Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
TIN VÀ VÂNG PHỤC

TIN VÀ VÂNG PHỤC

Điều cốt yếu trong đức vâng phục: đức tin

Đăng lúc: 04-02-2019 07:58:39 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

Đức tin là động lực của đức khó nghèo đời tu, đạt tới đỉnh cao trong sự nghèo nàn về mặt thiêng liêng mà tu sĩ bằng lòng chấp nhận. Sự nghèo nàn về đường thiêng liêng mà con người cảm thấy vì những yếu đuối và bất toàn của mình thì chẳng phải trong đời tận hiến mà ít có hơn đâu. Trái lại trong đời tận hiến người ta còn cảm thấy nó nhiều hơn nữa.

Đăng lúc: 22-01-2019 01:40:24 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

Đức tin biểu lộ mạnh mẽ bằng việc tu sĩ bỏ quyền sở hữu về tiền lương hay bổng lộc. Trong khi người lao động nhờ việc làm mà được tự lập phần nào và làm chủ các phương tiện cung cấp nhu cầu cho mình, thì tu sĩ trao lợi tức của mình cho cộng đồng, và như thế là tỏ lòng trông cậy vào Chúa.

Đăng lúc: 08-01-2019 01:54:22 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

Tin và đức khó nghèo: Lời khấn khó nghèo của đời tu sĩ, trước hết bao hàm một niềm tin vào Thiên Chúa là tài sản tuyệt vời của con người. Người nào tự ý giũ bỏ của cải ấy là nhận lấy chính Chúa làm tài sản đích thực của mình.

Đăng lúc: 04-12-2018 08:52:59 AM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Tin và hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 21-11-2018 02:14:12 AM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 09-11-2018 03:04:13 AM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 23-10-2018 03:53:33 AM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
KHẤN DÒNG

KHẤN DÒNG

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 09-10-2018 11:45:12 AM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
KHẤN DÒNG

KHẤN DÒNG

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 20-09-2018 04:37:49 AM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
KHẤN DÒNG

KHẤN DÒNG

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 28-08-2018 03:50:20 PM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
Đăng lúc: 31-07-2018 04:21:41 AM | Đã xem: 163 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
Đăng lúc: 25-07-2018 03:22:46 AM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
Đăng lúc: 16-07-2018 02:42:48 PM | Đã xem: 142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ TẬN HIẾN

TIN VÀ TẬN HIẾN

Canh tân cuộc sống tận hiến chỉ có thể là cuộc canh tân đức tin

Đăng lúc: 11-07-2018 03:30:37 AM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Kỳ cuối: Quyền bính trong cộng đoàn. Có nhiều cách khác nhau để thi hành quyền bính và ra mệnh lệnh. Có quyền bính quân đội, quyền bính công nghiệp và quyền bính cộng đoàn. Mục tiêu của vị tướng lãnh là chiến thắng. Mục tiêu của người lãnh đạo xí nghiệp là lợi nhuận. Mục tiêu của những vị lãnh đạo cộng đoàn thì nhắm đến sự trưởng thành của từng cá nhân trong tình yêu và sự thật.

Đăng lúc: 16-05-2018 03:58:55 AM | Đã xem: 382 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỚI SỐNG CỘNG ĐOÀN

TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỚI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Kỳ III: Những vấn đề cụ thể trong cộng đoàn

Đăng lúc: 12-05-2018 03:25:11 AM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Kỳ II: Cộng đoàn là một thân thể sống động

Đăng lúc: 28-04-2018 10:36:00 AM | Đã xem: 347 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Kỳ I: Tiến trình của đời sống cộng đoàn

Đăng lúc: 20-04-2018 12:31:50 PM | Đã xem: 345 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TU SĨ, CON NGƯỜI CỦA BA NIỀM KHẮC KHOẢI

TU SĨ, CON NGƯỜI CỦA BA NIỀM KHẮC KHOẢI

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Tổng Tu nghị Dòng Thánh Augustinô ngày 28.8.2013, tại Rôma

Đăng lúc: 11-04-2018 04:32:43 AM | Đã xem: 351 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN: ĐỨC KITÔ VÀ TIN MỪNG

TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN: ĐỨC KITÔ VÀ TIN MỪNG

Huấn từ đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với các tu sĩ, tại đại hội toàn thể của Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ, Rôma, ngày 8.5.2013

Đăng lúc: 23-03-2018 09:19:44 AM | Đã xem: 363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
1 2 3  Trang sau