Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com
CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG

CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG

Lời Chúa: Ga 11, 1 - 45

Đăng lúc: 25-03-2020 09:18:58 PM | Đã xem: 17 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Lời Chúa: Ga 9, 1 - 41

Đăng lúc: 19-03-2020 09:12:11 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
NƯỚC HẰNG SỐNG

NƯỚC HẰNG SỐNG

Lời Chúa: Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2; 5-8; Ga 4, 5-42

Đăng lúc: 10-03-2020 09:15:53 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CON  YÊU DẤU CỦA TA

CON YÊU DẤU CỦA TA

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật II Mùa Chay A: Mt 17,1-9

Đăng lúc: 07-03-2020 02:51:23 AM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

Lời Chúa: St 12,1-4; 2 Tm 1,8-10; Mt 17,1-9

Đăng lúc: 05-03-2020 09:35:25 PM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 28-02-2020 08:17:28 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CÁM DỖ

CÁM DỖ

Lời Chúa: St 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

Đăng lúc: 27-02-2020 07:23:28 PM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
HÃY NÊN HOÀN THIỆN

HÃY NÊN HOÀN THIỆN

Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48

Đăng lúc: 21-02-2020 02:53:20 AM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34

Đăng lúc: 14-01-2020 08:00:46 PM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
TRỜI MỞ RA

TRỜI MỞ RA

Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17

Đăng lúc: 07-01-2020 08:16:50 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
ĐI TÌM CHÚA

ĐI TÌM CHÚA

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-6; Mt 2,1-12

Đăng lúc: 02-01-2020 08:14:46 AM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
CHÚA LÀM NGƯỜI  ĐỂ NGƯỜI LÀM CHÚA - NHƯ CHÚA ĐÃ LÀM NGƯỜI

CHÚA LÀM NGƯỜI ĐỂ NGƯỜI LÀM CHÚA - NHƯ CHÚA ĐÃ LÀM NGƯỜI

Thánh Irénée đã nói về Đức Kitô rằng: "Người đã trở nên giống chúng ta, để chúng ta trở thành như Người".

Đăng lúc: 23-12-2019 08:10:09 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM
THÁNH GIUSE VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA

THÁNH GIUSE VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA

Lời Chúa: Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Đăng lúc: 17-12-2019 09:04:52 PM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
VUI LÊN TRONG CHÚA

VUI LÊN TRONG CHÚA

Lời Chúa: Is 35,1-6.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Đăng lúc: 11-12-2019 08:05:51 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
SÁM HỐI

SÁM HỐI

Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Đăng lúc: 04-12-2019 08:19:57 PM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Đăng lúc: 14-11-2019 07:46:14 PM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

Lời Chúa: 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38

Đăng lúc: 06-11-2019 07:29:05 PM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
THIÊN CHÚA KHÔNG THẤT VỌNG VỀ CON NGƯỜI

THIÊN CHÚA KHÔNG THẤT VỌNG VỀ CON NGƯỜI

Lời Chúa: Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10

Đăng lúc: 31-10-2019 09:42:11 PM | Đã xem: 93 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

Lời Chúa: Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

Đăng lúc: 24-10-2019 05:09:37 AM | Đã xem: 114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
Phải cầu nguyện luôn

Phải cầu nguyện luôn

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Đăng lúc: 18-10-2019 10:01:05 PM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: SUY NIỆM , Lời Chúa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau