Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tuần cửu nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá từ ngày 05 - 13.09.2019

Đăng lúc: 18-08-2019 04:33:38 AM | Đã xem: 280 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Tuần Cửu Nhật
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN

Tuần Cửu Nhật xin Bảy ơn Chúa Thánh Thần

Đăng lúc: 29-05-2019 02:54:15 AM | Đã xem: 258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Tuần Cửu Nhật
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

Lời Chúa: Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25

Đăng lúc: 02-03-2018 09:23:35 AM | Đã xem: 529 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Tuần Cửu Nhật
Đăng lúc: 27-08-2017 03:45:41 AM | Đã xem: 775 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Tuần Cửu Nhật