Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
SỰ THINH LẶNG KHIÊM NHƯỜNG

SỰ THINH LẶNG KHIÊM NHƯỜNG

Phút hồi tâm tháng 10.2019

Đăng lúc: 05-10-2019 08:38:33 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 13-09-2019 07:50:26 PM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
THINH LẶNG

THINH LẶNG

Phút hồi tâm tháng 8.2019

Đăng lúc: 04-08-2019 10:47:49 PM | Đã xem: 136 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
SÁM HỐI

SÁM HỐI

Phút hồi tâm tháng 4. 2019

Đăng lúc: 09-04-2019 05:27:08 AM | Đã xem: 328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

Phút hồi tâm tháng 01 năm 2019

Đăng lúc: 11-01-2019 04:54:27 AM | Đã xem: 468 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
KHIÊM NHƯỜNG TRỞ VỀ

KHIÊM NHƯỜNG TRỞ VỀ

Phút hồi tâm tháng 11

Đăng lúc: 15-11-2018 04:30:53 AM | Đã xem: 297 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 15-10-2018 10:57:55 PM | Đã xem: 356 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
YÊU HẾT MÌNH VÀ CHẾT VÌ TÌNH

YÊU HẾT MÌNH VÀ CHẾT VÌ TÌNH

Phút hồi tâm tháng 9. 2018

Đăng lúc: 17-09-2018 09:30:47 PM | Đã xem: 364 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 04-08-2018 11:18:45 PM | Đã xem: 497 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 17-05-2018 06:19:14 AM | Đã xem: 503 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
YÊU LÀ HY SINH

YÊU LÀ HY SINH

Phút hồi tâm tháng 4

Đăng lúc: 16-04-2018 05:47:17 AM | Đã xem: 476 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
TÌNH THẬP GIÁ

TÌNH THẬP GIÁ

Phút hồi tâm tháng 02. 2018

Đăng lúc: 06-02-2018 08:22:11 AM | Đã xem: 531 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
TÌM VỀ BÊN CHÚA

TÌM VỀ BÊN CHÚA

Phút hồi tâm tháng 01 năm 2018

Đăng lúc: 06-01-2018 09:19:52 PM | Đã xem: 542 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
NÉN BẠC CHÚA TRAO

NÉN BẠC CHÚA TRAO

Phút hồi tâm tháng 12

Đăng lúc: 02-12-2017 07:35:29 AM | Đã xem: 672 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 05-11-2017 09:19:48 PM | Đã xem: 621 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 08-10-2017 01:23:30 AM | Đã xem: 694 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
PHÚT HỒI TÂM THÁNG 9/2017

PHÚT HỒI TÂM THÁNG 9/2017

Lung linh lung linh tình chị tình em Lung linh lung linh hai tiếng cộng đoàn

Đăng lúc: 02-09-2017 09:34:59 PM | Đã xem: 1431 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
CHỌN SAO CHO TRỌN

CHỌN SAO CHO TRỌN

Phút hồi tâm tháng 8

Đăng lúc: 02-09-2017 01:22:38 AM | Đã xem: 585 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM