KHÔNG THỂ CÓ MỌI THỨ

KHÔNG THỂ CÓ MỌI THỨ
Lời hay về sở hữu. Con người vốn dĩ là con người của ước muốn, thế nhưng một sự thật chắc chắn là họ sẽ không thể có được mọi thứ.


Bạn không thể có mọi thứ. Vì nếu có bạn sẽ đặt chúng ở đâu?
                      Steven Wright