Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

BÉN RỄ SÂU TRONG CHÚA GIÊSU TĨNH LẶNG

Đăng lúc: 02-09-2019 10:00:23 PM - Đã xem: 207 - Phản hồi: 0

BÉN RỄ SÂU TRONG CHÚA GIÊSU TĨNH LẶNG

Thinh lặng để hiểu chính mình, thinh lặng để hiểu người khác cách chân thành, và thinh lặng để nhận biết Thiên Chúa.

TIN VÀ TẬN HIẾN

Đăng lúc: 12-05-2020 04:46:00 AM - Đã xem: 3 - Phản hồi: 0

TIN VÀ TẬN HIẾN

Canh tân cuộc sống tận hiến chỉ có thể là cuộc canh tân đức tin

Phút hồi tâm năm 2018 - 2019

Đăng lúc: 25-03-2020 04:06:18 AM - Đã xem: 32 - Phản hồi: 0

Phút hồi tâm năm 2018 - 2019

Phút hồi tâm năm 2018 - 2019