Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
ĐƯỜNG QUA CỬA HẸP

ĐƯỜNG QUA CỬA HẸP

Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

Đăng lúc: 22-08-2019 09:18:59 PM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tuần cửu nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá từ ngày 05 - 13.09.2019

Đăng lúc: 17-08-2019 10:33:38 PM | Đã xem: 344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Tuần Cửu Nhật
CẦM ĐÈN SÁNG TRONG TAY

CẦM ĐÈN SÁNG TRONG TAY

Lời Chúa: Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

Đăng lúc: 08-08-2019 10:18:35 PM | Đã xem: 189 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
DÙNG CỦA CẢI CHÚA BAN CÁCH KHÔN NGOAN

DÙNG CỦA CẢI CHÚA BAN CÁCH KHÔN NGOAN

Lời Chúa: Gv 1,2;2,21-13; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

Đăng lúc: 31-07-2019 08:36:02 PM | Đã xem: 205 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Lời Chúa: St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13

Đăng lúc: 23-07-2019 09:37:46 PM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY

HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY

Lời Chúa: Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

Đăng lúc: 10-07-2019 08:49:52 PM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH

Lời Chúa: Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

Đăng lúc: 03-07-2019 09:06:18 PM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON NGƯỜI KHÔNG CÓ CHỖ GỐI ĐẦU

CON NGƯỜI KHÔNG CÓ CHỖ GỐI ĐẦU

Lời Chúa: 1V 19,19-21; Gl 5,13-18; Lc 9,51-62

Đăng lúc: 29-06-2019 08:49:24 AM | Đã xem: 214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA BA NGÔI - CỘNG ĐOÀN TÌNH YÊU

THIÊN CHÚA BA NGÔI - CỘNG ĐOÀN TÌNH YÊU

Cn 8, 22 - 31; Rm 5, 1 - 5; Ga 16, 12 - 15

Đăng lúc: 12-06-2019 09:12:59 PM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

Lời Chúa: Cv 2,1 - 11; 1Cr 12, 3b - 7; Ga 20, 19 - 23

Đăng lúc: 05-06-2019 09:13:20 PM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NGỰ VỀ TRỜI

CHÚA NGỰ VỀ TRỜI

lời Chúa: ChúaCv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53

Đăng lúc: 30-05-2019 09:22:33 PM | Đã xem: 268 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN

Tuần Cửu Nhật xin Bảy ơn Chúa Thánh Thần

Đăng lúc: 28-05-2019 08:54:15 PM | Đã xem: 368 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Tuần Cửu Nhật
ĐỪNG XAO XUYẾN!

ĐỪNG XAO XUYẾN!

Lời Chúa: Cv 15,1-1.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

Đăng lúc: 23-05-2019 09:06:25 PM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
GIỚI RĂN MỚI

GIỚI RĂN MỚI

Lời Chúa: Cv 14,21-27; Kh 21,1-5; Ga 13,31-33.34-35

Đăng lúc: 17-05-2019 10:52:54 AM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGƯỜI MỤC TỬ

NGƯỜI MỤC TỬ

Lời Chúa: Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30

Đăng lúc: 10-05-2019 03:35:16 AM | Đã xem: 271 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÍNH CHÚA ĐÓ!

CHÍNH CHÚA ĐÓ!

Lời Chúa: Cv 5, 27 - 32. 40 - 41; Kh 5, 11 - 14; Ga 21, 1 - 14

Đăng lúc: 30-04-2019 09:01:11 PM | Đã xem: 261 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VẾT ĐINH Ở TAY NGƯỜI

VẾT ĐINH Ở TAY NGƯỜI

Lời Chúa: Cv 5,12-16; Kh 1,9-19; Ga 20,19-31

Đăng lúc: 25-04-2019 10:02:57 PM | Đã xem: 250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON NGƯỜI MỚI

CON NGƯỜI MỚI

“Hãy lột bỏ con người cũ mặc lấy con người mới. Hãy để Thần Khí Thiên Chúa canh tân đến tận tâm linh của các con “ (Ep 4, 22. 24)

Đăng lúc: 20-04-2019 08:23:56 PM | Đã xem: 184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

Bài suy niệm Đường Thánh Giá vào tối thứ Sáu Tuần Thánh năm 2019 tại Colosseo, Roma.

Đăng lúc: 19-04-2019 12:45:00 AM | Đã xem: 227 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Đàng Thánh Giá
TÔI KHÔNG KẾT ÁN CHỊ ĐÂU!

TÔI KHÔNG KẾT ÁN CHỊ ĐÂU!

Lời Chúa: Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11

Đăng lúc: 03-04-2019 08:43:14 PM | Đã xem: 287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 ... 9 10 11  Trang sau