Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
Đôi Nét về
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG
Đt. 058 3863020 ; E-mail: hdmtgnt@gmail.com
 
Nguồn gốc: Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phát xuất từ Sở Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương, một trong 7 Nhà thuộc Mến Thánh Giá Vinh. Cùng có chung một nguồn gốc với các Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, do Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte sáng lập năm 1670, tai Kiên Lao và Bái Vàng, thuộc Giáo phận Đàng Ngoài, miền Bắc Việt Nam. Đây là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Có lời khấn công, sống thành cộng đòan, theo một bản luật, trực thuộc Đấng Bản Quyền sở tại, và hướng về việc truyền giáo cho lương dân.
- Năm 1701: Nhà Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương là môt trong 23 Nhà rãi rác khắp xứ Bắc, từ sông Gianh  trở ra (xem sử gia A. Launay).
- Năm 1952: Dòng Mến Thánh Giá Vinh mở lớp Tập đầu tiên, khởi đầu việc cải tổ Dòng theo chương trình cải tổ của Đức Cha Gioan B. Trần Hữu Đức.
- Năm 1953: Lễ khấn đầu tiên cho 17 nữ tu, trong đó có 05 chị thuộc Nhà Hướng Phương.
- Năm 1952: 42 chị em di tản đến Giáo xứ Thanh Bồ, bắc sông Gianh.
- Năm 1955: 33 chị em định cư tại Tân Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa, thuộc G. phận Nha Trang.
- Năm 1962: thành lập Tập viện.
- Năm 1963: 05 Nữ tu đầu tiên dâng lời khấn.
- Năm 1995: Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình, gốc Hướng Phương trở thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, do Tuyên Ngôn của Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội đời số Prot. N. DD 2229–1/95, ký ngày 29/6/1995.
- Ngày 31/8/2005: Hội Dòng Mừng 50 Năm Ngày Thành Lập.
 
Mục Đích: Chị em cố đạt tới sự hiểu biết, yêu mến, và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô bằng việc chuyển cầu suy niệm tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người.
Sứ Mang: Chuyển cầu cho lương dân và các tín hữu sống xa Chúa. Dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ và giới trẻ trong các lãnh vực: văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và Đức Tin.
Linh Đạo: Tập trung lòng trí vào Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng - Đinh và Mầu nhiệm Thánh Giá cứu độ của Người, thể hiện qua ba chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ.
Châm ngôn: Đức Giêsu - Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.
Nhân sự: Khấn Trọn 276; Khấn Tạm 172; Tập Sinh (năm I+II) 47; Tiền Tập 35, Đệ Tử 150.
Sinh HọatChị em Mến Thánh Giá Nha Trang đang phục vụ công tác Mục vụ Truyền Giáo, Tông Đồ Xã hội tại 48 Cộng đoàn, thuộc 06 Giáo phận: Nha Trang, Phan Thiết, Banmêthuột, Tp. HCM, Xuân Lộc,  Bà Rịa. Ngoài ra, Hội Dòng còn có 06 Cộng đoàn truyền giáo tại: 02 CĐ tại Gp Oslo, Nauy, 02 Cđ tại Oita va Fukuoka Nhật Bản, 01 Cđ tại Paris, Pháp, và 01 Cđ tại Los Angeles, Mỹ. Một số chị em trẻ và Đệ Tử được gởi đi học các ban ngành tại các thành phố Nha Trang, Hồ Chí Minh, Vinh, Banmêthuột, và các nước như Pháp, Ý, Phi Luật Tân.
 
Mục vụ  
·       Dạy Giáo lý: trẻ em các cấp, Giáo lý viên, Tân Tòng, Hôn Nhân, Dân tộc thiểu số
·       Phụ trách ca đòan, phòng thánh, đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân  già yếu.
Tông đồ xã hội: Dưới nhiều hình thức như Y tế, Cứu trợ, Phát triển, Giáo dục, Sản xuất, và môi trường; do nhu cầu, sáng kiến và nhất là điều kiện thực tế của từng địa phương, chẳng hạn:
  • a.   Giáo dục: Nhà trẻ, Nhóm Trẻ và các lớp tình thương tại các Cộng đòan.
  • b.   Nuôi dạy các cháu cô nhi tại Mái Ấm Tình Thương Đồng Tiến Hàm Tân, và Mái Ấm Nhân Ái, Phú Nhơn, Cam Ranh.
  • c.   Y tế: Xây dựng và phục vụ các trạm xá.
  • d.   Phụ trách làng Phong Cam Tân, Suối Hai.
  • e.   Dân tộc thiểu số tại Khánh Sơn, Đồng Cau, Đồng Tám, Cam Tân.
  • f.    Phụ trách trường Khiếm Thị và Down tại CĐ Phước An, Hàm Tân.
  • g.   Phụ Trách nhà khuyết tật Câm Điếc Hừng Đông tại CĐ Đông Hải, Phan Thiết
  • h.   Xây dựng nhà Tình thương.
  • i.    Giúp người nghèo già neo đơn, khuyết tật
  • j.    Cộng Đoàn Đồng Tiến tại Hàm Tân, Gp. Phan Thiết, thực hiện chương trình cải táng và xây mới phần mộ mồ côi đã bị bỏ hoang (hiện         còn tiếp tục cải táng). Được phép và sự khích lệ của Giáo quyền và chính quyền địa phương, được sự hỗ trợ của bà con.
 
Tổng Phụ Trách: Matta Nguyễn Thị Xinh
 
Địa chỉ: Hội dòng mến Thánh Giá Nha Trang
              Ht. 25 Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa

 

Hình chung Hội Dòng

Nhà Mẹ MTG Nha Trang

Học đàn

Giúp người nghèo

Giúp bệnh nhân phong


Nhà trẻ