THÁNH LỄ PHONG THÁNH TẠI VATICAN

THÁNH LỄ PHONG THÁNH TẠI VATICAN
Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ phong thánh cho 7 vị Thánh mới

Sáng hôm qua, Chúa Nhật tuần XXVIII Thường Niên, vào lúc 10 giờ 15 phút tại Vatican Đức Thánh Cha Phanxico đã chủ sự Thánh Lễ Phong Thánh cho 7 Chân Phước. Trong Thánh Lễ Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu sống ơn gọi phổ quát trong việc nên thánh. Tất cả các thánh trên nhiều châu lục khác nhau, họ đã diễn giải lời Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Và Đức Thánh Cha đã cầu xin Chúa cho chúng ta biết noi gương các ngài sống thánh thiện mỗi ngày.

Đây là tên của 7 vị Thánh mới của Giáo Hội:

 _ Đức Thánh Cha Paolo VI
- Oscar Arnulfo Romero Galdámez
- Francesco Spinelli 
- Vincenzo Romano
- Maria Caterina Kasper
- Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù
- Nunzio Sulprizio

 


Tác giả bài viết: MTG Nha Trang Tổng Hợp