THỬ THÁCH

THỬ THÁCH
Giá trị của thử thách
Thử thách là mảnh đất tốt cho lòng tin mọc lên.
                                                 Sưu  tầm