Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
KHOẢNG LẶNG CUỘC ĐỜI

KHOẢNG LẶNG CUỘC ĐỜI

Phút hồi tâm tháng 12 năm 2019

Đăng lúc: 14-12-2019 10:11:13 AM | Đã xem: 6 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
BÉN RỄ TRONG ĐỨC KITÔ

BÉN RỄ TRONG ĐỨC KITÔ

Phút hồi tâm tháng 11

Đăng lúc: 04-11-2019 11:26:53 AM | Đã xem: 113 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
SỰ THINH LẶNG KHIÊM NHƯỜNG

SỰ THINH LẶNG KHIÊM NHƯỜNG

Phút hồi tâm tháng 10.2019

Đăng lúc: 06-10-2019 08:38:33 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 14-09-2019 07:50:26 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
THINH LẶNG

THINH LẶNG

Phút hồi tâm tháng 8.2019

Đăng lúc: 05-08-2019 10:47:49 AM | Đã xem: 177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
SÁM HỐI

SÁM HỐI

Phút hồi tâm tháng 4. 2019

Đăng lúc: 09-04-2019 05:27:08 PM | Đã xem: 362 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

Phút hồi tâm tháng 01 năm 2019

Đăng lúc: 11-01-2019 05:54:27 PM | Đã xem: 503 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
KHIÊM NHƯỜNG TRỞ VỀ

KHIÊM NHƯỜNG TRỞ VỀ

Phút hồi tâm tháng 11

Đăng lúc: 15-11-2018 05:30:53 PM | Đã xem: 324 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 16-10-2018 10:57:55 AM | Đã xem: 389 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
YÊU HẾT MÌNH VÀ CHẾT VÌ TÌNH

YÊU HẾT MÌNH VÀ CHẾT VÌ TÌNH

Phút hồi tâm tháng 9. 2018

Đăng lúc: 18-09-2018 09:30:47 AM | Đã xem: 387 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 05-08-2018 11:18:45 AM | Đã xem: 539 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 17-05-2018 06:19:14 PM | Đã xem: 543 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
YÊU LÀ HY SINH

YÊU LÀ HY SINH

Phút hồi tâm tháng 4

Đăng lúc: 16-04-2018 05:47:17 PM | Đã xem: 503 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
TÌNH THẬP GIÁ

TÌNH THẬP GIÁ

Phút hồi tâm tháng 02. 2018

Đăng lúc: 06-02-2018 09:22:11 PM | Đã xem: 553 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
TÌM VỀ BÊN CHÚA

TÌM VỀ BÊN CHÚA

Phút hồi tâm tháng 01 năm 2018

Đăng lúc: 07-01-2018 10:19:52 AM | Đã xem: 563 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
NÉN BẠC CHÚA TRAO

NÉN BẠC CHÚA TRAO

Phút hồi tâm tháng 12

Đăng lúc: 02-12-2017 08:35:29 PM | Đã xem: 728 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 06-11-2017 10:19:48 AM | Đã xem: 653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 08-10-2017 01:23:30 PM | Đã xem: 726 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
PHÚT HỒI TÂM THÁNG 9/2017

PHÚT HỒI TÂM THÁNG 9/2017

Lung linh lung linh tình chị tình em Lung linh lung linh hai tiếng cộng đoàn

Đăng lúc: 03-09-2017 09:34:59 AM | Đã xem: 1550 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
CHỌN SAO CHO TRỌN

CHỌN SAO CHO TRỌN

Phút hồi tâm tháng 8

Đăng lúc: 02-09-2017 01:22:38 PM | Đã xem: 609 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM