banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
MỘT SỰ THÚC ĐẨY THÁNH

MỘT SỰ THÚC ĐẨY THÁNH

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần II Phục Sinh

Đăng lúc: 13-04-2021 03:35:49 AM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐI TRONG ÁNH SÁNG

ĐI TRONG ÁNH SÁNG

Suy niệm Lời Chúa, thứ Hai tuần II Phục Sinh

Đăng lúc: 12-04-2021 05:23:53 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
VẪN ĐANG SỐNG

VẪN ĐANG SỐNG

Suy niệm Lời Chúa, thứ Tư tuần bát nhật Phục Sinh

Đăng lúc: 07-04-2021 03:50:30 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
LUÔN MUỐN NHIỀU HƠN

LUÔN MUỐN NHIỀU HƠN

Suy niệm Lời Chúa, thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đăng lúc: 06-04-2021 04:03:07 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
TRẢI NGHIỆM ĐÁNG AO ƯỚC

TRẢI NGHIỆM ĐÁNG AO ƯỚC

Suy niệm Lời Chúa, thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đăng lúc: 05-04-2021 04:24:40 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NIỀM HY VỌNG VƯỢT QUÁ MỌI HY VỌNG

NIỀM HY VỌNG VƯỢT QUÁ MỌI HY VỌNG

Suy niệm Thứ Bảy Tuần Thánh

Đăng lúc: 03-04-2021 04:43:52 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
VANG VỌNG TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI

VANG VỌNG TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI

Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh

Đăng lúc: 02-04-2021 09:21:26 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐƯỜNG NÊN THÁNH

ĐƯỜNG NÊN THÁNH

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh

Đăng lúc: 01-04-2021 03:59:05 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
KẾT THÚC TRONG TRỐNG RỖNG

KẾT THÚC TRONG TRỐNG RỖNG

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư Tuần Thánh

Đăng lúc: 31-03-2021 03:28:32 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
KHÔNG GÌ KHÔNG ĐÁNG ĐẬP VỠ

KHÔNG GÌ KHÔNG ĐÁNG ĐẬP VỠ

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai Tuần Thánh năm B

Đăng lúc: 29-03-2021 03:28:42 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC

KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật lễ Lá năm B

Đăng lúc: 28-03-2021 03:44:32 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THỰC TẾ PHẢI ĐỐI MẶT

THỰC TẾ PHẢI ĐỐI MẶT

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần V Mùa Chay

Đăng lúc: 26-03-2021 03:47:44 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NÊN TRỐNG RỖNG

NÊN TRỐNG RỖNG

Suy niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin

Đăng lúc: 25-03-2021 02:55:48 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
TRÓI BUỘC VÀ THÁO CỞI

TRÓI BUỘC VÀ THÁO CỞI

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần V Mùa Chay

Đăng lúc: 24-03-2021 03:54:24 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
VỪA MẶC KHẢI, VỪA CHE KHUẤT

VỪA MẶC KHẢI, VỪA CHE KHUẤT

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần V Mùa Chay

Đăng lúc: 23-03-2021 03:23:28 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
LŨNG ÂM U

LŨNG ÂM U

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần V Mùa Chay

Đăng lúc: 22-03-2021 03:33:20 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐƯỢC GỌI ĐỂ CHẾT

ĐƯỢC GỌI ĐỂ CHẾT

Suy niệm Lời Chúa: Ga 12, 20 - 33

Đăng lúc: 21-03-2021 03:48:29 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH

NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH

Suy niệm Lời Chúa: Mt 1, 16. 18 - 21.24a

Đăng lúc: 19-03-2021 05:27:13 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NGẠC NHIÊN VÀ SỮNG SỜ

NGẠC NHIÊN VÀ SỮNG SỜ

Suy niệm Tin Mừng Ga 5, 17 - 30

Đăng lúc: 17-03-2021 05:33:28 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
KHÔNG GÌ CÓ THỂ CẢN NGĂN

KHÔNG GÌ CÓ THỂ CẢN NGĂN

Suy niệm Lời Chúa: Ga 5, 1 - 3a.5 - 16

Đăng lúc: 16-03-2021 03:49:44 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau