VIDEO GIÁNG SINH

VIDEO GIÁNG SINH
Vũ điệu Giáng Sinh

CHÚC MỪNG CHO THẾ GIỚI - HOAN CA GIÁNG SINH
Biên đạo múa: Anna Thạch Thảo - Giáng sinh 2015
BA VUA ĐĂNG TRÌNH - HOAN CA GIÁNG SINH - MONG ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH
Biên đạo múa: Maria Ka Mich - Giáng Sinh 2016


NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG


MONG - CA SỸ BÍCH HIỀN

Biên đạo múa: Maria Nguyễn Thị Thủy - Giáng Sinh 2016

 LINK TẢI BÀI HÁT MONG - CA SỸ BÍCH HIỀN

 

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang