Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 01-10-2020 10:42:26 AM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 30-09-2020 02:28:15 PM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 29-09-2020 03:41:24 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
HƠN THUA ĐỂ LÀM GÌ?

HƠN THUA ĐỂ LÀM GÌ?

Lời Chúa: Lc 9, 46 - 50

Đăng lúc: 28-09-2020 04:09:27 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
HỐI HẬN

HỐI HẬN

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A: Mt 21,28-32

Đăng lúc: 26-09-2020 09:58:16 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHA

HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHA

Lời Chúa: Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32

Đăng lúc: 25-09-2020 04:29:37 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VƯỢT QUÁ TRÍ HIỂU

VƯỢT QUÁ TRÍ HIỂU

Lời Chúa: Lc 9, 18 - 22

Đăng lúc: 25-09-2020 02:30:22 PM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
MỘT SỰ TÒ MÒ THÁNH

MỘT SỰ TÒ MÒ THÁNH

Lời Chúa: Lc 9, 7 - 9

Đăng lúc: 24-09-2020 04:03:45 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 21-09-2020 07:40:58 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 20-09-2020 02:36:30 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NGHE NHƯ GIÊSU NGHE

NGHE NHƯ GIÊSU NGHE

Lời Chúa: Lc 8, 4 - 15

Đăng lúc: 19-09-2020 02:53:30 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 18-09-2020 02:25:58 PM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÔNG BẰNG VÀ TỐT LÀNH

CÔNG BẰNG VÀ TỐT LÀNH

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên năm A: Mt 20,1-16a

Đăng lúc: 18-09-2020 08:39:12 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 17-09-2020 02:22:40 PM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 16-09-2020 02:29:38 PM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 15-09-2020 02:59:36 PM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 14-09-2020 02:33:31 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
MẮC NỢ VÀ TRẢ NỢ

MẮC NỢ VÀ TRẢ NỢ

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 thường niên năm A: Mt 18,21-35

Đăng lúc: 13-09-2020 07:49:28 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NHỮNG THẦY DẠY KHÁT KHAO

NHỮNG THẦY DẠY KHÁT KHAO

Lời Chúa: Lc 6, 39 - 42

Đăng lúc: 11-09-2020 03:49:43 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 10-09-2020 03:13:01 PM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau