NGƯỜI ÂM THẦM

NGƯỜI ÂM THẦM
Người âm thầm, đi gieo yêu thương, Gieo trọn tâm can, giữa đời thường


NGƯỜI ÂM THẦM
***


Người âm thầm, đi gieo yêu thương
Gieo trọn tâm can, giữa đời thường
Ánh mắt hiền, đậm nét thân thương
Bước đi hối hả, vì đời thường
Mong kịp giờ, trao trọn mến thương
Giữa đám đông, ẩn chỗ khiêm nhường
Người thiệt hại cho, chẳng chờ thường
Điều trái quấy gây, chẳng nhún nhường
 Đến ủi an người, chẳng chờ thương
Công sức biếu không, chẳng muốn thường
Được kể công ơn, tìm cách nhường 
Người âm thầm, sống để yêu thương!!!

Tác giả bài viết: Cỏ Dại Ven Rừng