Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
GÁNH VÁC LẤY NHAU

GÁNH VÁC LẤY NHAU

Nguyễn gẫm Lời Chúa, thứ 6 tuần I Thường Niên B

Đăng lúc: 12-01-2018 10:07:42 AM | Đã xem: 231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42

Đăng lúc: 12-01-2018 02:30:52 AM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH

SUY NIỆM LỄ HIỂN LINH

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Đăng lúc: 05-01-2018 02:39:27 AM | Đã xem: 225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ THÁNH GIA THẤT

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ THÁNH GIA THẤT

Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a hay St 15,1-6; 21, 1-3; Cl 3,12-21 hay Dt 11, 8.11-12, 17-19 Lc 2, 22-40 hay 2, 22. 39-40

Đăng lúc: 29-12-2017 02:34:35 AM | Đã xem: 184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
EMMANUEL

EMMANUEL

Suy niệm Lời Chúa Giáng Sinh, thánh lễ đêm và ngày

Đăng lúc: 24-12-2017 04:39:51 AM | Đã xem: 205 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5, 8b-12,14a,16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Đăng lúc: 21-12-2017 02:21:44 PM | Đã xem: 187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY VUI LÊN!

HÃY VUI LÊN!

Lời Chúa: Is 61, 1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19-28

Đăng lúc: 15-12-2017 01:43:44 AM | Đã xem: 214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

Các ngôn sứ loan báo thời cứu độ và kêu gọi sám hối Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8

Đăng lúc: 08-12-2017 02:57:58 AM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON NGƯỜI CHỜ HAY THIÊN CHÚA ĐỢI?

CON NGƯỜI CHỜ HAY THIÊN CHÚA ĐỢI?

Thiên Chúa luôn sẵn sàng đến. Để đáp lại lời kêu cầu, lòng mong đợi của con người. Suốt mùa Vọng, tín hữu không ngừng được mời gọi cùng với Hội Thánh sống trọn ba chiều kích của lòng tin Đợi Chờ.

Đăng lúc: 04-12-2017 03:47:38 AM | Đã xem: 223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
TỈNH THỨC

TỈNH THỨC

Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37

Đăng lúc: 01-12-2017 02:28:21 AM | Đã xem: 219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ LÀ VUA

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ LÀ VUA

Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46

Đăng lúc: 25-11-2017 02:55:54 AM | Đã xem: 176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

Lễ Các Thánh tử Đạo Việt Nam

Đăng lúc: 23-11-2017 02:20:14 AM | Đã xem: 225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
HẠT GIỐNG GIEO VÀO LÒNG ĐẤT

HẠT GIỐNG GIEO VÀO LÒNG ĐẤT

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những hạt lúa gieo vào lòng đất Mẹ

Đăng lúc: 16-11-2017 05:03:32 AM | Đã xem: 332 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 TN A

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 TN A

Lời Chúa: Kn. 6, 12-16; 1Tx. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13

Đăng lúc: 11-11-2017 06:29:46 AM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Nếu đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu thương, bạn sẽ đánh mất tất cả

Nếu đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu thương, bạn sẽ đánh mất tất cả

Đừng đánh mất khả năng yêu thương, bởi vì nếu đánh mất khả năng cảm nhận rằng mình được yêu thương, thì bạn sẽ đánh mất tất cả. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Đăng lúc: 07-11-2017 03:35:48 PM | Đã xem: 180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa: Ml. 1,14b – 2,2b.8-10; 1Tx. 2, 7b-9.13; Mt. 23, 1-12

Đăng lúc: 02-11-2017 02:33:05 PM | Đã xem: 204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Nguồn gốc lễ Kính Các Thánh

Nguồn gốc lễ Kính Các Thánh

Đại lễ Kính Các Thánh được ví như Đại Lễ Đầu Mùa.

Đăng lúc: 31-10-2017 04:35:25 AM | Đã xem: 212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXX TN A

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXX TN A

Lời Chúa: Xh. 22, 20-26; 1Tx. 1, 5c-10; Mt. 22, 34-40

Đăng lúc: 27-10-2017 04:24:30 AM | Đã xem: 276 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH LÀ TÂM ĐIỂM CỦA CUỘC ĐỜI TÔI

CHÚA KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH LÀ TÂM ĐIỂM CỦA CUỘC ĐỜI TÔI

Bài giảng trong Thánh Lễ thứ 3, ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại nhà nguyện Thánh Matta

Đăng lúc: 24-10-2017 02:46:28 PM | Đã xem: 261 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Y PHỤC LỄ CƯỚI

Y PHỤC LỄ CƯỚI

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: Is. 25, 6-10a; Pl. 4, 12-14.19-20; Mt. 22, 1-14

Đăng lúc: 14-10-2017 03:43:48 AM | Đã xem: 297 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau