Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 16-03-2018 05:17:45 AM | Đã xem: 513 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
LÀM PHỤ NỮ ĐỂ YÊU CHÚA – MẸ TÊRÊSA CALCUTTA (1910 – 1997)

LÀM PHỤ NỮ ĐỂ YÊU CHÚA – MẸ TÊRÊSA CALCUTTA (1910 – 1997)

“Khi chạm đến các chi thể hôi thối của người phung, tôi ý thức là mình đang chạm đến thân thể của Đức Kitô, cũng là thân thể mà tôi đã nhận lãnh khi hiệp thông dưới hình bánh”.

Đăng lúc: 12-03-2018 11:20:32 PM | Đã xem: 319 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

Lễ Các Thánh tử Đạo Việt Nam

Đăng lúc: 22-11-2017 08:20:14 PM | Đã xem: 312 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
Nguồn gốc lễ Kính Các Thánh

Nguồn gốc lễ Kính Các Thánh

Đại lễ Kính Các Thánh được ví như Đại Lễ Đầu Mùa.

Đăng lúc: 30-10-2017 11:35:25 PM | Đã xem: 313 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
THÁNH PHANXICO ASSISI

THÁNH PHANXICO ASSISI

Vị Thánh của người nghèo

Đăng lúc: 03-10-2017 04:10:11 AM | Đã xem: 376 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
SỰ THẦM LẶNG CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH

SỰ THẦM LẶNG CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Thầm lặng học mỗi ngày bài học của tình yêu thập giá

Đăng lúc: 22-08-2017 04:00:50 AM | Đã xem: 247 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hạnh Các Thánh
Đăng lúc: 22-06-2015 09:51:04 AM | Đã xem: 1254 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THÁNH HIẾN , Hạnh Các Thánh