Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
LÀM PHỤ NỮ ĐỂ YÊU CHÚA – MẸ TÊRÊSA CALCUTTA (1910 – 1997)

LÀM PHỤ NỮ ĐỂ YÊU CHÚA – MẸ TÊRÊSA CALCUTTA (1910 – 1997)

“Khi chạm đến các chi thể hôi thối của người phung, tôi ý thức là mình đang chạm đến thân thể của Đức Kitô, cũng là thân thể mà tôi đã nhận lãnh khi hiệp thông dưới hình bánh”.

Đăng lúc: 13-03-2018 10:20:32 AM | Đã xem: 268 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B

Lời Chúa: 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21

Đăng lúc: 09-03-2018 08:23:37 AM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

Lời Chúa: Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25

Đăng lúc: 02-03-2018 03:23:35 PM | Đã xem: 251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Nguyện Giáo dân
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B

Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-1

Đăng lúc: 24-02-2018 09:13:05 AM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY B

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY B

Lời Chúa: St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15

Đăng lúc: 17-02-2018 04:38:09 PM | Đã xem: 307 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên B

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên B

Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45

Đăng lúc: 09-02-2018 03:41:26 PM | Đã xem: 267 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.

Đăng lúc: 26-01-2018 08:12:51 AM | Đã xem: 311 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHỌN GỌI

CHỌN GỌI

Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật III Thường Niên III B: Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20

Đăng lúc: 19-01-2018 03:58:23 PM | Đã xem: 333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
GÁNH VÁC LẤY NHAU

GÁNH VÁC LẤY NHAU

Nguyễn gẫm Lời Chúa, thứ 6 tuần I Thường Niên B

Đăng lúc: 12-01-2018 04:07:42 PM | Đã xem: 264 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42

Đăng lúc: 12-01-2018 08:30:52 AM | Đã xem: 251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH

SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Đăng lúc: 05-01-2018 08:39:27 AM | Đã xem: 260 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ THÁNH GIA THẤT

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ THÁNH GIA THẤT

Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a hay St 15,1-6; 21, 1-3; Cl 3,12-21 hay Dt 11, 8.11-12, 17-19 Lc 2, 22-40 hay 2, 22. 39-40

Đăng lúc: 29-12-2017 08:34:35 AM | Đã xem: 210 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
EMMANUEL

EMMANUEL

Suy niệm Lời Chúa Giáng Sinh, thánh lễ đêm và ngày

Đăng lúc: 24-12-2017 10:39:51 AM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5, 8b-12,14a,16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Đăng lúc: 21-12-2017 08:21:44 PM | Đã xem: 207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY VUI LÊN!

HÃY VUI LÊN!

Lời Chúa: Is 61, 1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19-28

Đăng lúc: 15-12-2017 07:43:44 AM | Đã xem: 244 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

Các ngôn sứ loan báo thời cứu độ và kêu gọi sám hối Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8

Đăng lúc: 08-12-2017 08:57:58 AM | Đã xem: 262 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON NGƯỜI CHỜ HAY THIÊN CHÚA ĐỢI?

CON NGƯỜI CHỜ HAY THIÊN CHÚA ĐỢI?

Thiên Chúa luôn sẵn sàng đến. Để đáp lại lời kêu cầu, lòng mong đợi của con người. Suốt mùa Vọng, tín hữu không ngừng được mời gọi cùng với Hội Thánh sống trọn ba chiều kích của lòng tin Đợi Chờ.

Đăng lúc: 04-12-2017 09:47:38 AM | Đã xem: 245 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
TỈNH THỨC

TỈNH THỨC

Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37

Đăng lúc: 01-12-2017 08:28:21 AM | Đã xem: 247 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ LÀ VUA

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ LÀ VUA

Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46

Đăng lúc: 25-11-2017 08:55:54 AM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

Lễ Các Thánh tử Đạo Việt Nam

Đăng lúc: 23-11-2017 08:20:14 AM | Đã xem: 252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau