Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 11-06-2016 09:53:28 AM | Đã xem: 908 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 03-06-2016 02:34:47 PM | Đã xem: 1098 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 27-05-2016 01:15:45 PM | Đã xem: 1236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 27-05-2016 01:14:26 PM | Đã xem: 1252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 21-05-2016 08:06:42 PM | Đã xem: 999 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 21-05-2016 08:02:16 PM | Đã xem: 1062 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 12-05-2016 07:29:26 PM | Đã xem: 1017 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 12-05-2016 06:56:45 PM | Đã xem: 1110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 07-05-2016 08:21:34 PM | Đã xem: 1196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 05-05-2016 08:14:09 PM | Đã xem: 1191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 28-04-2016 04:04:22 PM | Đã xem: 1177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 22-04-2016 08:21:30 PM | Đã xem: 1156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 21-04-2016 01:36:37 PM | Đã xem: 1240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 09-04-2016 04:12:03 PM | Đã xem: 1221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 08-04-2016 12:36:40 PM | Đã xem: 1298 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 06-04-2016 07:10:36 AM | Đã xem: 1353 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỄ TRUYỀN TIN

LỄ TRUYỀN TIN

” Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa”

Đăng lúc: 03-04-2016 07:57:46 PM | Đã xem: 1152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 26-03-2016 08:05:13 AM | Đã xem: 1228 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau