banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA


Nguyên nhân tiềm ẩn duy nhất của mọi suy đồi:
Sự lơi lỏng tinh thần cầu nguyện.

(Tâm thư gởi các thừa sai, tiết 5)

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho người cao tuổi: Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, là đại diện của cội rễ và ký ức của một dân tộc; xin cho kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm  hy vọng và tinh thần trách nhiệm. 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM