Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

SỐNG HIẾN CHƯƠNG

CHƯƠNG VI
ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ

“Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Giêsu-Kitô”
(ĐC. Lambert - Ts 31)

 
ĐIỀU 70: TÂM HỒN TÔNG ĐỒ CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ
- Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi sống tinh thần tông đồ và áp dụng phương pháp thừa sai của Đấng Sáng lập.
  Chính Ngài khích lệ chị em chú tâm thực thi tinh thần trung gian, theo gương Chúa Cứu Thế, khi chu toàn sứ mạng.
- Người nữ tu Mến Thánh Giá phải mang trái tim thương cảm và trở thành cánh tay hữu hinh của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh để:

  • Chia sẻ, thoa dịu nỗi khổ đau của đồng bào, đặc biệt giới nữ và giới trẻ.
  • Dâng lên Thiên Chúa lễ phẩm đau thương ấy, kết hợp với hy tế Thập Giá của Đấng Cứu Chuộc loài người.

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho các gia đình: Xin cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, luôn trở nên "trường đào tạo nhân bàn" rõ nét hơn.

♦ Ý Hội Dòng

Cầu cho Học sinh, Sinh viên đạt được ước nguyện trong thi cử, để các bạn có thể trau dồi thêm kiến thức hầu mưu ích cho bản thân, Gia đình, Giáo Hội và Xã hội.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM