Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
 

SỐNG HIẾN CHƯƠNG

Khổ chế bản thân cần được áp dụng đặc biệt trong lãnh vực đức Khiết Tịnh. Chị em phải sử dụng cách hợp lý những phương thế tự nhiên để bảo vệ, phát triển sức khỏe và giữ quân bình tâm lý
(x. HC 18).

Ý CẦU NGUYỆN

Ý Giáo Hội:

Cầu cho Giáo Hội bên Châu Phi: Xin cho Giáo Hội bên Châu Phi, qua việc dấn thân của các thành viên, thắt chặt sự hợp nhất giữa các dân tộc, dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.

Ý Hội Dòng

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, xin Chúa ban cho tất cả các bạn Du Học Sinh trên toàn thế giới, gìn giữ được đức tin Công Giáo của mình và siêng năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày.

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM