Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
 

SỐNG HIẾN CHƯƠNG

Chị em sẽ từng bước khám phá ra chân lý huyền diệu này: kỷ luật xây dựng sự tự do thiêng liêng của con cái Thiên Chúa.
(x. HC 66).

Ý CẦU NGUYỆN

Ý Giáo Hội:

Cầu cho việc phục vụ hoà bình: Xin cho ngôn ngữ của con tim và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của vũ khí.


Ý Hội Dòng:

Xin cho mỗi chị em biết tích cực hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt cho các chị em trong Hội dòng, các thân nhân, ân nhân của chị em và của Hội dòng đã qua đời.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM