Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
 

SỐNG HIẾN CHƯƠNG

Sống đời thánh hiến là bước theo Đức Kitô, mẫu mực đức Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục.
(x. HC 12)

Ý CẦU NGUYỆN

Ý Giáo Hội:
Cầu cho giới trẻ: Xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của Châu Mỹ La Tinh biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng.

Ý Hội Dòng
Cầu cho các Kitô hữu, đặc biệt là các chị em trong Hội dòng: Xin cho các Kitô hữu, đặc biệt cho mỗi chị em trong Hội dòng biết sống hiệp nhất, bác ái huynh đệ, để loan báo và làm chứng cho Lòng Chúa Thương Xót trong thế giới hôm nay.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM