CẮM HOA PHỤNG VỤ

CẮM HOA PHỤNG VỤ
Cắm hoa phụng vụ

Nguyện đường Nhà Mẹ Hội Dòng, lễ Suy Tôn Thánh Giá 2018Tác giả bài viết: MTG Nha Trang