Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
MỘT CON NGƯỜI ĐẦY LỬA

MỘT CON NGƯỜI ĐẦY LỬA

Lời Chúa: Lc 12, 49 - 53

Đăng lúc: 22-10-2020 03:37:52 AM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 21-10-2020 03:20:14 AM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 15-10-2020 03:33:12 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NHỮNG KHIỂN TRÁCH THÁNH

NHỮNG KHIỂN TRÁCH THÁNH

Lời Chúa: Lc 11, 37 - 41

Đăng lúc: 14-10-2020 03:26:34 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 13-10-2020 03:18:27 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CHỖI DẬY VÀ ĐI TỚI

CHỖI DẬY VÀ ĐI TỚI

Lời Chúa: Lc 11, 15 - 26

Đăng lúc: 09-10-2020 05:04:11 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CHÈO KÉO, NHÌ NHẰNG

CHÈO KÉO, NHÌ NHẰNG

Lời Chúa: Lc 11, 5 - 13

Đăng lúc: 08-10-2020 03:21:27 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 06-10-2020 09:41:18 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Ở LẠI NHIỀU CHỐC

Ở LẠI NHIỀU CHỐC

Lời Chúa: Lc 10, 38 - 42

Đăng lúc: 06-10-2020 03:19:21 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 05-10-2020 03:26:55 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
‘CON ƠI, HÃY NÊN THÁNH’

‘CON ƠI, HÃY NÊN THÁNH’

Lời Chúa: Mt 18, 1 - 5.10

Đăng lúc: 02-10-2020 03:23:43 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 30-09-2020 11:42:26 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 30-09-2020 03:28:15 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 29-09-2020 04:41:24 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
HƠN THUA ĐỂ LÀM GÌ?

HƠN THUA ĐỂ LÀM GÌ?

Lời Chúa: Lc 9, 46 - 50

Đăng lúc: 28-09-2020 05:09:27 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
VƯỢT QUÁ TRÍ HIỂU

VƯỢT QUÁ TRÍ HIỂU

Lời Chúa: Lc 9, 18 - 22

Đăng lúc: 25-09-2020 03:30:22 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
MỘT SỰ TÒ MÒ THÁNH

MỘT SỰ TÒ MÒ THÁNH

Lời Chúa: Lc 9, 7 - 9

Đăng lúc: 24-09-2020 05:03:45 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 21-09-2020 08:40:58 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 20-09-2020 03:36:30 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 17-09-2020 03:22:40 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
1 2  Trang sau