Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
ABBA! CHA ƠI!

ABBA! CHA ƠI!

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung, sáng thứ Tư ngày 16. 01. 2019

Đăng lúc: 16-01-2019 10:14:14 PM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
HÃY GÕ THÌ SẼ MỞ CHO

HÃY GÕ THÌ SẼ MỞ CHO

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung sáng thứ Tư ngày 09. 01. 2019 tại hội trường Phaolo VI, Vatican

Đăng lúc: 09-01-2019 10:34:17 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CON YÊU DẤU CỦA THIÊN CHÚA

CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CON YÊU DẤU CỦA THIÊN CHÚA

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung, sáng thứ Tư ngày 02. 01. 2019 tại hội trường Phaolo VI, Vatican

Đăng lúc: 03-01-2019 08:33:04 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
LẠY CHA: LỜI NGUYỆN THÂN MẬT VÀ GẦN GŨI

LẠY CHA: LỜI NGUYỆN THÂN MẬT VÀ GẦN GŨI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về kinh Lạy Cha trong buổi triều yết chung, thứ tư ngày 12. 12. 2018

Đăng lúc: 13-12-2018 03:17:15 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM NHƯỜNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA LẮNG NGHE

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM NHƯỜNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA LẮNG NGHE

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về kinh Lạy Cha tại hội trường Phaolo VI, trong buổi triều yết chung, sáng thứ tư ngày 05. 12. 2108

Đăng lúc: 11-12-2018 09:05:35 PM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
Luật mới trong Chúa Kitô và những ước muốn theo Thần Khí

Luật mới trong Chúa Kitô và những ước muốn theo Thần Khí

Bài Giáo lý kết thúc chủ đề về Thập Giới của Đức Thánh Cha Phanxico tại hội trường Phaolo VI, trong buổi triều yết chung, Vatican thứ tư ngày 28.11.2018

Đăng lúc: 10-12-2018 09:20:58 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI; CHỚ MUỐN CỦA NGƯỜI

CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI; CHỚ MUỐN CỦA NGƯỜI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về điều răn thứ IX và X, tại quãng trường thánh Phêrô trong buổi triều yết chung sáng thứ tư ngày 21. 11. 2018

Đăng lúc: 04-12-2018 08:53:55 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
CHỚ LÀM CHỨNG DỐI

CHỚ LÀM CHỨNG DỐI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ VIII trong buổi triều yết chung thứ Tư ngày 14. 11. 2018

Đăng lúc: 15-11-2018 02:47:14 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
ĐIỀU LÀM CHO CHÚNG TA GIÀU CÓ KHÔNG PHẢI CỦA CẢI MÀ LÀ TÌNH YÊU

ĐIỀU LÀM CHO CHÚNG TA GIÀU CÓ KHÔNG PHẢI CỦA CẢI MÀ LÀ TÌNH YÊU

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung sáng thứ 4 ngày 07. 11. 2018 tại quãng trường Thánh Phêrô

Đăng lúc: 09-11-2018 04:47:48 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
TRONG ĐỨC KITÔ  CHÚNG TA TÌM THẤY SỰ TRÒN ĐẦY CỦA ƠN GỌI HÔN NHÂN

TRONG ĐỨC KITÔ CHÚNG TA TÌM THẤY SỰ TRÒN ĐẦY CỦA ƠN GỌI HÔN NHÂN

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều răn thứ VI, trong buổi triều yết chung, thứ 4 ngày 31. 10. 2018

Đăng lúc: 01-11-2018 06:15:19 AM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
ĐIỀU RĂN THỨ VI: LỜI MỜI GỌI LÒNG TRUNG THÀNH

ĐIỀU RĂN THỨ VI: LỜI MỜI GỌI LÒNG TRUNG THÀNH

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về điều răn thứ VI, trong buổi triều yết chung, thứ 4 ngày 24. 10. 2018

Đăng lúc: 24-10-2018 10:44:28 AM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
“CHỚ GIẾT NGƯỜI”: LỜI MỜI GỌI YÊU THƯƠNG

“CHỚ GIẾT NGƯỜI”: LỜI MỜI GỌI YÊU THƯƠNG

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ V trong buổi triều yết chung sáng thứ tư, ngày 17.10.2018, tại quãng trường Thánh Phêrô

Đăng lúc: 17-10-2018 11:23:42 PM | Đã xem: 152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
THIÊN CHÚA, ĐẤNG SAY MÊ SỰ SỐNG

THIÊN CHÚA, ĐẤNG SAY MÊ SỰ SỐNG

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều răn thứ V trong buổi triều yết chung, tại quãng trường Thánh Phêrô ngày 10.10.2018

Đăng lúc: 11-10-2018 11:37:46 PM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
TÔN KÍNH CHA MẸ

TÔN KÍNH CHA MẸ

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ IV trong buổi triều yết chung tại quảng trường thánh Phêrô, thứ tư ngày 19.09.2018

Đăng lúc: 29-09-2018 10:29:36 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NGÀY NGHỈ, LỜI NGÔN SỨ VỀ SỰ GIẢI THOÁT

NGÀY NGHỈ, LỜI NGÔN SỨ VỀ SỰ GIẢI THOÁT

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ III (tiếp theo) trong buổi triều yết chung, thứ tư ngày 12.09.2018

Đăng lúc: 25-09-2018 10:16:02 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NGÀY NGHỈ

NGÀY NGHỈ

Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 05.09.2018: Các Giới Răn (Tiếp theo - VII)

Đăng lúc: 24-09-2018 08:45:57 PM | Đã xem: 93 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
TÔN TRỌNG DANH THIÊN CHÚA

TÔN TRỌNG DANH THIÊN CHÚA

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ II, trong buổi triều yết chung tại Vatican, thứ tư ngày 22.08.2018

Đăng lúc: 24-09-2018 08:40:02 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
NGẪU TƯỢNG

NGẪU TƯỢNG

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Mười Điều Răn trong buổi triều yết chung, thứ tư ngày 08. 08. 2018

Đăng lúc: 21-09-2018 09:17:16 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
ĐỪNG CÓ THẦN NÀO KHÁC NGOẠI TRỪ TA

ĐỪNG CÓ THẦN NÀO KHÁC NGOẠI TRỪ TA

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Mười Điều Răn trong buổi triều yết chung, thứ tư ngày 01.08.2018, tại hội trường Phaolo VI: Thờ ngẫu tượng

Đăng lúc: 20-09-2018 10:03:19 AM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ĐI TRƯỚC LỀ LUẬT VÀ TRAO CHO LỀ LUẬT Ý NGHĨA

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ĐI TRƯỚC LỀ LUẬT VÀ TRAO CHO LỀ LUẬT Ý NGHĨA

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung tại quảng trường Thánh Phêrô, thứ tư ngày 27.08.2018

Đăng lúc: 19-09-2018 10:04:38 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triều yết chung , Đức Thánh Cha Phanxico
1 2  Trang sau
 

TIN CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

AUDIO BOOK

SÁCH HAY

VIDEO KINH THÁNH

PHÚT CẦU NGUYỆN

PHÚT HỒI TÂM