banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

LỜI DẠY CỦA CHA

Đối với một thừa sai,
dựa vào một điều gì không phải là Thiên Chúa
sẽ là một sự bất trung trong 
bậc sống của mình.

(ĐC. Lambert, trích trong Di Cảo
số 6, c.1) 

Ý CẦU NGUYỆN

♦ Ý Giáo Hội:

Cầu cho tình bằng hữu xã hội: Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

GIẢI ĐÁP MỤC VỤ

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM