Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA

Không có sự từ bỏ "mọi hoạt động tinh thần để chỉ làm theo thánh ý Chúa",
vị thừa sai không thể làm được gì anh hùng
trong các nghĩa vụ do Thiên Chúa giao phó.

(ĐC. Lambert, trích trong Di Cảo
số 6, c.19) 

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người. 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM