Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

THINH LẶNG
ĐỂ NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA


Tháng 03, 04, 05.2020

 
Luôn ý thức sự hiện diện của Chúa bằng việc:
_ Nhớ đến Ngài với những lời nguyện tắt.
_ Dù ở một mình hay ở cùng người khác luôn sống nề nếp và đức hạnh của một chị nữ tu.

 

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho những người nghiện ngập được giải thoát: Xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này.

♦ Ý Hội Dòng

Cùng nhau cầu nguyện: Xin cho mỗi chị em ý htức sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và trong mỗi sự kiện của cuộc sống để sống tốt, sống đẹp giây phút hiện tại.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM