Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CON NGỢI KHEN CHA

CON NGỢI KHEN CHA

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường niên A: Mt 11,25-30

Đăng lúc: 02-07-2020 09:14:22 AM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
YÊU THẦY HƠN

YÊU THẦY HƠN

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên A: Mt 10,37-42

Đăng lúc: 26-06-2020 08:55:01 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Ở VỚI ANH EM ĐẾN TẬN THẾ

Ở VỚI ANH EM ĐẾN TẬN THẾ

Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên: Mt 28,16-20

Đăng lúc: 23-05-2020 09:38:17 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 15-05-2020 09:06:36 PM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 14-05-2020 08:42:45 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Lời Chúa: Cv 8: 5-8; 14-17; 1Pr 3: 15-18; Ga 14: 15-21

Đăng lúc: 12-05-2020 10:00:33 PM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 08-05-2020 11:27:04 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THẦY LÀ ĐƯỜNG

THẦY LÀ ĐƯỜNG

Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12

Đăng lúc: 07-05-2020 09:40:58 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO

ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO

Lời Chúa: Ga 10,1-10

Đăng lúc: 02-05-2020 02:17:07 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
“Ta là Cửa Chuồng Chiên”

“Ta là Cửa Chuồng Chiên”

Lời Chúa: Cv 2,14.36-41; 1 Pr 2,20-25; Ga 10,1-10

Đăng lúc: 28-04-2020 10:54:55 PM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau

Cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau

Lời Chúa: Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35

Đăng lúc: 24-04-2020 03:41:59 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
XIN Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI

XIN Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI

Lời Chúa: Lc 24,13-35. Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh

Đăng lúc: 23-04-2020 08:44:29 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SẴN SÀNG RA ĐI

SẴN SÀNG RA ĐI

Lời Chúa: Cv 2,42-47; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

Đăng lúc: 17-04-2020 09:58:08 PM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NGƯỜI RA MỘ TỪ SÁNG SỚM

NGƯỜI RA MỘ TỪ SÁNG SỚM

Lời Chúa: Cv 10,34.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

Đăng lúc: 11-04-2020 06:48:23 AM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 10-04-2020 10:38:36 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG

CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG

Lời Chúa: Ga 11, 1 - 45

Đăng lúc: 25-03-2020 09:18:58 PM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Lời Chúa: Ga 9, 1 - 41

Đăng lúc: 19-03-2020 09:12:11 PM | Đã xem: 125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NƯỚC HẰNG SỐNG

NƯỚC HẰNG SỐNG

Lời Chúa: Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2; 5-8; Ga 4, 5-42

Đăng lúc: 10-03-2020 09:15:53 PM | Đã xem: 114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON  YÊU DẤU CỦA TA

CON YÊU DẤU CỦA TA

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật II Mùa Chay A: Mt 17,1-9

Đăng lúc: 07-03-2020 02:51:23 AM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

Lời Chúa: St 12,1-4; 2 Tm 1,8-10; Mt 17,1-9

Đăng lúc: 05-03-2020 09:35:25 PM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau