Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 06-05-2020 04:24:33 AM | Đã xem: 251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
NÊN MỘT VỚI NGÀI

NÊN MỘT VỚI NGÀI

Phút hồi tâm tháng 4

Đăng lúc: 21-04-2020 10:28:54 AM | Đã xem: 187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
MÓN QUÀ

MÓN QUÀ

Phút hồi tâm

Đăng lúc: 07-04-2020 04:45:36 AM | Đã xem: 176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
THIÊN CHÚA CHỜ TA

THIÊN CHÚA CHỜ TA

Phút hồi tâm tháng 3

Đăng lúc: 05-03-2020 02:34:16 AM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
BUÔNG THEO ÂN SỦNG

BUÔNG THEO ÂN SỦNG

Phút hồi tâm tháng 2.2020

Đăng lúc: 27-02-2020 09:16:11 AM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
DUYÊN TÌNH

DUYÊN TÌNH

Phút hồi tâm tháng 1.2020

Đăng lúc: 12-02-2020 10:33:14 AM | Đã xem: 239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
ĐỪNG ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

ĐỪNG ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

Đừng ăn miếng trả miếng

Đăng lúc: 08-02-2020 10:03:01 AM | Đã xem: 174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
KHOẢNG LẶNG CUỘC ĐỜI

KHOẢNG LẶNG CUỘC ĐỜI

Phút hồi tâm tháng 12 năm 2019

Đăng lúc: 14-12-2019 03:11:13 AM | Đã xem: 370 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
BÉN RỄ TRONG ĐỨC KITÔ

BÉN RỄ TRONG ĐỨC KITÔ

Phút hồi tâm tháng 11

Đăng lúc: 04-11-2019 04:26:53 AM | Đã xem: 453 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
SỰ THINH LẶNG KHIÊM NHƯỜNG

SỰ THINH LẶNG KHIÊM NHƯỜNG

Phút hồi tâm tháng 10.2019

Đăng lúc: 06-10-2019 02:38:33 AM | Đã xem: 362 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 14-09-2019 01:50:26 AM | Đã xem: 479 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
THINH LẶNG

THINH LẶNG

Phút hồi tâm tháng 8.2019

Đăng lúc: 05-08-2019 04:47:49 AM | Đã xem: 483 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
SÁM HỐI

SÁM HỐI

Phút hồi tâm tháng 4. 2019

Đăng lúc: 09-04-2019 11:27:08 AM | Đã xem: 593 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

Phút hồi tâm tháng 01 năm 2019

Đăng lúc: 11-01-2019 10:54:27 AM | Đã xem: 728 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
KHIÊM NHƯỜNG TRỞ VỀ

KHIÊM NHƯỜNG TRỞ VỀ

Phút hồi tâm tháng 11

Đăng lúc: 15-11-2018 10:30:53 AM | Đã xem: 508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 16-10-2018 04:57:55 AM | Đã xem: 617 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
YÊU HẾT MÌNH VÀ CHẾT VÌ TÌNH

YÊU HẾT MÌNH VÀ CHẾT VÌ TÌNH

Phút hồi tâm tháng 9. 2018

Đăng lúc: 18-09-2018 03:30:47 AM | Đã xem: 586 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 05-08-2018 05:18:45 AM | Đã xem: 810 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 17-05-2018 12:19:14 PM | Đã xem: 787 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
YÊU LÀ HY SINH

YÊU LÀ HY SINH

Phút hồi tâm tháng 4

Đăng lúc: 16-04-2018 11:47:17 AM | Đã xem: 686 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
1 2  Trang sau