TÌM KIẾM KHÔN NGOAN

TÌM KIẾM KHÔN NGOAN
Lời hay về cách sống

"Nếu mọi sự có thể được hiểu một cách dễ dàng,
loài người sẽ không hăm hở tìm kiếm sự khôn ngoan,
hoặc sẽ không cảm thấy hoan hỉ khi tìm được nó".
                            Thánh Augustino