Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com
LỊCH SỬ CỨU ĐỘ, TẢNG ĐÁ VẤP PHẠM

LỊCH SỬ CỨU ĐỘ, TẢNG ĐÁ VẤP PHẠM

Thiên Chúa có thể tìm gặp con người ở bất cứ nơi đâu, kể cả những nơi tội lụy mà những con người công chính với lương tâm trong sáng không thể cho phép mình bước tới.

Đăng lúc: 07-12-2018 03:49:06 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
CUỘC PHÁN XÉT CỦA CON NGƯỜI

CUỘC PHÁN XÉT CỦA CON NGƯỜI

Mùa Vọng của Giáo Hội không chỉ là một cái nhìn hướng về quá khứ mà chính là sự dấn bước của con người – trong lòng tin, cậy, mến – vào trong tiến trình vốn đã được bắt đầu khi đích thân Thiên Chúa đi vào lịch sử thế giới này và đảm nhận lấy nó.

Đăng lúc: 01-12-2018 03:09:39 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
Các bài suy niệm LỄ CHÚA KITÔ VUA – B

Các bài suy niệm LỄ CHÚA KITÔ VUA – B

Lời Chúa: Đn. 7, 13-14; Kh. 1, 5-8; Ga. 18, 33b-37

Đăng lúc: 23-11-2018 11:50:00 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa: Đn 12, 1 - 3; Dt 10, 11 - 14.18; Mc 13, 24 - 32

Đăng lúc: 16-11-2018 07:33:20 AM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 TN B

Lời Chúa: 1V 17, 10 - 16; Dt 9, 24 - 28; Mc 12, 41 - 44

Đăng lúc: 09-11-2018 03:20:32 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 31 TN B

Lời Chúa: Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28b-34

Đăng lúc: 02-11-2018 10:03:48 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 30-10-2018 03:18:33 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52

Đăng lúc: 25-10-2018 03:09:27 PM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 TN B

Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30

Đăng lúc: 12-10-2018 08:25:21 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Cv 1,12 - 14; Gl 4, 4 - 7; Lc 1, 26 - 38

Đăng lúc: 05-10-2018 07:47:49 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48

Đăng lúc: 28-09-2018 02:32:13 PM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37

Đăng lúc: 21-09-2018 08:33:40 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 TN B

Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

Đăng lúc: 15-09-2018 04:07:20 PM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23

Đăng lúc: 31-08-2018 08:17:23 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 54a. 60-69

Đăng lúc: 24-08-2018 05:02:39 PM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 TN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 20 TN B

Lời Chúa: Cn. 9, 1-6; Ep. 5, 15-20; Ga. 6, 51-58

Đăng lúc: 18-08-2018 08:39:42 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: 1V. 19, 4-8; Ep. 4, 30-5,2; Ga. 6, 41-51

Đăng lúc: 09-08-2018 02:48:01 PM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TRI ÂN

TRI ÂN

Tâm tình cảm mến và tri ân về những khoảnh khắc bên Chúa trong những ngày tĩnh tâm của Đệ Tử 2018

Đăng lúc: 06-08-2018 02:46:23 PM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Cầu nguyện
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Xh. 16, 2-4.12-15; Ep. 4, 17.20-24; Ga. 6, 24-35

Đăng lúc: 02-08-2018 02:54:12 PM | Đã xem: 125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 TN B

Lời Chúa 2V 4, 42 - 44; Ep 4, 1- 6; Ga 6, 1 - 15

Đăng lúc: 28-07-2018 08:40:14 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 4 5 6 7  Trang sau