Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 30-10-2018 04:18:33 AM | Đã xem: 161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52

Đăng lúc: 25-10-2018 04:09:27 AM | Đã xem: 173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 TN B

Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30

Đăng lúc: 11-10-2018 09:25:21 PM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Cv 1,12 - 14; Gl 4, 4 - 7; Lc 1, 26 - 38

Đăng lúc: 04-10-2018 08:47:49 PM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48

Đăng lúc: 28-09-2018 03:32:13 AM | Đã xem: 171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37

Đăng lúc: 20-09-2018 09:33:40 PM | Đã xem: 192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 TN B

Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

Đăng lúc: 15-09-2018 05:07:20 AM | Đã xem: 196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23

Đăng lúc: 30-08-2018 09:17:23 PM | Đã xem: 211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 54a. 60-69

Đăng lúc: 24-08-2018 06:02:39 AM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 TN B

Lời Chúa: Cn. 9, 1-6; Ep. 5, 15-20; Ga. 6, 51-58

Đăng lúc: 17-08-2018 09:39:42 PM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1V. 19, 4-8; Ep. 4, 30-5,2; Ga. 6, 41-51

Đăng lúc: 09-08-2018 03:48:01 AM | Đã xem: 247 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TRI ÂN

TRI ÂN

Tâm tình cảm mến và tri ân về những khoảnh khắc bên Chúa trong những ngày tĩnh tâm của Đệ Tử 2018

Đăng lúc: 06-08-2018 03:46:23 AM | Đã xem: 287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Cầu nguyện
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Xh. 16, 2-4.12-15; Ep. 4, 17.20-24; Ga. 6, 24-35

Đăng lúc: 02-08-2018 03:54:12 AM | Đã xem: 256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 TN B

Lời Chúa 2V 4, 42 - 44; Ep 4, 1- 6; Ga 6, 1 - 15

Đăng lúc: 27-07-2018 09:40:14 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 16 TN B

Lời Chúa: Gr 23, 1 - 6; Ep 2, 13 - 18; Mc 6, 30 - 34

Đăng lúc: 20-07-2018 03:59:44 AM | Đã xem: 243 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13

Đăng lúc: 12-07-2018 09:43:31 PM | Đã xem: 256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6

Đăng lúc: 05-07-2018 10:34:53 PM | Đã xem: 424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HẠT CẢI NƯỚC THIÊN CHÚA

HẠT CẢI NƯỚC THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Ed 17, 22-24; 2Cr 5, 6-10; Mc 4, 26-34

Đăng lúc: 15-06-2018 08:13:28 PM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 10 TN B

Lời Chúa: St 3,8-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35

Đăng lúc: 08-06-2018 04:37:34 AM | Đã xem: 314 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐÂY LÀ MÌNH THẦY

ĐÂY LÀ MÌNH THẦY

Lời Chúa: Xh 24, 3 - 8; Dt 9, 11 - 15; Mc 14, 12 - 16. 22 - 26

Đăng lúc: 31-05-2018 09:07:32 PM | Đã xem: 273 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau