Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 25-01-2021 07:06:25 PM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 24-01-2021 06:59:53 PM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 21-01-2021 06:28:26 PM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CÔNG CỤ CỦA ÂN SỦNG

CÔNG CỤ CỦA ÂN SỦNG

Lời Chúa: Mc 2, 13 - 17

Đăng lúc: 16-01-2021 07:17:02 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 15-01-2021 07:59:30 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 14-01-2021 06:58:44 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐỘNG LỰC BÊN TRONG

ĐỘNG LỰC BÊN TRONG

Lời Chúa: Mc 1, 29 - 39

Đăng lúc: 13-01-2021 06:38:41 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM VUI

HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM VUI

Lời Chúa: Ga 3, 22 - 30

Đăng lúc: 09-01-2021 07:59:40 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 08-01-2021 06:32:58 PM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
BAO TRÙM BỞI THẦN KHÍ

BAO TRÙM BỞI THẦN KHÍ

Lời Chúa: Lc 4, 14 - 22a

Đăng lúc: 07-01-2021 06:58:51 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
GẮN BÓ VỚI

GẮN BÓ VỚI

Lời Chúa: Mc 6, 45 - 52

Đăng lúc: 06-01-2021 06:29:51 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
RỌI CHIẾU VÀ MỜI GỌI

RỌI CHIẾU VÀ MỜI GỌI

Lời Chúa: Mt 2, 1, - 12

Đăng lúc: 03-01-2021 06:36:46 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐỘC ĐÁO VÀ THÂM TRẦM

ĐỘC ĐÁO VÀ THÂM TRẦM

Lời Chúa: Lc 2, 16 - 21

Đăng lúc: 01-01-2021 06:49:14 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 29-12-2020 08:31:07 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CHỨNG NHÂN LẶNG LẼ

CHỨNG NHÂN LẶNG LẼ

Lời Chúa: Mt 2, 13 - 18

Đăng lúc: 28-12-2020 06:45:13 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
LỰC HẤP DẪN

LỰC HẤP DẪN

Lời Chúa: Mt 10, 17 - 22

Đăng lúc: 26-12-2020 08:16:00 PM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 25-12-2020 06:38:52 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NGỢI KHEN VÀ HOAN HỶ

NGỢI KHEN VÀ HOAN HỶ

Lời Chúa: Lc 1, 46 - 56

Đăng lúc: 22-12-2020 08:16:31 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
KHÔNG CHỈ LÀ MƠ

KHÔNG CHỈ LÀ MƠ

Lời Chúa: Mt 1, 18 - 24

Đăng lúc: 18-12-2020 06:49:50 PM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 16-12-2020 06:20:12 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
1 2 3 4 5  Trang sau