banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 16-02-2021 09:58:46 PM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , LỄ KHẤN
Đăng lúc: 25-03-2020 04:12:50 AM | Đã xem: 347 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , LỄ KHẤN
TUYÊN LỜI VĨNH KHẤN

TUYÊN LỜI VĨNH KHẤN

Lễ tuyên khấn trọn đời và mừng ngân khánh, kim khánh khấn Dòng

Đăng lúc: 05-03-2020 08:58:00 PM | Đã xem: 354 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KHO ẢNH , LỄ KHẤN