Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

BÉN RỄ SÂU TRONG CHÚA GIÊSU TĨNH LẶNG

Đăng lúc: 03-09-2019 09:00:23 AM - Đã xem: 39 - Phản hồi: 0

BÉN RỄ SÂU TRONG CHÚA GIÊSU TĨNH LẶNG

Thinh lặng để hiểu chính mình, thinh lặng để hiểu người khác cách chân thành, và thinh lặng để nhận biết Thiên Chúa.

GIÁO LÝ THẬP ĐIỀU

Đăng lúc: 22-10-2019 11:02:53 AM - Đã xem: 15 - Phản hồi: 0

GIÁO LÝ THẬP ĐIỀU

Những bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Mười Điều Răn trong các buổi triều yết chung vào các thứ tư hằng tuần từ ngày 13.06.2018 đến ngày 28.12.2018

PHÚT HỒI TÂM 1

Đăng lúc: 14-11-2019 09:58:06 AM - Đã xem: 2 - Phản hồi: 0

PHÚT HỒI TÂM 1

Phút hồi tâm từ tháng 08.2017 - 05.2018