Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
BÀ CỐ ANNA PHAN THỊ LƯỠNG QUA ĐỜI

BÀ CỐ ANNA PHAN THỊ LƯỠNG QUA ĐỜI

Bà Cố Anna Phan Thị Lưỡng, Thân Mẫu của Chị Anna Dương Thị Ngọc, Phụ trách cộng đoàn Ane - Thanh Xuân II, qua đời

Đăng lúc: 26-10-2020 12:04:26 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ HÒA QUA ĐỜI

BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ HÒA QUA ĐỜI

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Hòa, Thân Mẫu của Chị Têrêsa Trần Thị Ánh Nhiệm - Phụ Trách cộng đoàn Martino, Trạm xá Tân Bình, qua đời

Đăng lúc: 18-10-2020 03:58:27 PM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ  ANNA HỒ THỊ QUY VỀ NHÀ CHA

BÀ CỐ ANNA HỒ THỊ QUY VỀ NHÀ CHA

Bà cố Anna Hồ Thị Quy, Thân Mẫu của hai Chị Anna Nguyễn Thị Thu Thảnh và Anna Nguyễn Thị Hồng Thởi, qua đời

Đăng lúc: 22-09-2020 02:35:27 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ DƯƠNG CÔNG TỈNH QUA ĐỜI

ÔNG CỐ DƯƠNG CÔNG TỈNH QUA ĐỜI

Ông Cố Dương Công Tỉnh, Thân Phụ của Chị Ter. Dương Thị Lệ Huyền, qua đời

Đăng lúc: 11-08-2020 04:49:33 PM | Đã xem: 196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ VÕ THỊ MẦU QUA ĐỜI

BÀ CỐ VÕ THỊ MẦU QUA ĐỜI

Bà cố Isave Võ Thị Mầu, Thân Mẫu của chị Maria Nguyễn Thị Liên lớp khấn 2011, đang phục vụ tại cộng đoàn Khánh Sơn, vừa mới qua đời

Đăng lúc: 23-07-2020 12:02:27 PM | Đã xem: 238 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ DUỆ QUA ĐỜI

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ DUỆ QUA ĐỜI

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Duệ - Thân Mẫu của Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thu - Phụ trách cộng đoàn Tân Hội qua đời

Đăng lúc: 05-05-2020 05:46:54 AM | Đã xem: 340 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ TÔMA ĐẶNG VĨNH GIA QUA ĐỜI

ÔNG CỐ TÔMA ĐẶNG VĨNH GIA QUA ĐỜI

Ông Cố Tôma Đặng VĨnh Gia, Thân Phụ của Chị Catarina Đặng Thị Bích Liễu - Phụ trách cộng đoàn Fukuoka, Nhật qua đời

Đăng lúc: 04-05-2020 12:41:26 PM | Đã xem: 308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ KIM LIÊN QUA ĐỜI

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ KIM LIÊN QUA ĐỜI

Bà cố Maria Nguyễn Thị Kim Liên là Thân Mẫu của Chị Maria Nguyễn Thị Phúc Hậu, thuộc lớp khấn 2015 đang phục vụ tại cộng đoàn Cecilia Vinh Trang, qua đời

Đăng lúc: 03-02-2020 03:37:55 PM | Đã xem: 410 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ VINCENTE NGUYỄN VĂN VƯỢNG VỀ NHÀ CHA

ÔNG CỐ VINCENTE NGUYỄN VĂN VƯỢNG VỀ NHÀ CHA

Ông Cố Vincente Nguyễn Văn Vượng - Thân Phụ của Chị Ter. Nguyễn Thị Bích Chi thuộc lớp khấn 2008, đang phục vụ tại cộng đoàn Fiat, Bergen, Nauy qua đời

Đăng lúc: 22-01-2020 10:45:51 AM | Đã xem: 388 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ ISAVE NGUYỄN THỊ BAN QUA ĐỜI

BÀ CỐ ISAVE NGUYỄN THỊ BAN QUA ĐỜI

Thân Mẫu chị Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh thuộc lớp khấn 2017, đang phục vụ tại cộng đoàn Thánh Mẫu qua đời

