Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CÔNG CỤ CỦA ÂN SỦNG

CÔNG CỤ CỦA ÂN SỦNG

Lời Chúa: Mc 2, 13 - 17

Đăng lúc: 16-01-2021 03:17:02 AM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI

ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI

Suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 thường niên năm B: Ga 1,35-42

Đăng lúc: 15-01-2021 07:03:32 PM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 15-01-2021 03:59:30 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 14-01-2021 02:58:44 AM | Đã xem: 6 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

Lời Chúa: 1Sm 3: 3b-10, 19; 1Cr 6: 13c-15a, 17-20; Ga 1: 35-42

Đăng lúc: 13-01-2021 06:53:10 PM | Đã xem: 6 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐỘNG LỰC BÊN TRONG

ĐỘNG LỰC BÊN TRONG

Lời Chúa: Mc 1, 29 - 39

Đăng lúc: 13-01-2021 02:38:41 AM | Đã xem: 10 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CHA HÀI LÒNG VỀ CON

CHA HÀI LÒNG VỀ CON

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Mc 1, 7 - 11

Đăng lúc: 09-01-2021 04:06:02 AM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM VUI

HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM VUI

Lời Chúa: Ga 3, 22 - 30

Đăng lúc: 09-01-2021 03:59:40 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 08-01-2021 02:32:58 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
BAO TRÙM BỞI THẦN KHÍ

BAO TRÙM BỞI THẦN KHÍ

Lời Chúa: Lc 4, 14 - 22a

Đăng lúc: 07-01-2021 02:58:51 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
GẮN BÓ VỚI

GẮN BÓ VỚI

Lời Chúa: Mc 6, 45 - 52

Đăng lúc: 06-01-2021 02:29:51 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
RỌI CHIẾU VÀ MỜI GỌI

RỌI CHIẾU VÀ MỜI GỌI

Lời Chúa: Mt 2, 1, - 12

Đăng lúc: 03-01-2021 02:36:46 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐỘC ĐÁO VÀ THÂM TRẦM

ĐỘC ĐÁO VÀ THÂM TRẦM

Lời Chúa: Lc 2, 16 - 21

Đăng lúc: 01-01-2021 02:49:14 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 29-12-2020 04:31:07 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CHỨNG NHÂN LẶNG LẼ

CHỨNG NHÂN LẶNG LẼ

Lời Chúa: Mt 2, 13 - 18

Đăng lúc: 28-12-2020 02:45:13 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
LỰC HẤP DẪN

LỰC HẤP DẪN

Lời Chúa: Mt 10, 17 - 22

Đăng lúc: 26-12-2020 04:16:00 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
MỘT LƯỠI GƯƠM ĐÂM THÂU

MỘT LƯỠI GƯƠM ĐÂM THÂU

Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gia: Lc 2,22-40

Đăng lúc: 25-12-2020 08:50:26 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 25-12-2020 02:38:52 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NGỢI KHEN VÀ HOAN HỶ

NGỢI KHEN VÀ HOAN HỶ

Lời Chúa: Lc 1, 46 - 56

Đăng lúc: 22-12-2020 04:16:31 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THIÊN CHÚA SAI THIÊN SỨ GABRIEL

THIÊN CHÚA SAI THIÊN SỨ GABRIEL

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Lc 1,26-38

Đăng lúc: 18-12-2020 07:10:56 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau