đã xem: 489 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

Các ngôn sứ loan báo thời cứu độ và kêu gọi sám hối Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8

Đăng lúc: 08-12-2017 08:57:58 AM | Đã xem: 581 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TỈNH THỨC

TỈNH THỨC

Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37

Đăng lúc: 01-12-2017 08:28:21 AM | Đã xem: 519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ LÀ VUA

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ LÀ VUA

Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46

Đăng lúc: 25-11-2017 08:55:54 AM | Đã xem: 447 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HẠT GIỐNG GIEO VÀO LÒNG ĐẤT

HẠT GIỐNG GIEO VÀO LÒNG ĐẤT

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những hạt lúa gieo vào lòng đất Mẹ

Đăng lúc: 16-11-2017 11:03:32 AM | Đã xem: 809 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 TN A

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 TN A

Lời Chúa: Kn. 6, 12-16; 1Tx. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13

Đăng lúc: 11-11-2017 12:29:46 PM | Đã xem: 571 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa: Ml. 1,14b – 2,2b.8-10; 1Tx. 2, 7b-9.13; Mt. 23, 1-12

Đăng lúc: 02-11-2017 08:33:05 PM | Đã xem: 461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau