Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
HUẤN LUYỆN TÂM LINH THĂNG TIẾN ĐỜI SỐNG TU TRÌ

HUẤN LUYỆN TÂM LINH THĂNG TIẾN ĐỜI SỐNG TU TRÌ

Chính người tu sĩ phải chịu trách nhiệm về sự thành toàn của bản thân. Nếu chấp nhận đi trên con đường Thầy Giêsu đã đi, thì dù con đường ấy là đường thánh giá có chật hẹp phủ đầy gia góc, cuối chặng đường sẽ là những hoa hồng, tỏa rạng hương thơm của lòng tin, cậy, mến.

Đăng lúc: 28-08-2019 10:10:05 PM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
DẤN THÂN TRONG THẾ GIỚI

DẤN THÂN TRONG THẾ GIỚI

Tiếp theo kỳ trước và hết

Đăng lúc: 08-08-2019 10:27:33 PM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
DẤN THÂN TRONG THẾ GIỚI

DẤN THÂN TRONG THẾ GIỚI

Tin và tận hiến (tiếp theo)

Đăng lúc: 23-07-2019 10:29:10 PM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
DẤN THÂN TRONG THẾ GIỚI

DẤN THÂN TRONG THẾ GIỚI

Tin và tận hiến (tiếp theo)

Đăng lúc: 01-07-2019 09:20:06 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

Tin và bác ái cộng đoàn (tiếp theo)

Đăng lúc: 24-04-2019 11:19:14 PM | Đã xem: 330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
Vắng mặt bất hợp pháp 1 năm khỏi dòng đương nhiên bị trục xuất

Vắng mặt bất hợp pháp 1 năm khỏi dòng đương nhiên bị trục xuất

Đức Thánh Cha ban hành Tự Sắc qui định rằng một tu sĩ vắng mặt bất hợp pháp khỏi nhà dòng ít là 12 tháng, đương nhiên sẽ bị trục xuất.

Đăng lúc: 27-03-2019 05:08:31 AM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

ĐỨC TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

Tin và tận hiến (tiếp theo)

Đăng lúc: 26-03-2019 09:27:52 PM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

Tin và tận hiến (tiếp theo)

Đăng lúc: 11-03-2019 10:13:00 PM | Đã xem: 294 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC VÂNG PHỤC

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC VÂNG PHỤC

Thời nào cũng vậy, điều làm cho sự phục tùng Bề Trên trở nên khóa khăn, ấy là những khuyết điểm và lầm lỗi hiển nhiên của Bề Trên.

Đăng lúc: 25-02-2019 08:19:03 AM | Đã xem: 180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ VÂNG PHỤC

TIN VÀ VÂNG PHỤC

Điều cốt yếu trong đức vâng phục: đức tin

Đăng lúc: 04-02-2019 01:58:39 AM | Đã xem: 208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

Đức tin là động lực của đức khó nghèo đời tu, đạt tới đỉnh cao trong sự nghèo nàn về mặt thiêng liêng mà tu sĩ bằng lòng chấp nhận. Sự nghèo nàn về đường thiêng liêng mà con người cảm thấy vì những yếu đuối và bất toàn của mình thì chẳng phải trong đời tận hiến mà ít có hơn đâu. Trái lại trong đời tận hiến người ta còn cảm thấy nó nhiều hơn nữa.

Đăng lúc: 21-01-2019 07:40:24 PM | Đã xem: 163 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

Đức tin biểu lộ mạnh mẽ bằng việc tu sĩ bỏ quyền sở hữu về tiền lương hay bổng lộc. Trong khi người lao động nhờ việc làm mà được tự lập phần nào và làm chủ các phương tiện cung cấp nhu cầu cho mình, thì tu sĩ trao lợi tức của mình cho cộng đồng, và như thế là tỏ lòng trông cậy vào Chúa.

Đăng lúc: 07-01-2019 07:54:22 PM | Đã xem: 170 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

Tin và đức khó nghèo: Lời khấn khó nghèo của đời tu sĩ, trước hết bao hàm một niềm tin vào Thiên Chúa là tài sản tuyệt vời của con người. Người nào tự ý giũ bỏ của cải ấy là nhận lấy chính Chúa làm tài sản đích thực của mình.

Đăng lúc: 04-12-2018 02:52:59 AM | Đã xem: 245 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Tin và hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 20-11-2018 08:14:12 PM | Đã xem: 189 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 08-11-2018 09:04:13 PM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 22-10-2018 09:53:33 PM | Đã xem: 232 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
KHẤN DÒNG

KHẤN DÒNG

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 09-10-2018 05:45:12 AM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
KHẤN DÒNG

KHẤN DÒNG

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 19-09-2018 10:37:49 PM | Đã xem: 224 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
KHẤN DÒNG

KHẤN DÒNG

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 28-08-2018 09:50:20 AM | Đã xem: 328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
Đăng lúc: 30-07-2018 10:21:41 PM | Đã xem: 266 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
1 2 3 4  Trang sau