Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com

Đôi nét về Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Đôi Nét về HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG Đt. 058 3863020 ; E-mail: hdmtgnt@gmail.com   Nguồn gốc: Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phát xuất từ Sở Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương, một trong 7 Nhà thuộc Mến Thánh Giá Vinh. Cùng có chung một nguồn gốc với các Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam,...

13 điều không nên nói

Đăng lúc: 22-04-2016 08:26:59 PM - Đã xem: 152 - Phản hồi: 0

13 điều không nên nói

Thơ về Thánh Tâm

Đăng lúc: 03-06-2016 03:08:24 PM - Đã xem: 70 - Phản hồi: 0

Thơ về Thánh Tâm

Truyện Cười TỦM và TÝ

Đăng lúc: 19-06-2016 03:33:52 PM - Đã xem: 50 - Phản hồi: 0

Truyện Cười TỦM và TÝ

 

SỐNG HIẾN PHÁP


".... LÀ NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ CHÚNG TA SẴN LÒNG ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ MỖI NGÀY  ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG TÌNH YÊU LỚN NHẤT DÀNH CHO ĐỨC KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀ ANH CHỊ EM ĐỒNG LOẠI"
(X.HP CHƯƠNG V,đ. 65)

CẦU NGUYỆN & CHÚC MỪNG TRONG THÁNG TÁM

CẦU NGUYỆN8/8 Chị Matta Nguyễn Thị Phước (8/8/2002)
15/8 Chị M.Mad Hoàng Thị Quang (15/8/2005)
18/8 Chị Maria Hoàng Thị Thông (18/8/1998) 23/8 Chị Anna Nguyễn Thị Hiệu (23/8/2013) 27/8 Chị Maria Đinh Thị Phòng (27/8/2002)


CHÚC MỪNG

15/8 LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI,quan thầy Cộng Đoàn Phước An và rất đông quý chị em trong Hội Dòng.

23/8 THÁNH ROSA LIMA, quan thầy một số chị em trong Hội Dòng

27/8 THÁNH MONICA,quan thầy cộng Đoàn Monica Suối Hòa - Lập Định và một số chị em trong Hội Dòng

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI