LÀM ĐIỀU PHẢI LÀM

LÀM ĐIỀU PHẢI LÀM
Ý chí - nghị lực - gương mẫu

Ý chí - nghị lực - gương mẫu.
Điều gì phải làm thì làm, không do dự, không quá đắn đo.
Nếu khôngthế, Têrêsa Avila đâu có thành thánh, Inhaxio cũng vậy...