CHỊ MONICA NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG TỪ TRẦN

CHỊ MONICA NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG TỪ TRẦN

CÁO PHÓ
 
TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG
Trân Trọng Kính Báo: 
 
Nữ tu Monica NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 
 
Sinh ngày 04 tháng 01 năm 1973 tại Ban Mê Thuột
đã được Chúa gọi về lúc 09 giờ 30 phút
thứ Tư ngày 15 tháng 06 năm 2022 tại Bệnh viện   
Hưởng dương 49 tuổi
và 23 năm Khấn Dòng.
 
Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc:
14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 06 năm 2022
tại Nguyện đường Nhà Mẹ Hội Dòng.
 
Kính xin Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và quý Ông Bà Anh Chị Em
thương đến dâng Thánh Lễ,
hiệp thông cầu nguyện cho người chị em chúng con
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa
Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.
 
 
Kính báo
TM. Hội Dòng
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Trang
Tổng Phụ Trách