Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
THIÊN CHÚA, ĐẤNG SAY MÊ SỰ SỐNG

THIÊN CHÚA, ĐẤNG SAY MÊ SỰ SỐNG

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều răn thứ V trong buổi triều yết chung, tại quãng trường Thánh Phêrô ngày 10.10.2018

Đăng lúc: 12-10-2018 10:37:46 AM | Đã xem: 31 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
TÔN KÍNH CHA MẸ

TÔN KÍNH CHA MẸ

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ IV trong buổi triều yết chung tại quảng trường thánh Phêrô, thứ tư ngày 19.09.2018

Đăng lúc: 29-09-2018 09:29:36 PM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NGÀY NGHỈ, LỜI NGÔN SỨ VỀ SỰ GIẢI THOÁT

NGÀY NGHỈ, LỜI NGÔN SỨ VỀ SỰ GIẢI THOÁT

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ III (tiếp theo) trong buổi triều yết chung, thứ tư ngày 12.09.2018

Đăng lúc: 25-09-2018 09:16:02 PM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NGÀY NGHỈ

NGÀY NGHỈ

Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 05.09.2018: Các Giới Răn (Tiếp theo - VII)

Đăng lúc: 25-09-2018 07:45:57 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
TÔN TRỌNG DANH THIÊN CHÚA

TÔN TRỌNG DANH THIÊN CHÚA

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ II, trong buổi triều yết chung tại Vatican, thứ tư ngày 22.08.2018

Đăng lúc: 25-09-2018 07:40:02 AM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NGẪU TƯỢNG

NGẪU TƯỢNG

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Mười Điều Răn trong buổi triều yết chung, thứ tư ngày 08. 08. 2018

Đăng lúc: 21-09-2018 08:17:16 PM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
ĐỪNG CÓ THẦN NÀO KHÁC NGOẠI TRỪ TA

ĐỪNG CÓ THẦN NÀO KHÁC NGOẠI TRỪ TA

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Mười Điều Răn trong buổi triều yết chung, thứ tư ngày 01.08.2018, tại hội trường Phaolo VI: Thờ ngẫu tượng

Đăng lúc: 20-09-2018 09:03:19 PM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ĐI TRƯỚC LỀ LUẬT VÀ TRAO CHO LỀ LUẬT Ý NGHĨA

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ĐI TRƯỚC LỀ LUẬT VÀ TRAO CHO LỀ LUẬT Ý NGHĨA

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung tại quảng trường Thánh Phêrô, thứ tư ngày 27.08.2018

Đăng lúc: 20-09-2018 09:04:38 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
THẬP ĐIỀU ĐỂ SỐNG GIAO ƯỚC

THẬP ĐIỀU ĐỂ SỐNG GIAO ƯỚC

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Thập Giới trong buổi triều yết chung thứ tư ngày 20. 06. 2018

Đăng lúc: 19-09-2018 05:06:14 PM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
THAO THỨC MỘT CUỘC SỐNG TRÒN ĐẦY

THAO THỨC MỘT CUỘC SỐNG TRÒN ĐẦY

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Thập Giới trong buổi triều yết chung, thứ tư ngày 13. 06. 2018, tại quãng trường thánh Phêrô

Đăng lúc: 27-08-2018 09:43:15 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM