GÓC TU VIỆN

GÓC TU VIỆN
Ảnh chụp ngày 01. 03. 2019Mỗi ngày là một hồng ân.

Tác giả bài viết: Mây Trời Lang Thang