Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
BẤT CỨ Ở ĐÂU, HÃY CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA CHA

BẤT CỨ Ở ĐÂU, HÃY CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA CHA

Bài Giáo Lý về kinh Lạy Cha của Đức Thánh Cha Phanxico trong buối triều yết chung ngày 22.05.2019

Đăng lúc: 14-10-2019 04:02:49 PM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NHƯNG CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ

NHƯNG CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ

Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha, ngày 15.05.2019

Đăng lúc: 19-09-2019 10:14:00 AM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ

XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung, thứ 4 ngày 01.05.209

Đăng lúc: 03-09-2019 03:59:55 PM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
THA THỨ HUYNH ĐỆ

THA THỨ HUYNH ĐỆ

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong biều triều yết chung, thứ tư ngày 24.04.2019

Đăng lúc: 25-07-2019 03:22:22 PM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
Lời cầu nguyện với Thiên Chúa trong thử thách

Lời cầu nguyện với Thiên Chúa trong thử thách

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung thứ Tư, ngày 17.04.2019

Đăng lúc: 08-07-2019 04:12:44 PM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN THA NỢ CHO CHÚNG CON

XIN THA NỢ CHO CHÚNG CON

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung tại quãng trường Thánh Phêrô ngày 10.04.2019

Đăng lúc: 03-05-2019 04:51:00 PM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHO CHÚNG CON LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

XIN CHO CHÚNG CON LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung ngày 27. 03. 2019

Đăng lúc: 25-04-2019 04:33:28 PM | Đã xem: 140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHO Ý CHA ĐƯỢC THỂ HIỆN

XIN CHO Ý CHA ĐƯỢC THỂ HIỆN

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung ngày 20.03.2019 tại quãng trường Thánh Phêrô

Đăng lúc: 13-04-2019 05:14:36 AM | Đã xem: 164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHO NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN

XIN CHO NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung, thư tư ngày 06. 03. 2019 tại quang trường Thánh Phêrô

Đăng lúc: 13-03-2019 08:10:34 AM | Đã xem: 167 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
XIN CHO DANH CHA CẢ SÁNG

XIN CHO DANH CHA CẢ SÁNG

Bài Giáo Lý về cầu nguyện trong buổi triều yết chung sáng thứ tư ngày 27. 02. 2019, tại quãng trường Thánh Phêrô

Đăng lúc: 12-03-2019 01:08:44 AM | Đã xem: 157 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI

CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung sáng thứ tư ngày 20. 02. 2019, tại hội trường Phaolo VI

Đăng lúc: 05-03-2019 09:04:38 AM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NHÌN THIÊN CHÚA VÀ ĐỂ THIÊN CHÚA NHÌNH MÌNH

NHÌN THIÊN CHÚA VÀ ĐỂ THIÊN CHÚA NHÌNH MÌNH

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Kinh Lạy Cha, thứ tư ngày 13. 02. 2019

Đăng lúc: 18-02-2019 03:54:26 AM | Đã xem: 184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
ABBA! CHA ƠI!

ABBA! CHA ƠI!

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung, sáng thứ Tư ngày 16. 01. 2019

Đăng lúc: 17-01-2019 04:14:14 AM | Đã xem: 267 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
HÃY GÕ THÌ SẼ MỞ CHO

HÃY GÕ THÌ SẼ MỞ CHO

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung sáng thứ Tư ngày 09. 01. 2019 tại hội trường Phaolo VI, Vatican

Đăng lúc: 10-01-2019 04:34:17 AM | Đã xem: 192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CON YÊU DẤU CỦA THIÊN CHÚA

CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CON YÊU DẤU CỦA THIÊN CHÚA

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung, sáng thứ Tư ngày 02. 01. 2019 tại hội trường Phaolo VI, Vatican

Đăng lúc: 03-01-2019 02:33:04 PM | Đã xem: 192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
LẠY CHA: LỜI NGUYỆN THÂN MẬT VÀ GẦN GŨI

LẠY CHA: LỜI NGUYỆN THÂN MẬT VÀ GẦN GŨI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung, thứ tư ngày 12. 12. 2018

Đăng lúc: 13-12-2018 09:17:15 AM | Đã xem: 211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM NHƯỜNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA LẮNG NGHE

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM NHƯỜNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA LẮNG NGHE

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về kinh Lạy Cha tại hội trường Phaolo VI, trong buổi triều yết chung, sáng thứ tư ngày 05. 12. 2108

Đăng lúc: 12-12-2018 03:05:35 AM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
Luật mới trong Chúa Kitô và những ước muốn theo Thần Khí

Luật mới trong Chúa Kitô và những ước muốn theo Thần Khí

Bài Giáo lý kết thúc chủ đề về Thập Giới của Đức Thánh Cha Phanxico tại hội trường Phaolo VI, trong buổi triều yết chung, Vatican thứ tư ngày 28.11.2018

Đăng lúc: 11-12-2018 03:20:58 AM | Đã xem: 213 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI; CHỚ MUỐN CỦA NGƯỜI

CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI; CHỚ MUỐN CỦA NGƯỜI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về điều răn thứ IX và X, tại quãng trường thánh Phêrô trong buổi triều yết chung sáng thứ tư ngày 21. 11. 2018

Đăng lúc: 05-12-2018 02:53:55 AM | Đã xem: 288 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CHỚ LÀM CHỨNG DỐI

CHỚ LÀM CHỨNG DỐI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ VIII trong buổi triều yết chung thứ Tư ngày 14. 11. 2018

Đăng lúc: 15-11-2018 08:47:14 AM | Đã xem: 321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
1 2  Trang sau