banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA

Từ bỏ của cải chỉ mới là bước đầu trong con đường
của một thừa sai.

(ĐC. Lambert, trích trong Di Cảo
số 6, c.9) 

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải: Xin cho các tín hữu đến với bí tích Hòa Giải bằng sự đổi mới tự trong tâm hồn, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM