CÁCH CHÚA YÊU

CÁCH CHÚA YÊU
Chúa yêu - người yêu

CÁCH CHÚA YÊU


“Ai kia” yêu ở từ xa
Qua “Fây”- điện thoại – cách xa dặm trường
Chúa yêu ai nấy tỏ tường
Thấy người trước mắt dân thuờng lầm than ((Ga 6, 5)
“Ai kia” cứu giúp rình rang
Chúa thầm khẽ bảo: con mang lo dùm (Ga 6,10)
“Ai kia” lắm lúc lạ lùng
Giúp người mãi tận mút cùng núi sông
Người thân bên cạnh như không
Lạnh tình lạnh nghĩa lạnh lòng xót xa
Người thân hàng xóm thiếu nhà
Chị em bên cạnh ắt là sắp “đi”!
“Ai kia” bình lặng vôi chì
Phát ngôn nghe xót “ đúng lì quá đi 
“Ôi thôi chuyện nhỏ tí ti
Giúp thì dễ ợt, cần đi biên thùy
Được ghi trang báo, trang bì
Nơi xa cho ít, danh phì đại to”
“Ai kia yêu quá hay ho”
Danh bay lan tỏa thơm tho giữa đời
Chúa yêu đến hiến thân Người
Giúp người hoạn nạn, cứu người lầm than
Lòng Ngài không chút huênh hoang
Tìm nơi vắng vẻ nhẹ nhàng rút êm
Người yêu loa thổi dưới trên
Vòng tay vâng dạ cộng thêm, gối quỳ
Chúa yêu xông xáo hiểm nguy
Hiến thân ở chốn biên thuỳ đớn đau
Người yêu ai đó phải hầu
Nâng khăn sửa túi chải đầu xỏ chân
Người yêu ở chốn gian trần
Làm sao sánh ví tình thân Chúa Trời
Muốn yêu giống Chúa xin mời
Yêu người bên cạnh trước người nơi xa!
Một mai nhắm mắt lìa xa
An bình vì đã thật thà sống yêu!
 

Tác giả bài viết: Cỏ Dại Ven Rừng