banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA


Miễn có ăn có mặc
là hạnh phúc rồi. 
Mặc thì cho sạch nhưng tránh xa hoa.

(Tâm thư gởi các thừa sai, tiết 4)

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận: Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn thân cho sự phát triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tuỵ với ích chung, và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM