Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B

Lời Chúa: Gr 23, 1 - 6; Ep 2, 13 - 18; Mc 6, 30 - 34

Đăng lúc: 20-07-2018 02:59:44 PM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13

Đăng lúc: 13-07-2018 08:43:31 AM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6

Đăng lúc: 06-07-2018 09:34:53 AM | Đã xem: 222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HẠT CẢI NƯỚC THIÊN CHÚA

HẠT CẢI NƯỚC THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Ed 17, 22-24; 2Cr 5, 6-10; Mc 4, 26-34

Đăng lúc: 16-06-2018 07:13:28 AM | Đã xem: 167 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 TN B

Lời Chúa: St 3,8-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35

Đăng lúc: 08-06-2018 03:37:34 PM | Đã xem: 160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐÂY LÀ MÌNH THẦY

ĐÂY LÀ MÌNH THẦY

Lời Chúa: Xh 24, 3 - 8; Dt 9, 11 - 15; Mc 14, 12 - 16. 22 - 26

Đăng lúc: 01-06-2018 08:07:32 AM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HIỆP THÔNG TRONG TÌNH YÊU

HIỆP THÔNG TRONG TÌNH YÊU

Lời Chúa: Đnl 4, 32 - 34. 39 - 40; Rma 8, 14 - 17; Mt 28, 16 - 20

Đăng lúc: 25-05-2018 08:35:59 AM | Đã xem: 171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN

SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN

Các bài suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Cv 2, 1 - 11; 1Cr 12, 3 - 7. 12 - 13; Ga 20, 19 - 23

Đăng lúc: 18-05-2018 08:22:09 AM | Đã xem: 217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

Lời Chúa: Cv 1, 1 - 11; Ep 1, 17 - 23; Mc 16, 15 - 20

Đăng lúc: 11-05-2018 04:15:54 PM | Đã xem: 207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NỖI BUỒN SẼ TRỞ THÀNH NIỀM VUI

NỖI BUỒN SẼ TRỞ THÀNH NIỀM VUI

Suy niệm Tin Mừng thứ 6 tuần VI Phục Sinh Ga 16, 20 - 23a

Đăng lúc: 11-05-2018 09:14:33 AM | Đã xem: 173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17

Đăng lúc: 04-05-2018 10:19:21 AM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÂY NHO VÀ CÀNH NHO

CÂY NHO VÀ CÀNH NHO

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh B: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8

Đăng lúc: 27-04-2018 08:34:58 AM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Lời Chúa: Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18

Đăng lúc: 20-04-2018 09:21:52 AM | Đã xem: 222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48

Đăng lúc: 13-04-2018 09:19:10 AM | Đã xem: 170 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

Lời Chúa: Cv 4: 32-35; 1Ga 5: 1-6; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 06-04-2018 08:43:51 AM | Đã xem: 202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGÔI MỘ TRỐNG

NGÔI MỘ TRỐNG

Lời Chúa: Mc 16,1-8; Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

Đăng lúc: 31-03-2018 09:31:27 PM | Đã xem: 203 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ LÁ

SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ LÁ

Lời Chúa: Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mc 14,1 – 15,47

Đăng lúc: 23-03-2018 08:25:36 AM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 20-03-2018 08:15:33 AM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 16-03-2018 04:17:45 PM | Đã xem: 402 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
SUY NIỆM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B

Lời Chúa: Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33

Đăng lúc: 16-03-2018 09:51:42 AM | Đã xem: 256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau