Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA

"Chúng ta phải hối tiếc đến hơi thở cuối cùng
vì đã hiểu biết quá ít,
yêu mến quá ít, tôn thờ quá ít, tạ ơn quá ít Đấng Tạo Hóa của chúng ta".

(ĐC. Lambert, trích trong Di Cảo
số 6, c.39)

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho đời sống cầu nguyện: Xin cho mối liên hệ cá nhân với Đức Giêsu Kitô được Lời Chúa và đời sống cầu nguyện dưỡng nuôi. 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM