Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

Tin và bác ái cộng đoàn (tiếp theo)

Đăng lúc: 24-04-2019 11:19:14 PM | Đã xem: 198 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
Vắng mặt bất hợp pháp 1 năm khỏi dòng đương nhiên bị trục xuất

Vắng mặt bất hợp pháp 1 năm khỏi dòng đương nhiên bị trục xuất

Đức Thánh Cha ban hành Tự Sắc qui định rằng một tu sĩ vắng mặt bất hợp pháp khỏi nhà dòng ít là 12 tháng, đương nhiên sẽ bị trục xuất.

Đăng lúc: 27-03-2019 05:08:31 AM | Đã xem: 142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

ĐỨC TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

Tin và tận hiến (tiếp theo)

Đăng lúc: 26-03-2019 09:27:52 PM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

TIN VÀ BÁC ÁI CỘNG ĐOÀN

Tin và tận hiến (tiếp theo)

Đăng lúc: 11-03-2019 10:13:00 PM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC VÂNG PHỤC

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC VÂNG PHỤC

Thời nào cũng vậy, điều làm cho sự phục tùng Bề Trên trở nên khóa khăn, ấy là những khuyết điểm và lầm lỗi hiển nhiên của Bề Trên.

Đăng lúc: 25-02-2019 08:19:03 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ VÂNG PHỤC

TIN VÀ VÂNG PHỤC

Điều cốt yếu trong đức vâng phục: đức tin

Đăng lúc: 04-02-2019 01:58:39 AM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

Đức tin là động lực của đức khó nghèo đời tu, đạt tới đỉnh cao trong sự nghèo nàn về mặt thiêng liêng mà tu sĩ bằng lòng chấp nhận. Sự nghèo nàn về đường thiêng liêng mà con người cảm thấy vì những yếu đuối và bất toàn của mình thì chẳng phải trong đời tận hiến mà ít có hơn đâu. Trái lại trong đời tận hiến người ta còn cảm thấy nó nhiều hơn nữa.

Đăng lúc: 21-01-2019 07:40:24 PM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

Đức tin biểu lộ mạnh mẽ bằng việc tu sĩ bỏ quyền sở hữu về tiền lương hay bổng lộc. Trong khi người lao động nhờ việc làm mà được tự lập phần nào và làm chủ các phương tiện cung cấp nhu cầu cho mình, thì tu sĩ trao lợi tức của mình cho cộng đồng, và như thế là tỏ lòng trông cậy vào Chúa.

Đăng lúc: 07-01-2019 07:54:22 PM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

TIN VÀ ĐỨC KHÓ NGHÈO

Tin và đức khó nghèo: Lời khấn khó nghèo của đời tu sĩ, trước hết bao hàm một niềm tin vào Thiên Chúa là tài sản tuyệt vời của con người. Người nào tự ý giũ bỏ của cải ấy là nhận lấy chính Chúa làm tài sản đích thực của mình.

Đăng lúc: 04-12-2018 02:52:59 AM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Tin và hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 20-11-2018 08:14:12 PM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 08-11-2018 09:04:13 PM | Đã xem: 165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC KHIẾT TỊNH

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 22-10-2018 09:53:33 PM | Đã xem: 176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
KHẤN DÒNG

KHẤN DÒNG

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 09-10-2018 05:45:12 AM | Đã xem: 177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
KHẤN DÒNG

KHẤN DÒNG

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 19-09-2018 10:37:49 PM | Đã xem: 162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
KHẤN DÒNG

KHẤN DÒNG

Tin và tận hiến (tiếp theo kỳ trước)

Đăng lúc: 28-08-2018 09:50:20 AM | Đã xem: 255 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
Đăng lúc: 30-07-2018 10:21:41 PM | Đã xem: 214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
Đăng lúc: 24-07-2018 09:22:46 PM | Đã xem: 198 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
Đăng lúc: 16-07-2018 08:42:48 AM | Đã xem: 191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TIN VÀ TẬN HIẾN

TIN VÀ TẬN HIẾN

Canh tân cuộc sống tận hiến chỉ có thể là cuộc canh tân đức tin

Đăng lúc: 10-07-2018 09:30:37 PM | Đã xem: 213 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Kỳ cuối: Quyền bính trong cộng đoàn. Có nhiều cách khác nhau để thi hành quyền bính và ra mệnh lệnh. Có quyền bính quân đội, quyền bính công nghiệp và quyền bính cộng đoàn. Mục tiêu của vị tướng lãnh là chiến thắng. Mục tiêu của người lãnh đạo xí nghiệp là lợi nhuận. Mục tiêu của những vị lãnh đạo cộng đoàn thì nhắm đến sự trưởng thành của từng cá nhân trong tình yêu và sự thật.

Đăng lúc: 15-05-2018 09:58:55 PM | Đã xem: 481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN
1 2 3 4  Trang sau