banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA

Trước khi gieo vãi
hạt giống Phúc Âm,
hãy dùng lời cầu nguyện
làm cho mưa móc
sa xuống trên cánh đồng.

(ĐC. Lambert, TS.31) 

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho các nhà truyền giáo: xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm tin Mừng. 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM