Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Lời Chúa: St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13

Đăng lúc: 23-07-2019 09:37:46 PM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY

HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY

Lời Chúa: Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

Đăng lúc: 10-07-2019 08:49:52 PM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH

Lời Chúa: Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

Đăng lúc: 03-07-2019 09:06:18 PM | Đã xem: 243 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON NGƯỜI KHÔNG CÓ CHỖ GỐI ĐẦU

CON NGƯỜI KHÔNG CÓ CHỖ GỐI ĐẦU

Lời Chúa: 1V 19,19-21; Gl 5,13-18; Lc 9,51-62

Đăng lúc: 29-06-2019 08:49:24 AM | Đã xem: 216 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA BA NGÔI - CỘNG ĐOÀN TÌNH YÊU

THIÊN CHÚA BA NGÔI - CỘNG ĐOÀN TÌNH YÊU

Cn 8, 22 - 31; Rm 5, 1 - 5; Ga 16, 12 - 15

Đăng lúc: 12-06-2019 09:12:59 PM | Đã xem: 239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

Lời Chúa: Cv 2,1 - 11; 1Cr 12, 3b - 7; Ga 20, 19 - 23

Đăng lúc: 05-06-2019 09:13:20 PM | Đã xem: 242 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NGỰ VỀ TRỜI

CHÚA NGỰ VỀ TRỜI

lời Chúa: ChúaCv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53

Đăng lúc: 30-05-2019 09:22:33 PM | Đã xem: 270 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐỪNG XAO XUYẾN!

ĐỪNG XAO XUYẾN!

Lời Chúa: Cv 15,1-1.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

Đăng lúc: 23-05-2019 09:06:25 PM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
GIỚI RĂN MỚI

GIỚI RĂN MỚI

Lời Chúa: Cv 14,21-27; Kh 21,1-5; Ga 13,31-33.34-35

Đăng lúc: 17-05-2019 10:52:54 AM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGƯỜI MỤC TỬ

NGƯỜI MỤC TỬ

Lời Chúa: Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30

Đăng lúc: 10-05-2019 03:35:16 AM | Đã xem: 271 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÍNH CHÚA ĐÓ!

CHÍNH CHÚA ĐÓ!

Lời Chúa: Cv 5, 27 - 32. 40 - 41; Kh 5, 11 - 14; Ga 21, 1 - 14

Đăng lúc: 30-04-2019 09:01:11 PM | Đã xem: 263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VẾT ĐINH Ở TAY NGƯỜI

VẾT ĐINH Ở TAY NGƯỜI

Lời Chúa: Cv 5,12-16; Kh 1,9-19; Ga 20,19-31

Đăng lúc: 25-04-2019 10:02:57 PM | Đã xem: 250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TÔI KHÔNG KẾT ÁN CHỊ ĐÂU!

TÔI KHÔNG KẾT ÁN CHỊ ĐÂU!

Lời Chúa: Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11

Đăng lúc: 03-04-2019 08:43:14 PM | Đã xem: 288 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 27-03-2019 03:47:00 AM | Đã xem: 280 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SÁM HỐI

SÁM HỐI

Lời Chúa: Xh 3,1-8.13-15; 1 Cr 10,1-6.1012; Lc 13,1-9

Đăng lúc: 22-03-2019 03:54:25 AM | Đã xem: 282 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA BIẾN HÌNH

CHÚA BIẾN HÌNH

Lời Chúa: St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28-36

Đăng lúc: 13-03-2019 10:15:51 PM | Đã xem: 277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
BIẾT MÌNH

BIẾT MÌNH

Lời Chúa: Hc 27, 4 - 7; 1 Cr 15, 54 - 58; Lc 6, 39 - 45

Đăng lúc: 27-02-2019 07:35:01 PM | Đã xem: 287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

Lời Chúa: Gr 17,5-8; 1 Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26

Đăng lúc: 14-02-2019 02:09:11 AM | Đã xem: 380 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA GỌI NHỮNG NGƯỜI NGƯ PHỦ

CHÚA GỌI NHỮNG NGƯỜI NGƯ PHỦ

Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C

Đăng lúc: 08-02-2019 07:55:47 PM | Đã xem: 308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VỊ NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

VỊ NGÔN SỨ TẠI QUÊ NHÀ

Lời Chúa: Gr 1,4-5.17-19; 1 Cr 12,31-13,13; Lc 4,21-30

Đăng lúc: 01-02-2019 05:54:06 PM | Đã xem: 314 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau