Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 15-11-2019 07:46:14 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

Lời Chúa: 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38

Đăng lúc: 07-11-2019 07:29:05 AM | Đã xem: 21 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA KHÔNG THẤT VỌNG VỀ CON NGƯỜI

THIÊN CHÚA KHÔNG THẤT VỌNG VỀ CON NGƯỜI

Lời Chúa: Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10

Đăng lúc: 01-11-2019 08:42:11 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

Lời Chúa: Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

Đăng lúc: 24-10-2019 04:09:37 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Phải cầu nguyện luôn

Phải cầu nguyện luôn

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Đăng lúc: 19-10-2019 09:01:05 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TÔN VINH THIÊN CHÚA

TÔN VINH THIÊN CHÚA

Lời Chúa: 2 V5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Đăng lúc: 11-10-2019 08:30:12 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐỨC MẸ MÂN CÔI

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Lc 1, 26 - 38

Đăng lúc: 03-10-2019 07:30:38 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HOA HỒNG MẠNH MẼ

HOA HỒNG MẠNH MẼ

Chúng ta hãy bắt chước Thánh Têrêxa, tìm đến Chúa để có nguồn sức mạnh nội tâm mạnh mẽ. Nội tâm mạnh mẽ để đón nhận những điều không hoàn hảo của cuộc sống.

Đăng lúc: 30-09-2019 08:14:43 PM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
TỘI VÔ TÂM VỚI ĐỒNG LOẠI

TỘI VÔ TÂM VỚI ĐỒNG LOẠI

Lời Chúa: Am 6,1.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19—31

Đăng lúc: 26-09-2019 07:49:38 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CỦA CẢI: PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN

CỦA CẢI: PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN

Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

Đăng lúc: 19-09-2019 08:23:26 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỜI NGUYỆN XIN TĨNH LẶNG

LỜI NGUYỆN XIN TĨNH LẶNG

Mọi khốn khổ của con người là do chẳng ai có thể ngồi yên trong một tiếng đồng hồ

Đăng lúc: 12-09-2019 09:14:00 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
TỪ BỎ ĐỂ CÓ NƯỚC TRỜI

TỪ BỎ ĐỂ CÓ NƯỚC TRỜI

Lời Chúa: Kn 9,13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33

Đăng lúc: 06-09-2019 08:08:03 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐƯỜNG QUA CỬA HẸP

ĐƯỜNG QUA CỬA HẸP

Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

Đăng lúc: 23-08-2019 08:18:59 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tuần cửu nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá từ ngày 05 - 13.09.2019

Đăng lúc: 18-08-2019 09:33:38 AM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Tuần Cửu Nhật
CẦM ĐÈN SÁNG TRONG TAY

CẦM ĐÈN SÁNG TRONG TAY

Lời Chúa: Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

Đăng lúc: 09-08-2019 09:18:35 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
DÙNG CỦA CẢI CHÚA BAN CÁCH KHÔN NGOAN

DÙNG CỦA CẢI CHÚA BAN CÁCH KHÔN NGOAN

Lời Chúa: Gv 1,2;2,21-13; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

Đăng lúc: 01-08-2019 07:36:02 AM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Lời Chúa: St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13

Đăng lúc: 24-07-2019 08:37:46 AM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY

HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY

Lời Chúa: Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

Đăng lúc: 11-07-2019 07:49:52 AM | Đã xem: 108 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH

Lời Chúa: Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

Đăng lúc: 04-07-2019 08:06:18 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON NGƯỜI KHÔNG CÓ CHỖ GỐI ĐẦU

CON NGƯỜI KHÔNG CÓ CHỖ GỐI ĐẦU

Lời Chúa: 1V 19,19-21; Gl 5,13-18; Lc 9,51-62

Đăng lúc: 29-06-2019 07:49:24 PM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau