banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
Đăng lúc: 16-09-2021 02:56:07 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐÂM THẤU TÂM HỒN

ĐÂM THẤU TÂM HỒN

Suy niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Đăng lúc: 15-09-2021 02:25:46 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
TÔN CAO MỌI THÁNH GIÁ

TÔN CAO MỌI THÁNH GIÁ

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Đăng lúc: 14-09-2021 02:38:24 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
AI MUỐN THEO TÔI

AI MUỐN THEO TÔI

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên B: Mc 8, 27-35

Đăng lúc: 11-09-2021 09:16:42 AM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 10-09-2021 03:06:36 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

Lời Chúa: Lc 6, 27 - 35

Đăng lúc: 09-09-2021 02:26:52 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
CON CỦA THÁNH THẦN

CON CỦA THÁNH THẦN

Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Đăng lúc: 08-09-2021 02:42:50 PM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NGHE VÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

NGHE VÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Lời Chúa: Lc 6, 12 - 16

Đăng lúc: 07-09-2021 02:31:13 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
TỪ TRONG TRÁI TIM CON NGƯỜI

TỪ TRONG TRÁI TIM CON NGƯỜI

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXII Thường Niên B: Mc 7,1-8.14-15.21-23

Đăng lúc: 28-08-2021 04:05:30 PM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
RẤT NGƯỜI VÀ CŨNG RẤT THÁNH

RẤT NGƯỜI VÀ CŨNG RẤT THÁNH

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần XXI Thường Niên B

Đăng lúc: 28-08-2021 04:00:03 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
DẦU ĐẦY BÌNH

DẦU ĐẦY BÌNH

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần XXI Thường Niên B

Đăng lúc: 27-08-2021 02:26:18 PM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NO SAY TÌNH CHÚA

NO SAY TÌNH CHÚA

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần XXI Thường Niên B

Đăng lúc: 26-08-2021 02:27:34 PM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
DÒ XÉT VÀ BIẾT RÕ

DÒ XÉT VÀ BIẾT RÕ

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần XXI Thường Niên B

Đăng lúc: 25-08-2021 03:05:40 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ÂN SỦNG VÀ BÌNH AN

ÂN SỦNG VÀ BÌNH AN

Suy niệm Lời Chúa, thứ hai tuần XXI Thường Niên B

Đăng lúc: 23-08-2021 03:29:07 PM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐỢI ĐỂ BỔ SỨC

ĐỢI ĐỂ BỔ SỨC

Suy niệm Lời Chúa, thứ Ba tuần XX Thường Niên B

Đăng lúc: 17-08-2021 04:28:14 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
EM THẬT CÓ PHÚC

EM THẬT CÓ PHÚC

Suy niệm Lời Chúa lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

Đăng lúc: 13-08-2021 03:26:26 PM | Đã xem: 41 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NÊN MỘT THÁNH THIỆN

NÊN MỘT THÁNH THIỆN

Suy niệm Lời Chúa, thứ Sáu tuần XIX Thường niên B

Đăng lúc: 13-08-2021 03:21:24 PM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
MỘT AI ĐÓ ĐANG Ở GIỮA

MỘT AI ĐÓ ĐANG Ở GIỮA

Suy niệm Lời Chúa, thứ Tư tuần XX Thường Niên B

Đăng lúc: 11-08-2021 03:02:17 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
ĐƯỢC LẠI CẢ ĐỒNG LÚA

ĐƯỢC LẠI CẢ ĐỒNG LÚA

Suy niệm Lời Chúa, thứ Ba tuần XIX Thường Niên B

Đăng lúc: 10-08-2021 02:38:11 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THÁNH TÊRÊSA BÊNÊĐICTA THÁNH GIÁ

THÁNH TÊRÊSA BÊNÊĐICTA THÁNH GIÁ

Là một người Do Thái, triết gia, nữ tu Dòng Cát Minh, vị tử đạo

Đăng lúc: 09-08-2021 09:11:30 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Hạnh Các Thánh
1 2 3 ... 24 25 26  Trang sau