Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
ĐIỀU GÌ ĐANG NÍU CHÂN TÔI?

ĐIỀU GÌ ĐANG NÍU CHÂN TÔI?

Phút hồi tâm tháng 9.2020

Đăng lúc: 10-09-2020 04:18:11 AM | Đã xem: 260 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 05-05-2020 10:24:33 PM | Đã xem: 489 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
NÊN MỘT VỚI NGÀI

NÊN MỘT VỚI NGÀI

Phút hồi tâm tháng 4

Đăng lúc: 21-04-2020 04:28:54 AM | Đã xem: 373 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
MÓN QUÀ

MÓN QUÀ

Phút hồi tâm

Đăng lúc: 06-04-2020 10:45:36 PM | Đã xem: 294 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
THIÊN CHÚA CHỜ TA

THIÊN CHÚA CHỜ TA

Phút hồi tâm tháng 3

Đăng lúc: 04-03-2020 08:34:16 PM | Đã xem: 353 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
BUÔNG THEO ÂN SỦNG

BUÔNG THEO ÂN SỦNG

Phút hồi tâm tháng 2.2020

Đăng lúc: 27-02-2020 03:16:11 AM | Đã xem: 345 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
DUYÊN TÌNH

DUYÊN TÌNH

Phút hồi tâm tháng 1.2020

Đăng lúc: 12-02-2020 04:33:14 AM | Đã xem: 355 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
ĐỪNG ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

ĐỪNG ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

Đừng ăn miếng trả miếng

Đăng lúc: 08-02-2020 04:03:01 AM | Đã xem: 263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
KHOẢNG LẶNG CUỘC ĐỜI

KHOẢNG LẶNG CUỘC ĐỜI

Phút hồi tâm tháng 12 năm 2019

Đăng lúc: 13-12-2019 09:11:13 PM | Đã xem: 604 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
BÉN RỄ TRONG ĐỨC KITÔ

BÉN RỄ TRONG ĐỨC KITÔ

Phút hồi tâm tháng 11

Đăng lúc: 03-11-2019 10:26:53 PM | Đã xem: 629 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
SỰ THINH LẶNG KHIÊM NHƯỜNG

SỰ THINH LẶNG KHIÊM NHƯỜNG

Phút hồi tâm tháng 10.2019

Đăng lúc: 05-10-2019 08:38:33 PM | Đã xem: 513 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 13-09-2019 07:50:26 PM | Đã xem: 775 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
THINH LẶNG

THINH LẶNG

Phút hồi tâm tháng 8.2019

Đăng lúc: 04-08-2019 10:47:49 PM | Đã xem: 646 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
SÁM HỐI

SÁM HỐI

Phút hồi tâm tháng 4. 2019

Đăng lúc: 09-04-2019 05:27:08 AM | Đã xem: 698 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

Phút hồi tâm tháng 01 năm 2019

Đăng lúc: 11-01-2019 04:54:27 AM | Đã xem: 880 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
KHIÊM NHƯỜNG TRỞ VỀ

KHIÊM NHƯỜNG TRỞ VỀ

Phút hồi tâm tháng 11

Đăng lúc: 15-11-2018 04:30:53 AM | Đã xem: 643 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 15-10-2018 10:57:55 PM | Đã xem: 757 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
YÊU HẾT MÌNH VÀ CHẾT VÌ TÌNH

YÊU HẾT MÌNH VÀ CHẾT VÌ TÌNH

Phút hồi tâm tháng 9. 2018

Đăng lúc: 17-09-2018 09:30:47 PM | Đã xem: 689 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 04-08-2018 11:18:45 PM | Đã xem: 949 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
Đăng lúc: 17-05-2018 06:19:14 AM | Đã xem: 980 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: PHÚT HỒI TÂM
1 2  Trang sau