Đăng lúc: 02-01-2020 03:06:09 PM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ HỒ HỒNG ÂN QUA ĐỜI

ÔNG CỐ PHÊRÔ HỒ HỒNG ÂN QUA ĐỜI

Ông cố Phêrô Hồ Hồng Ân, Thân Phụ của Chị Anna Hồ Thị Quyền thuộc lớp khấn 2001, đang phục vụ tại cộng đoàn Sinh Nhật Đức Mẹ, Tân Châu, mới qua đời

Đăng lúc: 28-09-2019 04:35:04 AM | Đã xem: 409 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH BẢY QUA ĐỜI

ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH BẢY QUA ĐỜI

Ông Cố Phêrô Nguyễn Đình Bảy, Thân Phụ của chị Maria Nguyễn Thị Vân thuộc lớp khấn 2016, đang phục vụ tại cộng đoàn Sinh Nhật Đức Mẹ, Tân Châu mới qua đời

Đăng lúc: 15-08-2019 02:58:12 AM | Đã xem: 422 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HƯỜNG QUA ĐỜI

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HƯỜNG QUA ĐỜI

Thân mẫu của Chị Maria Nguyễn Thị Thi Thơ lớp khấn 2005, đang phục vụ tại cộng đoàn Anna, Giáo xứ Nam Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, qua đời

Đăng lúc: 28-04-2019 08:13:20 AM | Đã xem: 507 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN HỮU QUA ĐỜI

ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN HỮU QUA ĐỜI

Thân phụ của Chị Matta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Tổng Thư Ký vừa tạ thế

Đăng lúc: 30-03-2019 02:33:56 PM | Đã xem: 644 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN DU ĐIỀU TỪ TRẦN

ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN DU ĐIỀU TỪ TRẦN

Thân phụ của Chị Anna Nguyễn Thị Hòa, thuộc lớp khấn 2006, hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Phanxico Xavie, Khánh Sơn qua đời

Đăng lúc: 22-02-2019 11:43:53 AM | Đã xem: 836 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
CHỊ PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH - TÊRÊSA CAO THỊ QUÝ ĐÃ VỀ NHÀ CHA

CHỊ PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH - TÊRÊSA CAO THỊ QUÝ ĐÃ VỀ NHÀ CHA

Chị Têrêsa Cao Thị Quý được Chúa gọi về tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Đăng lúc: 18-02-2019 11:41:28 AM | Đã xem: 1129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ ANNA VÕ THỊ QUÝ TỪ TRẦN

BÀ CỐ ANNA VÕ THỊ QUÝ TỪ TRẦN

Thân Mẫu Chị Maria Phạm Thị Mến - Phụ trách cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Mỹ, qua đời tại California

Đăng lúc: 24-01-2019 04:13:22 AM | Đã xem: 492 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN HỮU LĨNH QUA ĐỜI

ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN HỮU LĨNH QUA ĐỜI

Ông cố Phêrô Nguyễn Hữu Lĩnh, thân phụ của chị Maria Nguyễn Thị Liệu, thuộc lớp khấn 2018 đang phục vụ tại Cộng đoàn Thánh Mẫu Sài Gòn qua đời

Đăng lúc: 01-01-2019 07:03:18 AM | Đã xem: 490 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ CHÁU QUA ĐỜI

BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ CHÁU QUA ĐỜI

Bà cố Anna Nguyễn Thị Cháu, Thân Mẫu của Chị Têrêsa Phạm Thị Nhung Phụ trách cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Phaolo, Phan Thiết qua đời

Đăng lúc: 12-11-2018 02:43:23 PM | Đã xem: 628 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ HOÀNG VĂN TIÊU TỪ TRẦN

ÔNG CỐ PHÊRÔ HOÀNG VĂN TIÊU TỪ TRẦN

Ông cố Phêrô Hoàng Văn Tiêu là thân phụ của Chị Maria Hoàng Thị Mai, thuộc lớp khấn 2012, đang phục vụ tại Cộng đoàn Thiên Thần Hộ Thủ, Bắc Vĩnh, Nha Trang

Đăng lúc: 30-10-2018 11:20:02 AM | Đã xem: 544 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
1 2  Trang sau