Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
ÔNG CỐ PHÊRÔ HỒ HỒNG ÂN QUA ĐỜI

ÔNG CỐ PHÊRÔ HỒ HỒNG ÂN QUA ĐỜI

Ông cố Phêrô Hồ Hồng Ân, Thân Phụ của Chị Anna Hồ Thị Quyền thuộc lớp khấn 2001, đang phục vụ tại cộng đoàn Sinh Nhật Đức Mẹ, Tân Châu, mới qua đời

Đăng lúc: 27-09-2019 09:35:04 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH BẢY QUA ĐỜI

ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH BẢY QUA ĐỜI

Ông Cố Phêrô Nguyễn Đình Bảy, Thân Phụ của chị Maria Nguyễn Thị Vân thuộc lớp khấn 2016, đang phục vụ tại cộng đoàn Sinh Nhật Đức Mẹ, Tân Châu mới qua đời

Đăng lúc: 14-08-2019 07:58:12 PM | Đã xem: 118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HƯỜNG QUA ĐỜI

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ HƯỜNG QUA ĐỜI

Thân mẫu của Chị Maria Nguyễn Thị Thi Thơ lớp khấn 2005, đang phục vụ tại cộng đoàn Anna, Giáo xứ Nam Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, qua đời

Đăng lúc: 28-04-2019 01:13:20 AM | Đã xem: 233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN HỮU QUA ĐỜI

ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN HỮU QUA ĐỜI

Thân phụ của Chị Matta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Tổng Thư Ký vừa tạ thế

Đăng lúc: 30-03-2019 08:33:56 AM | Đã xem: 347 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN DU ĐIỀU TỪ TRẦN

ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN DU ĐIỀU TỪ TRẦN

Thân phụ của Chị Anna Nguyễn Thị Hòa, thuộc lớp khấn 2006, hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Phanxico Xavie, Khánh Sơn qua đời

Đăng lúc: 22-02-2019 04:43:53 AM | Đã xem: 290 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
CHỊ PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH - TÊRÊSA CAO THỊ QUÝ ĐÃ VỀ NHÀ CHA

CHỊ PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH - TÊRÊSA CAO THỊ QUÝ ĐÃ VỀ NHÀ CHA

Chị Têrêsa Cao Thị Quý được Chúa gọi về tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Đăng lúc: 18-02-2019 04:41:28 AM | Đã xem: 791 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ ANNA VÕ THỊ QUÝ TỪ TRẦN

BÀ CỐ ANNA VÕ THỊ QUÝ TỪ TRẦN

Thân Mẫu Chị Maria Phạm Thị Mến - Phụ trách cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Mỹ, qua đời tại California

Đăng lúc: 23-01-2019 09:13:22 PM | Đã xem: 214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN HỮU LĨNH QUA ĐỜI

ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN HỮU LĨNH QUA ĐỜI

Ông cố Phêrô Nguyễn Hữu Lĩnh, thân phụ của chị Maria Nguyễn Thị Liệu, thuộc lớp khấn 2018 đang phục vụ tại Cộng đoàn Thánh Mẫu Sài Gòn qua đời

Đăng lúc: 01-01-2019 12:03:18 AM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ CHÁU QUA ĐỜI

BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ CHÁU QUA ĐỜI

Bà cố Anna Nguyễn Thị Cháu, Thân Mẫu của Chị Têrêsa Phạm Thị Nhung Phụ trách cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Phaolo, Phan Thiết qua đời

Đăng lúc: 12-11-2018 07:43:23 AM | Đã xem: 278 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ HOÀNG VĂN TIÊU TỪ TRẦN

ÔNG CỐ PHÊRÔ HOÀNG VĂN TIÊU TỪ TRẦN

Ông cố Phêrô Hoàng Văn Tiêu là thân phụ của Chị Maria Hoàng Thị Mai, thuộc lớp khấn 2012, đang phục vụ tại Cộng đoàn Thiên Thần Hộ Thủ, Bắc Vĩnh, Nha Trang

