MẸ VIẾNG THĂM

MẸ VIẾNG THĂM
Cám ơn Mẹ đã ghé thăm Nhờ lời Đức Mẹ trăm năm đồng hành


MẸ VIẾNG THĂM
 
Cám ơn Mẹ đã ghé thăm
Nhờ lời Đức Mẹ trăm năm đồng hành
Cám ơn Mẹ đã dỗ dành
Chúa thương tuôn đổ ơn lành bình an
Nguyện cho ý chỉ thành công
Những điều mơ ước đợi trông thành toàn
Thực  hành làm phúc trao ban
Chúa thương đón nhận chứa chan ân tình
Nguyện xin như ý đã trình
Mẹ ơi đoái nhận tâm tình con dâng
Bó hoa của lễ khấn dâng
Lòng thành con vẫn  xin vâng ý Người.
 

Tác giả bài viết: Cỏ Dại Ven Rừng