banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA


Miễn có ăn có mặc
là hạnh phúc rồi. 
Mặc thì cho sạch nhưng tránh xa hoa.

(Tâm thư gởi các thừa sai, tiết 4)

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ: Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là nưũng em vô gia cư, mồ côi và là nhạn nhân chiến tranh; xin cho các em chắc chắn được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trng tình yêu gia đình..

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM