GIÁ TRỊ CỦA CON NGƯỜI

GIÁ TRỊ CỦA CON NGƯỜI
Những nét mặt trầm tĩnh khi thất bại, những nụ cười điểm trên môi khi đau khổ, tất cả, nói lên chân giá trị của bạn, một con người giàu ý chí và sức khỏe tinh thần.

Bạn hãy tỏ giá trị con người bạn ra ở chỗ luôn luôn nhẫn nại, cố gắng, kiên trì để đạt ý chí. Những nét mặt trầm tĩnh khi thất bại, những nụ cười điểm trên môi khi đau khổ, tất cả, nói lên chân giá trị của bạn, một con người giàu ý chí và sức khỏe tinh thần.
                                                                        Sưu tầm