Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 05-05-2016 08:14:09 PM | Đã xem: 835 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 05-05-2016 08:08:35 PM | Đã xem: 1053 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
Đăng lúc: 28-04-2016 04:04:22 PM | Đã xem: 835 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 28-04-2016 03:49:23 PM | Đã xem: 486 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
Đăng lúc: 22-04-2016 08:21:30 PM | Đã xem: 896 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 21-04-2016 01:36:37 PM | Đã xem: 930 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 12-04-2016 03:51:53 PM | Đã xem: 530 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
Đăng lúc: 09-04-2016 04:12:03 PM | Đã xem: 921 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 08-04-2016 12:36:40 PM | Đã xem: 979 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 06-04-2016 07:10:36 AM | Đã xem: 1001 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỄ TRUYỀN TIN

LỄ TRUYỀN TIN

” Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa”

Đăng lúc: 03-04-2016 07:57:46 PM | Đã xem: 891 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 26-03-2016 08:05:13 AM | Đã xem: 936 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 25-03-2016 06:00:08 AM | Đã xem: 1123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 24-03-2016 02:13:19 PM | Đã xem: 943 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 24-03-2016 02:10:02 PM | Đã xem: 797 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
Đăng lúc: 24-03-2016 02:05:25 PM | Đã xem: 481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
Đăng lúc: 24-03-2016 12:33:26 PM | Đã xem: 912 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 24-06-2015 09:24:55 PM | Đã xem: 1032 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
24-06: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

24-06: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Thánh Gioan được coi là vị ngôn sứ cao cả nhất trong dân Israen, đã qui tụ, thu hút được đám đông quần chúng nhân dân mà chưa có vị ngôn sứ nào làm được công việc ấy như Ngài.

Đăng lúc: 23-06-2015 10:51:10 PM | Đã xem: 1946 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau