banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
MỘT CÁCH RẤT KHÁC

MỘT CÁCH RẤT KHÁC

Suy niệm lời Chúa lễ Thánh Phaolo trở lại

Đăng lúc: 25-01-2022 09:50:00 AM | Đã xem: 6 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CHỈ CẦN MỘT KẼ HỞ

CHỈ CẦN MỘT KẼ HỞ

Suy niệm Lời Chúa: Mc 3, 22 - 30

Đăng lúc: 24-01-2022 10:15:21 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NGƯỜI TÌNH CỦA CHÚA

NGƯỜI TÌNH CỦA CHÚA

Lời Chúa: Lc 1, 1 - 4; 4, 14 - 21

Đăng lúc: 23-01-2022 09:32:23 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
GỌI TÔI BẰNG TÊN

GỌI TÔI BẰNG TÊN

Suy niệm Lời Chúa: Mc 3, 13 - 19

Đăng lúc: 21-01-2022 11:23:12 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NƯỚC HÓA THÀNH RƯỢU

NƯỚC HÓA THÀNH RƯỢU

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên C: Ga 2,1-12

Đăng lúc: 15-01-2022 10:08:07 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐỨNG DẬY VỚI DÁNG DẤP PHỤC SINH

ĐỨNG DẬY VỚI DÁNG DẤP PHỤC SINH

Suy niệm Lời Chúa: Mc 2, 1 - 11

Đăng lúc: 15-01-2022 10:04:45 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
LẶNG THINH ĐỂ BIẾN ĐỔI

LẶNG THINH ĐỂ BIẾN ĐỔI

Suy niệm Lời Chúa: Mc 2, 1 - 12

Đăng lúc: 14-01-2022 09:39:25 AM | Đã xem: 24 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
MỘT NGƯỜI CHO NGƯỜI KHÁC

MỘT NGƯỜI CHO NGƯỜI KHÁC

Suy niệm Lời Chúa: Mc 1, 29 - 39

Đăng lúc: 12-01-2022 09:45:27 AM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
TÌNH YÊU KHÔNG BIẾT ĐẾN SỢ HÃI

TÌNH YÊU KHÔNG BIẾT ĐẾN SỢ HÃI

Suy niệm Lời Chúa Mc 6, 45 - 52

Đăng lúc: 05-01-2022 09:21:13 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
MỘT HIỆN DIỆN TRAO BAN SỰ SỐNG

MỘT HIỆN DIỆN TRAO BAN SỰ SỐNG

Suy niệm Lời Chúa: Mc 6, 34 - 44

Đăng lúc: 04-01-2022 09:28:21 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Người Môn Đệ Chiêm Niệm

Người Môn Đệ Chiêm Niệm

Lễ Mẹ Thiên Chúa: Lc 2:16-21

Đăng lúc: 31-12-2021 10:58:47 AM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VUI MỪNG KHÔN XIẾT

VUI MỪNG KHÔN XIẾT

Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh: Mt 2,1-12

Đăng lúc: 31-12-2021 10:52:24 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa

KHỞI ĐI TỪ TRỜI CAO

Lời Chúa: Ga 1, 1 - 18

Đăng lúc: 31-12-2021 10:48:19 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CON PHẢI Ở NHÀ CỦA CHA CON

CON PHẢI Ở NHÀ CỦA CHA CON

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Gia Thất: Lc 2,41-52

Đăng lúc: 25-12-2021 09:18:38 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG

PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG

Suy niệm Lời Chúa lễ Giáng Sinh

Đăng lúc: 25-12-2021 09:16:27 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐƯỢC CHỌN ĐỂ DỌN ĐƯỜNG

ĐƯỢC CHỌN ĐỂ DỌN ĐƯỜNG

Suy niệm Lời Chúa: Lc 7, 24 - 30

Đăng lúc: 23-12-2021 09:40:39 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
RẤT ĐỖI ƯU ÁI

RẤT ĐỖI ƯU ÁI

Suy niệm Lời Chúa: Lc 1, 46 - 56

Đăng lúc: 22-12-2021 10:39:16 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
“MẸ CHÚA CỦA TÔI”

“MẸ CHÚA CỦA TÔI”

Suy niệm Lời Chúa: Lc 1, 39 - 45

Đăng lúc: 21-12-2021 10:10:11 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
Đăng lúc: 17-12-2021 04:36:56 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LOAN BÁO TIN MỪNG

LOAN BÁO TIN MỪNG

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng: Lc 3,7-18

Đăng lúc: 11-12-2021 05:21:03 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 ... 27 28 29  Trang sau