TÌNH YÊU VÀ TIỀN BẠC

TÌNH YÊU VÀ TIỀN BẠC
Tình yêu không mua được bằng tiền


Vì tình yêu không mua được nên tình yêu thế nào cũng bị tiền bạc giết chết.
Jean Jacques Rousseau