Đăng lúc: 30-10-2018 05:20:02 AM | Đã xem: 256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ LÝ ĐÃ VỀ NHÀ CHA

CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ LÝ ĐÃ VỀ NHÀ CHA

Chị Maria Nguyễn Thị Lý, thuộc lớp khấn 1978, đã về Nhà Cha

Đăng lúc: 03-09-2018 05:23:33 AM | Đã xem: 454 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA ĐẬU QUANG TỐT QUA ĐỜI

ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA ĐẬU QUANG TỐT QUA ĐỜI

Thân Phụ của Chị Têrêsa Đậu Thị Thanh Thủy thuộc lớp khấn 1995, Phụ Trách cộng đoàn Têrêsa Caltuta, Đông Hải, Phan Thiết qua đời

Đăng lúc: 14-08-2018 11:50:14 PM | Đã xem: 297 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN MINH TỪ TRẦN

ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN MINH TỪ TRẦN

Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Minh là Thân Phụ của chị Anna Nguyễn Thị Trang, thuộc lớp khấn 2017, đang phục vụ tại cộng đoàn Têrêsa, Hòa Yên, qua đời

Đăng lúc: 28-07-2018 10:53:29 PM | Đã xem: 363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ ANNA PHẠM THỊ VĂN QUA ĐỜI

BÀ CỐ ANNA PHẠM THỊ VĂN QUA ĐỜI

Bà Cố là Thân mẫu Chị Maria Nguyễn Ngọc Phương Uyên, thuộc lớp khấn 1997, Phụ trách cộng đoàn Nazareth

Đăng lúc: 18-07-2018 09:14:35 PM | Đã xem: 367 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
THÂN MẪU CHỊ ANNA NGUYỄN KIM BÍCH TỪ TRẦN

THÂN MẪU CHỊ ANNA NGUYỄN KIM BÍCH TỪ TRẦN

Bà cố Anna Nguyễn Thị Mịnh là Thân mẫu của Chị Anna Nguyễn Kim Bích, thuộc lớp khấn 1999, đang phục tại Cộng đoàn Chúa Kitô Vua, Hàn Thuyên, Phan Phiết qua đời

Đăng lúc: 01-07-2018 10:10:26 PM | Đã xem: 486 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÒA QUA ĐỜI

ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÒA QUA ĐỜI

Ông Cố Phêrô, Thân phụ Chị Anna Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, thuộc lớp khấn 2015, đang phục vụ tại cộng đoàn Thánh Mẫu qua đời

Đăng lúc: 19-04-2018 09:43:18 PM | Đã xem: 413 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
BÀ CỐ MARIA VÕ THỊ THÂN QUA ĐỜI

BÀ CỐ MARIA VÕ THỊ THÂN QUA ĐỜI

Thân mẫu chị Maria Võ Thị Thanh Lài qua đời

Đăng lúc: 07-04-2018 09:44:15 PM | Đã xem: 536 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA QUA ĐỜI

ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA QUA ĐỜI

Ông Cố Gioan Baotixita Trần Ngọc Khoa, thân phụ của Chị Têrêsa Trần Thị Kim Khương thuộc lớp khấn 2006, hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Benedicto, Giáo xứ Bác Ái, Ban Mê Thuột, mới qua đời.

Đăng lúc: 26-01-2018 03:26:12 AM | Đã xem: 600 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
CÁO PHÓ GIA ĐÌNH CHỊ THANH LAN

CÁO PHÓ GIA ĐÌNH CHỊ THANH LAN

Thân phụ chị Têrêsa Trần Thị Thanh Lan, thuộc lớp khấn 2003 đang phục vụ tại cộng đoàn Phanxico Assisi, Hòa Thuận, Phan Thiết, mới qua đời

Đăng lúc: 19-11-2017 07:36:00 AM | Đã xem: 563 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
Đăng lúc: 08-11-2017 10:44:13 PM | Đã xem: 629 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC , AI TIN
1 2  Trang sau