Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

Lời Chúa: Cv 1, 1 - 11; Ep 1, 17 - 23; Mc 16, 15 - 20

Đăng lúc: 11-05-2018 05:15:54 AM | Đã xem: 156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NỖI BUỒN SẼ TRỞ THÀNH NIỀM VUI

NỖI BUỒN SẼ TRỞ THÀNH NIỀM VUI

Suy niệm Tin Mừng thứ 6 tuần VI Phục Sinh Ga 16, 20 - 23a

Đăng lúc: 10-05-2018 10:14:33 PM | Đã xem: 140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17

Đăng lúc: 03-05-2018 11:19:21 PM | Đã xem: 136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÂY NHO VÀ CÀNH NHO

CÂY NHO VÀ CÀNH NHO

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh B: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8

Đăng lúc: 26-04-2018 09:34:58 PM | Đã xem: 177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Lời Chúa: Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18

Đăng lúc: 19-04-2018 10:21:52 PM | Đã xem: 175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48

Đăng lúc: 12-04-2018 10:19:10 PM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

Lời Chúa: Cv 4: 32-35; 1Ga 5: 1-6; Ga 20: 19-31

Đăng lúc: 05-04-2018 09:43:51 PM | Đã xem: 168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGÔI MỘ TRỐNG

NGÔI MỘ TRỐNG

Lời Chúa: Mc 16,1-8; Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

Đăng lúc: 31-03-2018 10:31:27 AM | Đã xem: 177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ LÁ

SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ LÁ

Lời Chúa: Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mc 14,1 – 15,47

Đăng lúc: 22-03-2018 09:25:36 PM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 19-03-2018 09:15:33 PM | Đã xem: 204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 16-03-2018 05:17:45 AM | Đã xem: 316 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
SUY NIỆM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B

Lời Chúa: Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33

Đăng lúc: 15-03-2018 10:51:42 PM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LÀM PHỤ NỮ ĐỂ YÊU CHÚA – MẸ TÊRÊSA CALCUTTA (1910 – 1997)

LÀM PHỤ NỮ ĐỂ YÊU CHÚA – MẸ TÊRÊSA CALCUTTA (1910 – 1997)

“Khi chạm đến các chi thể hôi thối của người phung, tôi ý thức là mình đang chạm đến thân thể của Đức Kitô, cũng là thân thể mà tôi đã nhận lãnh khi hiệp thông dưới hình bánh”.

Đăng lúc: 12-03-2018 11:20:32 PM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B

Lời Chúa: 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21

Đăng lúc: 08-03-2018 08:23:37 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

Lời Chúa: Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25

Đăng lúc: 02-03-2018 03:23:35 AM | Đã xem: 217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Nguyện Giáo dân
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B

Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-1

Đăng lúc: 23-02-2018 09:13:05 PM | Đã xem: 197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY B

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY B

Lời Chúa: St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15

Đăng lúc: 17-02-2018 04:38:09 AM | Đã xem: 279 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên B

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên B

Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45

Đăng lúc: 09-02-2018 03:41:26 AM | Đã xem: 230 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.

Đăng lúc: 25-01-2018 08:12:51 PM | Đã xem: 274 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHỌN GỌI

CHỌN GỌI

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật III Thường Niên III B: Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20

Đăng lúc: 19-01-2018 03:58:23 AM | Đã xem: 300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau