banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA

Từ bỏ của cải chỉ mới là bước đầu trong con đường
của một thừa sai.

(ĐC. Lambert, trích trong Di Cảo
số 6, c.9) 

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho các quyền lợi căn bản của con người: Chúng ta cầu nguyện cho quyền lợi căn bản của con người được tôn trọng và nhân loại tìm thấy con đường của hòa bình và tự do trong thế giới ngày hôm nay. 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM